Verbind je met ons

Economie

Energie-unie of top-down implementatie? Gemeenteraadslid spreekt zich uit op de conferentie van Riga

DELEN:

gepubliceerd

on

Festival Ruimtelijke Adaptatie, 9 okt 2014 in de Fabrique in UtrDe initiële richtlijnen die de Europese Commissie heeft gegeven om haar vlaggenschipvoorstel voor een 'Energie-unie' vorm te geven, lijken de brede betekenis van het woord 'unie' verkeerd te begrijpen. Hoewel burgers en lokale belanghebbenden in de kantlijn worden genoemd, geeft de Commissie geen enkele indicatie met betrekking tot de daadwerkelijke betrokkenheid van EU-steden en burgers. Vandaag sprak in Riga de loco-burgemeester van Delft Stephan Brandligt (foto), die sprak op de Ministeriële conferentie over de Energie-uniebenadrukte de belangrijke rol van steden en lokale belanghebbenden in het proces van de energie-unie.

Hij nam het woord kort na vertegenwoordigers van de lobby's voor fossiele brandstoffen en kernenergie en sprak in zijn hoedanigheid van bestuurslid van Energy Cities en ondertekenaar van de Burgemeestersconvenant initiatief, dat zo’n 6,000 andere lokale overheden in heel Europa vertegenwoordigt, om aan te tonen hoe een door de stad geleid gedecentraliseerd energiebeleid het project van een energie-unie kan ondersteunen. Meer specifiek benadrukte hij hoe een dergelijke lokaal gestuurde aanpak zou leiden tot een meer democratisch, welvarend en toekomstgericht Unie.

Democratisch

Brandligt herhaalde de standpunten onlangs deelde door Europarlementariër Claude Turmes, die betoogt dat de Energie- en Klimaatunie een energietransitie van onderaf in heel Europa moet teweegbrengen, waarbij de 500 miljoen burgers van de EU moeten worden bereikt, in plaats van ‘beperkt te zijn tot een groep van weinig mensen die opgesloten zitten in Brussel’ kantoren”. Brandligt onderstreepte dat de energie-unie, in plaats van van bovenaf opgelegd te worden, gebruik moet maken van het meerlagige bestuursmodel van de Europese Unie. EU Burgemeestersconvenant. Het moet worden ondersteund door hoopvol en inclusief beleid dat de levenskwaliteit verbetert en de energiearmoede terugdringt, zei hij. Claude Turmes nam een ​​paar uur voor hem het woord en benadrukte ook het nut van het Burgemeestersconvenant om een ​​bottom-up energietransitie op wereldschaal te ondersteunen.

Welvarend

Brandligt liet verder zien dat gedecentraliseerd duurzaam energiebeleid het beste in staat was om de Europese economie te voeden, aangezien het ‘werkintensieve sectoren van activiteit bevordert’, waarbij geld van buitenlandse portemonnees naar het Europese grondgebied wordt versluisd. Hij voegde eraan toe dat deze lokale dimensie een welvarende energie-unie zou opleveren waarvan alle burgers zouden kunnen profiteren. Naast ondersteuning door de wetgeving moeten de financiële mechanismen van de EU ook lokale investeringen en initiatieven stimuleren, met name de projecten die door het Junckerplan gefinancierd zullen worden.

Toekomstbestendig

advertentie

De energie-unie van de EU mag verouderde energiesystemen niet in leven houden. Integendeel, het zou de mogelijkheid moeten bieden om vastberadener de toekomst in te gaan. “Overal in Europa zijn nieuwe organisatiemodellen ontstaan, waar lokale overheden burgers, coöperaties, lokale bedrijven en belanghebbenden betrekken om bij te dragen aan een koolstofarm, gedecentraliseerd energiesysteem”. Dergelijke nieuwe modellen zouden de ruggengraat van de energie-unie moeten vormen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending