#EnergyCharterTreaty - Commissie vraagt ​​om mandaat om te onderhandelen over modernisering van investeringsbepalingen

| 16-2019-XNUMX

De Commissie heeft een ontwerpmandaat goedgekeurd om namens de Europese Unie deel te nemen aan de onderhandelingen over de modernisering van het Energiehandvestverdrag (ECT), een plurilaterale handels- en investeringsovereenkomst die van toepassing is op de energiesector waaraan de EU deelneemt.

Deze onderhandelingen beogen de bepalingen van het Verdrag te herzien op een manier die de hervormde aanpak van de EU op het gebied van investeringsbescherming weerspiegelt en grotere rechtszekerheid en duidelijkheid van de regels die van toepassing zijn op de bescherming van buitenlandse investeringen. De Commissie beveelt onder meer aan een expliciete bepaling op te nemen inzake het recht van staten om te reguleren, een gesloten lijst van omschreven gevallen die een schending vormen van een eerlijke en rechtvaardige behandeling, duidelijker omschreven regels inzake onteigening en strengere bepalingen over duurzame ontwikkeling, het klimaat verandering en de schone energietransitie.

In het kader van haar streven naar transparantie publiceert de Commissie haar ontwerpvoorstel en legt ze het ter goedkeuring voor aan de EU-lidstaten.

Zie a. Voor meer informatie nieuwsbericht, Voorstel van de Commissie en andere bronnen aan EU-aanpak van moderne investeringsbescherming.

Comments

Facebook reacties

Tags: , , , , ,

Categorie: Een voorpagina, Energie, Energiemarkt, Energieveiligheid, EU, Europese Commissie, European Energy Security Strategy

Reacties zijn gesloten.