Verbind je met ons

Biodiversiteit

Bescherming van de Europese natuur: er is meer ambitie nodig om het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 een halt toe te roepen

DELEN:

gepubliceerd

on

biodiversiteitDe tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie laat op veel gebieden vooruitgang zien, maar benadrukt de noodzaak van grotere inspanningen van de lidstaten op het gebied van de uitvoering om het verlies aan biodiversiteit tegen 2020 een halt toe te roepen.

De tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie beoordeelt of de EU op koers ligt om de doelstelling om het biodiversiteitsverlies tegen 2020 een halt toe te roepen, te verwezenlijken. De resultaten laten op veel gebieden vooruitgang zien, maar benadrukken de noodzaak van veel grotere inspanningen om toezeggingen over de implementatie door de lidstaten na te komen. Het vermogen van de natuur om de lucht en het water schoon te maken, gewassen te bestuiven en de gevolgen van catastrofes zoals overstromingen te beperken, wordt aangetast, met potentieel aanzienlijke onvoorziene kosten voor de samenleving en onze economie. Een Opiniepeiling in de hele EU, eveneens vandaag gepubliceerd (2 oktober), bevestigt dat de meerderheid van de Europeanen zich zorgen maakt over de gevolgen van het verlies aan biodiversiteit en erkent de negatieve impact die dit kan hebben op de menselijke gezondheid en het welzijn, en uiteindelijk op onze economische ontwikkeling op de lange termijn.

De EU heeft een strategie aangenomen om dit verlies aan biodiversiteit tegen 2020 een halt toe te roepen. Uit de evaluatie van vandaag, die halverwege de strategie komt, wordt benadrukt dat er in de praktijk veel meer moet worden gedaan om het EU-beleid in daden om te zetten. Ten eerste moet de EU-natuurwetgeving beter door de lidstaten worden geïmplementeerd. Ruim driekwart van de belangrijke natuurlijke habitats in de EU verkeert nu in een ongunstige staat, en veel soorten worden met uitsterven bedreigd. Het tot staan ​​brengen van het biodiversiteitsverlies zal ook afhangen van de mate waarin biodiversiteitskwesties effectief worden geïntegreerd in het landbouw-, bosbouw-, visserij-, regionale ontwikkeling- en handelsbeleid. De gereformeerden Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt kansen voor een betere integratie van biodiversiteitsoverwegingen, maar het zal de mate zijn waarin de lidstaten de maatregelen op nationaal niveau invoeren die het succes van het GLB zullen bepalen. Uiteindelijk moet ons natuurlijk kapitaal worden erkend en gewaardeerd, niet alleen binnen de grenzen van onze beschermde gebieden, maar op grotere schaal in al onze landen en zeeën. De Commissie is momenteel bezig met een fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van de EU om te beoordelen of zij haar waardevolle doelstellingen op de meest efficiënte manier bereikt.

Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella, zei: “Er kunnen veel lessen worden getrokken uit dit rapport – er is goede vooruitgang geboekt en er moeten goede voorbeelden worden nagevolgd, maar er is nog veel meer werk nodig om de lacunes te dichten en onze biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. tegen 2020. Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid; het verlies van biodiversiteit betekent het verlies van ons levensondersteunende systeem. Dat kunnen wij ons niet veroorloven, en onze economie ook niet.”

Het herstellen van natuurlijke habitats en het bouwen van groene infrastructuur blijft een uitdaging voor Europa. De EU-strategie voor groene infrastructuur – eenmaal geïmplementeerd – zou meerdere voordelen moeten opleveren in een hele reeks sectoren, waaronder de landbouw, de bosbouw en de visserij. Invasieve uitheemse soorten vormen ook een van de snelst groeiende bedreigingen voor de biodiversiteit in Europa en veroorzaken aanzienlijke schade aan de landbouw, de bosbouw en de visserij, wat de EU jaarlijks minstens 12 miljard euro kost. Een nieuwe EU-verordening is in werking getreden om de verspreiding van te bestrijden invasieve uitheemse soorten en er wordt gewerkt om begin 2016 een lijst op te stellen van invasieve soorten die voor de EU zorgwekkend zijn.

Op mondiaal niveau draagt ​​de EU in grote mate bij aan het tot staan ​​brengen van het verlies aan biodiversiteit. Samen met haar lidstaten is het de grootste financiële donor voor het behoud van de biodiversiteit. De EU heeft de eerste stappen gezet om de indirecte oorzaken van biodiversiteitsverlies, waaronder de handel in wilde dieren en planten en illegale visserij, terug te dringen, en om biodiversiteit in haar handelsovereenkomsten te integreren. De nieuwe mondiale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling herhaalt de noodzaak om de mondiale verplichtingen op dit gebied waar te maken.

De publicatie van deze tussentijdse evaluatie valt samen met die van een Eurobarometer-enquête waaruit blijkt welke zorgen Europeanen hebben geuit over de huidige trends op het gebied van biodiversiteit. Minstens driekwart van de Europeanen denkt dat er ernstige bedreigingen zijn voor dieren, planten en ecosystemen op nationaal, Europees en mondiaal niveau, en meer dan de helft denkt dat zij persoonlijk getroffen zullen worden door het verlies aan biodiversiteit.

advertentie

Achtergrond

De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 heeft tot doel het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten een halt toe te roepen, deze tegen 2020 voor zover mogelijk te herstellen en het mondiale biodiversiteitsverlies te helpen voorkomen. Het stelt doelen op zes hoofdgebieden: de volledige implementatie van de EU-natuurwetgeving; het in stand houden en herstellen van ecosystemen en hun diensten; duurzamere landbouw, bosbouw en visserij; strengere controles op invasieve uitheemse soorten, en een grotere bijdrage van de EU aan het afwenden van het mondiale biodiversiteitsverlies. De EU-strategie benadrukt de noodzaak om ten volle rekening te houden met de economische en sociale voordelen die de bijdrage van de natuur oplevert, en om deze voordelen te integreren in rapportage- en boekhoudsystemen. De Strategie is ook gericht op het nakomen van de mondiale verplichtingen op het gebied van biodiversiteit in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit en draagt ​​bij aan de nieuwe mondiale Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer informatie

De tussentijdse evaluatie van de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 – Verslag van de Commissie

EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020

EU-biodiversiteitsstrategie tot 2020: brochure

Verslag over de Staat van de Natuur 2015

Eurobarometer over biodiversiteit

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending