Verbind je met ons

Energie

#StateAid - Commissie keurt € 200 miljoen aan overheidssteun voor #RenewableEnergy goed voor zelfleveranciers van elektriciteit in Frankrijk

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een maatregel goedgekeurd om de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen voor eigen verbruik in Frankrijk tot 2020 te ondersteunen. De maatregel zal de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU bevorderen zonder de concurrentie op de interne markt onnodig te verstoren.

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid, zei: "Deze regeling zal de concurrentie tussen hernieuwbare energiebronnen voor zelfleveranciers stimuleren en zal het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de Franse energiemix verder vergroten. De technologieneutrale aanbestedingen zullen bijdragen aan de Franse transitie naar koolstofarme en ecologisch duurzame energievoorziening, in overeenstemming met de milieudoelstellingen van de EU en onze staatssteunregels."

De maatregel is bedoeld om de productie van hernieuwbare elektriciteit door bedrijven en particulieren voor eigen gebruik (eigen verbruik) te stimuleren, met name in gevallen waarin slechts een beperkt deel van de elektriciteit die zij produceren aan het net wordt verkocht.

De regeling heeft een indicatieve begroting van € 200 miljoen en wordt gefinancierd uit de Franse staatsbegroting. Het ondersteunt de inzet van 490 megawatt extra opwekkingscapaciteit.

De ondersteuning is beschikbaar voor kleine installaties met een vermogen tussen de 100 en 500 kilowatt. De begunstigden zullen worden geselecteerd via aanbestedingen die tot 2020 worden georganiseerd en waaraan alle hernieuwbare energietechnologieën kunnen deelnemen.

De geselecteerde installaties krijgen ondersteuning in de vorm van een premie bovenop de marktprijs (zg aanvulling op de vergoeding). De premie wordt toegekend voor een periode van 10 jaar.

De Commissie heeft de regeling beoordeeld op grond van de EU-staatssteunregels, in het bijzonder die van de Commissie 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie. De Commissie heeft vastgesteld dat de Franse regeling de ontwikkeling van duurzame energie voor eigen verbruik zal aanmoedigen en overcompensatie voor de begunstigden van de overheidssteun zal voorkomen, in overeenstemming met de vereisten van de richtsnoeren.

advertentie

Op basis hiervan concludeerde de Commissie dat de maatregel Frankrijk zal helpen het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te verhogen om zijn klimaatdoelstellingen te halen, in overeenstemming met de milieudoelstellingen van de EU, terwijl elke verstoring van de concurrentie die wordt veroorzaakt door overheidssteun tot een minimum wordt beperkt.

Achtergrond

De Commissie 2014 richtsnoeren inzake staatssteun voor milieubescherming en energie (zie volledige tekst hier), staat de lidstaten toe de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen, onder bepaalde voorwaarden. Deze regels zijn erop gericht de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken tegen de laagst mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder onnodige concurrentieverstoringen op de eengemaakte markt. Renewable Energy Directive doelstellingen vastgesteld voor het aandeel hernieuwbare energiebronnen van alle lidstaten in het bruto-eindverbruik van energie tegen 2020. Voor Frankrijk is die doelstelling 23% in 2020. De regeling beoogt bij te dragen aan het bereiken van die doelstelling.

Meer informatie over het besluit zal beschikbaar zijn, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de Commissie concurrentie website onder het zaaknummer SA.49180. De State Aid Weekly e-News bevat een overzicht van nieuwe publicaties van staatssteunbesluiten op internet en in het Publicatieblad van de EU.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending