Verbind je met ons

Milieu

BEAMING, DE BIO-ECONOMIE ALLIANTIE VOOR HET STIMULEREN VAN INNOVATIEVE EN INCLUSIEVE GROENE TRANSITIE

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Europese project beoogt innovatie en kennisdeling op het gebied van de bio-economie te stimuleren door samenwerking tussen Europese hogeronderwijsinstellingen.

BEAMING heeft € 3.9 miljoen aan financiering ontvangen uit het Horizon Europe Research and Innovation-programma van de Europese Unie

De Bioeconomy Excellence Alliance for Stimulating Innovative and Inclusive Green Transition (BEAMING) is een innovatief project dat zich richt op het bevorderen van excellentie en het bevorderen van innovatie op het gebied van de bio-economie. Het initiatief beoogt tegemoet te komen aan de noodzaak om het concurrentievermogen en de zichtbaarheid van instellingen voor hoger onderwijs (HEI's) in Europa te vergroten, met een bijzondere nadruk op verbrede landen in de Oost-Europese EU-lidstaten en de Westelijke Balkan.

Daartoe zal het BEAMING-project hogeronderwijsinstellingen uit diverse regio's samenbrengen, de overdracht van kennis en technologie bevorderen en een cultuur van samenwerking bevorderen door zich te concentreren op verschillende hoofddoelstellingen: het versterken van de vaardigheden en capaciteiten van beginnende onderzoekers in onderzoek naar de bio-economie, het bevorderen van institutionele hervormingen, het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking, het bevorderen van technologieoverdracht en het aanmoedigen van een inclusieve institutionele cultuur.

Het initiatief zal een methodologie volgen die gebaseerd is op de Quadruple Helix-benadering van het innovatie-ecosysteem, waarbij samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs, de industrie, de overheid en het maatschappelijk middenveld betrokken is. Deze aanpak zal het vermogen tot innovatie en de praktische toepassing van onderzoeksresultaten vergroten, en het grote publiek betrekken bij processen die veranderingen in consumentengedrag en milieubewustzijn faciliteren.

Concluderend zet BEAMING zich in voor het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking in de bio-economiesector, met de nadruk op het vergroten van excellentie en innovatie. Door instellingen voor hoger onderwijs samen te brengen, een inclusieve cultuur te bevorderen en technologieoverdracht te bevorderen, wil het project de rol van hogeronderwijsinstellingen binnen hun viervoudige helix-innovatiesysteem versterken en institutionele veranderingen faciliteren. Verwacht wordt dat deze samenwerking de empowerment van instellingen voor hoger onderwijs zal verbeteren om een ​​dynamisch ecosysteem te creëren dat zowel regionale als mondiale voordelen oplevert in de bio-economiesector.

Huidige uitdagingen in de bio-economie

De bio-economie is een economisch systeem dat hernieuwbare biologische hulpbronnen gebruikt om een ​​breed scala aan goederen en diensten te produceren, met als doel duurzaamheid en een verminderde afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen. Tegenwoordig staat de bio-economie echter voor grote uitdagingen. Er is een dringende noodzaak om duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken, zoals de uitputting van hulpbronnen, klimaatverandering en toenemende ongelijkheid. Bovendien is de effectieve overdracht van kennis en technologie tussen de belangrijkste belanghebbenden van instellingen voor hoger onderwijs, overheden, het maatschappelijk middenveld en de industrie essentieel om innovatie en de praktische toepassing van ontwikkelingen in de bio-economie te stimuleren. De sector heeft structurele en beleidshervormingen nodig die excellentie en transdisciplinaire samenwerking bevorderen. Deze uitdagingen onderstrepen de noodzaak om effectieve grensoverschrijdende samenwerking tot stand te brengen om de huidige problemen in de bio-economie aan te pakken en het potentieel ervan voor duurzame ontwikkeling te benutten.

advertentie

Over BEAMEN

Onder leiding van de Budapest University of Technology and Economics bestaat het BEAMING-consortium uit de Landbouwuniversiteit van Plovdiv, de Landbouwuniversiteit van Tirana, BIOEAST Hub CR, BOKU – Universiteit voor Natuurlijke Hulpbronnen en Levenswetenschappen, CluBE – De Cluster van Bio-economie en Milieu van West-Macedonië , Educons University, Hongaars Innovatiebureau, Fraunhofer Instituut voor Systeem- en Innovatieonderzoek, INCDSB – het Nationaal Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling voor Biologische Wetenschappen, Ss. Cyril en Methodius Universiteit in Skopje, Sustainable Innovations Europe, de Universiteit van Banja Luka, de Universiteit van Novi Sad – Faculteit Landbouw, en de Universiteit van Osijek – Faculteit Voedseltechnologie, ondersteund door de Universiteit van Pannonia als geassocieerde partner.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending