Verbind je met ons

Energie

Energiebesparing: EU-actie om het energieverbruik terug te dringen 

DELEN:

gepubliceerd

on

Energie besparen is van cruciaal belang om de klimaatverandering te bestrijden en de energieafhankelijkheid van de EU te verminderen. Ontdek wat Europarlementariërs doen om de consumptie terug te dringen, Maatschappij.

Energie-efficiëntie betekent dat er minder energie wordt gebruikt om hetzelfde resultaat te bereiken. Het maakt het mogelijk energie te besparen en de uitstoot van energiecentrales te verminderen.

De wetten inzake energie-efficiëntie uit 2018 worden herzien om de EU te helpen de nieuwe ambitieuze klimaatdoelen te bereiken die zijn vastgelegd in het kader van de 2021-strategie Europese Green Deal. Ze zullen ook bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van Europa van de import van fossiele brandstoffen, die voor een groot deel uit Rusland komen, zoals uiteengezet in het RepowerEU-plan.

De EU werkt er parallel aan regels om hernieuwbare energie te vergroten.

Lees meer over EU-actie om de uitstoot te verminderen.

Nieuwe doelstellingen voor energie-efficiëntie

Verbeteringen in de energie-efficiëntie zouden niet alleen de CO2-uitstoot kunnen verminderen, maar ook de jaarlijkse rekening van 330 miljard euro voor energie-import van de EU.

Nieuwe doelstellingen die in juli 2023 door het parlement zijn aangenomen een collectieve vermindering van het energieverbruik van ten minste 11.7% op EU-niveau tegen 2030 vaststellen (vergeleken met de prognoses van de Referentiescenario 2020).

EU-landen moeten gemiddeld 1.5% per jaar besparen. De energiebesparing zou tot eind 1.3 moeten beginnen met 2025% per jaar en tegen eind 1.9 geleidelijk 2030% moeten bereiken.

Om deze doelstellingen te bereiken zullen lokale, regionale en nationale maatregelen verschillende sectoren bestrijken: openbaar bestuur, gebouwen, bedrijven, datacentra, enz. De leden van het Europees Parlement benadrukten specifieke, haalbare doelstellingen:

  • De publieke sector moet zijn eindenergieverbruik jaarlijks met 1.9% terugdringen
  • EU-landen moeten ervoor zorgen dat jaarlijks minstens 3% van de openbare gebouwen wordt gerenoveerd tot bijna-energieneutrale gebouwen of gebouwen met nulemissie.
  • Er zijn nieuwe eisen aan efficiënte stadsverwarmingssystemen

Een robuust monitoring- en handhavingsmechanisme zal ervoor zorgen dat de EU-landen hun doelstellingen halen.

De nieuwe regels moeten nog door de Raad worden aangenomen voordat ze in werking kunnen treden.

advertentie

Het verminderen van het energieverbruik van gebouwen

Gebouwen in de EU zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen.

Een belangrijk gebied voor verbetering is de verwarming en koeling van gebouwen en het warme water voor huishoudelijk gebruik, die 80% hiervan voor hun rekening nemen energieverbruik van huishoudens.

De Europese Commissie voorgesteld an update van de richtlijn energieprestatie van gebouwen in 2021.

In maart 2023, Het Parlement steunde plannen voor een klimaatneutrale bouwsector tegen 2050. De regels om de prestaties van de Europese gebouwen te verbeteren omvatten maatregelen om de energierekeningen en de energiearmoede, vooral onder vrouwen, terug te dringen en een gezond binnenklimaat te bevorderen.

Vanaf 2028 moeten alle nieuwe gebouwen emissievrij zijn. De deadline voor nieuwe gebouwen die in gebruik zijn, worden geëxploiteerd of eigendom zijn van de overheid is 2026.

Door gebouwen in de EU energie-efficiënter te maken en minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, door te investeren in renovatie, zou het eindenergieverbruik van gebouwen kunnen worden teruggedrongen en de uitstoot in de sector tegen 2030 kunnen worden teruggedrongen. Renovatiegolfstrategie dat door de Commissie in 2020 is voorgesteld, heeft tot doel de jaarlijkse energierenovatie van gebouwen tegen 2030 ten minste te verdubbelen, renovaties in meer dan 35 miljoen gebouwen te bevorderen en tot 160,000 banen in de bouwsector te creëren.

De energieprestaties van gebouwen mogen niet lager zijn dan D

Op een schaal van de beste tot de slechtste energieprestaties (A tot en met G) zouden residentiële gebouwen tegen 2033 moeten worden geüpgraded naar D, met een deadline van 2030 voor niet-residentiële en openbare gebouwen. Dit kan via isolatie of verbeterde verwarmingssystemen.

Er moet meer informatie gedeeld worden binnen de bouwsector. De update van de wetgeving voorziet ook in het delen van informatie over de energieprestaties met eigenaren en gebruikers van gebouwen, financiële instellingen en overheden.

Gebouwen die hun eigen zonne-energie produceren

De update zou het ook bindend maken voor de EU-landen om ervoor te zorgen dat nieuwe gebouwen tegen 2028 over zonne-energietechnologieën beschikken, wanneer dit technisch en economisch mogelijk is. Voor woongebouwen zou de deadline 2032 moeten zijn.

In december 2022, Het Parlement steunde voorstellen om het voor EU-landen verplicht te stellen ervoor te zorgen dat vergunningen voor het installeren van zonne-energieapparatuur op gebouwen binnen een maand worden afgeleverd.

Maatregelen om de energierekening te helpen verlagen

Inefficiënte gebouwen houden vaak verband met energiearmoede en sociale problemen. Kwetsbare huishoudens geven doorgaans verhoudingsgewijs meer uit aan energie en zijn dus meer blootgesteld aan stijgende prijzen.

Renovaties kunnen de energierekening helpen verlagen en ertoe bijdragen dat mensen uit de energiearmoede worden gehaald, maar omdat bouwwerkzaamheden duur zijn, wil het Parlement ervoor zorgen dat de impact van die kosten beperkt blijft voor kwetsbare huishoudens.

Nieuwe regels over de energieprestaties van gebouwen omvatten onder meer voorstellen voor nationale renovatieplannen die kwetsbare huishoudens toegang tot financiering zouden bieden.

Monumenten zijn uitgesloten van de regels over de energieprestaties van gebouwen en landen kunnen de vrijstelling uitbreiden naar andere gebouwen (architectonisch, historisch, gebedshuizen). Sociale woningen in overheidsbezit kunnen ook worden uitgesloten als renovaties zouden leiden tot huurverhogingen die groter zijn dan de besparingen op de energierekening.

Financiering van nationale inspanningen om de energieafhankelijkheid aan te pakken

In december 2022 onderhandelaars van het Parlement een voorlopig akkoord bereikt met de EU-landen daarvoor zouden landen extra geld moeten ontvangen via geactualiseerde herstel- en veerkrachtplannen, inclusief maatregelen om energie te besparen, schone energie te produceren en de energievoorziening te diversifiëren.

Het doel van deze nationale herstelplannen is het ondersteunen van de onafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en de groene transitie. Andere maatregelen zouden het volgende bevorderen:

  • Investeringen om de energiearmoede voor kwetsbare huishoudens, kleine en middelgrote bedrijven en micro-ondernemingen aan te pakken, en;
  • meer lidstatenfondsen voor grensoverschrijdende en meerlandenenergieprojecten.

Dit voorlopige akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad voordat het in werking kan treden.

Energie-efficiëntie van huishoudelijke apparaten

In 2017 keurde het parlement het goed vereenvoudigde energielabels voor huishoudelijke apparaten, zoals lampen, televisies en stofzuigers, om het voor de consument gemakkelijker te maken om hun energie-efficiëntie te vergelijken.

Herziening van de richtlijn energie-efficiëntie 

Herziening van de richtlijn energieprestatie van gebouwen 

infographic 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending