Verbind je met ons

Leefomgeving

Commissie roept op om ecologische duurzaamheid centraal te stellen in de onderwijs- en opleidingsstelsels van de EU

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

De Commissie heeft een voorstel gepubliceerd voor een Aanbeveling van de Raad over leren voor ecologische duurzaamheid. Het doel van het voorstel is de lidstaten, scholen, instellingen voor hoger onderwijs, niet-gouvernementele organisaties en alle onderwijsaanbieders te ondersteunen bij het uitrusten van leerlingen met begrip en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en het milieu. EEN nieuw Europees competentiekader voor duurzaamheid gepubliceerd door de Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, ook vandaag beschikbaar, brengt de competenties in kaart die nodig zijn voor de groene transitie, waaronder kritisch denken, het nemen van initiatieven, het respecteren van de natuur en het begrijpen van de impact die alledaagse handelingen en beslissingen hebben op het milieu en het mondiale klimaat.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese manier van leven, zei: "De deelname van jongeren heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we naar klimaat en milieu kijken. Via onze jeugdprogramma's, het Europees Solidariteitskorps en DiscoverEU, promoten we het streven naar duurzaamheid waarbij onze jongeren betrokken zijn. Dit is een stap verder in het werk aan een betere integratie van duurzaamheid in het onderwijs.”

Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Mariya Gabriel zei: "Er wordt in heel Europa enorm veel werk verzet om kinderen, jongeren en volwassenen te helpen bij het leren over en omgaan met klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en duurzaamheid. Ons doel is om voort te bouwen op deze inspanningen en nauw samen te werken met de lidstaten om duurzaamheid centraal te stellen in onderwijs- en opleidingsstelsels. Alle leerlingen hebben van jongs af aan kansen nodig om te begrijpen en actie te ondernemen voor ecologische duurzaamheid, om onze planeet en onze toekomst te beschermen.”

Het voorstel van de Commissie roept de lidstaten op om:

  • Bied leerlingen van alle leeftijden toegang tot hoogwaardig en inclusief onderwijs en opleiding over klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid;
  • leren voor ecologische duurzaamheid als prioriteitsgebied in onderwijs- en opleidingsbeleid en -programma's vast te stellen om de sector te ondersteunen en in staat te stellen bij te dragen aan de groene transitie;
  • het aanmoedigen en ondersteunen van benaderingen van duurzaamheid door de hele instelling, die onderwijzen en leren omvatten; het ontwikkelen van visies, planning en governance; actieve betrokkenheid van studenten en medewerkers; beheer van gebouwen en middelen en partnerschappen met lokale en bredere gemeenschappen, en;
  • mobiliseren van nationale en EU-fondsen voor investeringen in duurzame en groene infrastructuur, opleiding, instrumenten en middelen om de veerkracht en paraatheid van onderwijs en opleiding voor de groene transitie te vergroten.

Op de vraag wat in een Eurobarometer-enquête de komende jaren de topprioriteiten voor de EU moeten zijn, antwoordt de het eerste antwoord van jongeren was de bescherming van het milieu en de strijd tegen klimaatverandering (67%) gevolgd door de verbetering van onderwijs en opleiding (56%). Dit toont aan hoe belangrijk het is om in actie te komen.

Het Erasmus+ programma 2021-2027 legt ook sterk de nadruk op de groene transitie in onderwijs en opleiding. Voor het jaarlijkse werkprogramma voor 2022 zal prioriteit worden gegeven aan projecten voor de ontwikkeling van groene competenties en vaardigheden, toekomstgerichte leerplannen en geplande benaderingen van duurzaamheid door onderwijsaanbieders. EEN specifieke oproep voor grootschalige projecten zal financiering verstrekken om innovatieve benaderingen van onderwijs voor ecologische duurzaamheid te identificeren, ontwikkelen en testen. De Commissie zal ook opleidingsmogelijkheden en praktijkgemeenschappen voor opvoeders bieden door middel van: Gateway voor schoolonderwijs en eTwinning. De nieuwe Portaal Europese onderwijsruimte van de Commissie zorgt voor gemakkelijke toegang tot informatie over onderwijs en opleiding in de EU, met inbegrip van specifieke informatie over groen onderwijs.

Volgende stappen

advertentie

Het voorstel van de Commissie zal door de lidstaten worden besproken en vervolgens worden aangenomen door de ministers van Onderwijs van de EU. De Commissie zal de uitvoering van de aanbeveling ondersteunen door middel van leren en uitwisselingen tussen lidstaten, belanghebbenden en partnerlanden.

Achtergrond

Ter voorbereiding van het voorstel heeft de Commissie uitgebreid overleg gepleegd over de huidige stand van zaken met betrekking tot leermogelijkheden voor ecologische duurzaamheid in de EU. EEN openbare enquête, die liep van juni tot september 2021, ontving meer dan 1,300 reacties en 95 position papers. Input werd ook verzameld tijdens een reeks online consultatieworkshops met beleidsmakers, docenten, jongerenorganisaties, sociale partners, onderzoekers en andere geïnteresseerde instanties en organisaties. De raadplegingen onderstreepten de cruciale rol van onderwijs en opleiding om mensen te helpen milieuduurzaamheid te begrijpen en actie te ondernemen.

In de publieksenquête noemde 71% van de respondenten onderwijs en opleiding in dit opzicht de belangrijkste sector, voor overheidsinstanties en overheden (56%) en media (34%). Leraren, opleiders, jeugdleiders en academisch personeel hoogwaardige professionele ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van milieu en duurzaamheid bieden, werd beschouwd als een hoofdprioriteit voor actie, samen met het maken van duurzaamheid een transversaal probleem in curricula en studieprogramma's.

Meer informatie

Voorstel voor een aanbeveling van de Raad over leren voor duurzaamheid

Europees competentiekader voor duurzaamheid

Europese onderwijsruimte

Groene Comp – Het Europese kader voor duurzaamheidscompetentie op de Science Hub

Leerhoek

Gateway voor schoolonderwijs

eTwinning

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending