Verbind je met ons

EU

VN-expert doet een beroep op Europa om de bank op de mobiliteit van migranten om de controle van zijn grenzen te herwinnen

DELEN:

gepubliceerd

on

QATAR-ARBEID-RECHTEN-AZIË-FBL-WC2022-UN“De Europese Unie moet inzetten op mobiliteit om de controle over haar grenzen terug te krijgen”, zei de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de mensenrechten van migranten, François Crépeau (foto), vandaag (5 februari). 

“De status quo is niet duurzaam”, waarschuwde Crépeau aan het einde van een officieel bezoek aan Brussel, het derde en laatste onderdeel van zijn vervolgonderzoek naar het beheer van de buitengrenzen van de EU dat in 2012 werd gelanceerd. “Door te blijven investeren financiële en menselijke middelen, vooral op het beveiligen van zijn grenzen, zal Europa zeker de controle over zijn grenzen blijven verliezen.”

“Bankieren op mobiliteit betekent dat het algemene doel is dat migranten via officiële kanalen Europa binnenkomen en er blijven”, zei hij. “Daarvoor moeten de EU-lidstaten accepteren dat migranten hoe dan ook zullen blijven komen, en hen prikkels bieden om reguliere kanalen te gebruiken, omdat deze zullen beantwoorden aan hun behoeften, maar ook aan de economische en sociale behoeften van Europa.”

Migranten en asielzoekers verhuizen vanwege de push-factoren in hun land van herkomst, zoals oorlog, conflicten, natuurrampen, vervolging of extreme armoede, maar ook als reactie op pull-factoren zoals de niet-onderkende behoeften op de arbeidsmarkten van de EU. Lidstaten. “Het is onwaarschijnlijk dat deze push- en pull-factoren in de nabije toekomst zullen veranderen”, aldus de expert.

Momenteel wordt geschat dat in 2014 ruim 150,000 migranten en asielzoekers over zee naar Europa zijn gekomen, vergeleken met 80,000 in 2013.

De speciale rapporteur merkte op dat bijvoorbeeld van de EU niet kan worden verwacht dat Syriërs voor onbepaalde tijd in Libanon en Turkije zullen blijven wonen, waarbij sommigen geen levensvatbare vooruitzichten hebben op een beter leven voor zichzelf of hun families, terwijl de EU aarzelt om zich in te zetten voor een zinvolle oplossing. hervestigingsprogramma voor vluchtelingen. “Als er niets anders voor hen beschikbaar is, zullen ze hun kansen wagen met smokkelaars om een ​​toekomst voor zichzelf en hun kinderen te verzekeren, zoals velen van ons zouden doen in soortgelijke omstandigheden”, zei hij.

“Elke poging om de grenzen af ​​te sluiten – waar het nationalistisch populistische discours nadrukkelijk om vraagt ​​– zal op grote schaal blijven mislukken”, onderstreepte Crépeau. “Het is onmogelijk om de internationale grenzen af ​​te sluiten. Migranten zullen blijven arriveren ondanks alle pogingen om hen tegen te houden, met een verschrikkelijke prijs in levens en lijden als er niets anders wordt gedaan. Italië heeft dit erkend en heeft als gevolg daarvan de zoek- en reddingsoperatie Mare Nostrum gelanceerd, waarvoor het moet worden geprezen.”

advertentie

“Europa worstelt met de beste manier om te reageren op irreguliere migratiebewegingen en om aan zijn immigratiebehoeften te voldoen, ondanks een giftig politiek klimaat. Er zijn tekenen dat het langzaam de goede kant op gaat”, zei hij, wijzend op verschillende initiatieven van de EU en individuele regeringen. Tot de initiatieven behoren onder meer het “Blauwe Kaart”-systeem, de Seizoenarbeidersrichtlijn; het concept studenten- en onderzoekersbeleid; het voorstel voor een holistische benadering van migratie van het Europees Parlement; de prioritering van migratie in het strategische kader en werkplan voor mensenrechten en democratie, gepromoot door de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Federica Mogherini; en de zoek- en reddingsoperatie Frontex Triton, die al 17.000 migranten heeft gered.

“Al deze initiatieven moeten zich vertalen in effectieve programma’s die werken voor zowel de lidstaten als voor migranten en asielzoekers – wier mensenrechten te allen tijde volledig moeten worden beschermd”, benadrukte hij.

Om te voorkomen dat asielzoekers gevaarlijke land- en zeeroutes moeten nemen, moeten Europese staten, in samenwerking met andere mondiale noordelijke staten, over een aantal jaren een belangrijk hervestigingsprogramma voor vluchtelingen implementeren, met een verdeelsleutel voor het toewijzen van verantwoordelijkheden. De EU-commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, Avramopoulos heeft al opgeroepen tot een soortgelijk voorstel en initiatieven zoals die van Zweden, Duitsland en Oostenrijk lopen voorop.

De deskundige riep Europa ook op om “niet de ogen te sluiten voor de aantrekkende factoren voor irreguliere migratie”, zoals de niet-onderkende behoeften aan arbeidsmigranten op de Europese ondergrondse arbeidsmarkten. “De EU-lidstaten moeten hun werkelijke arbeidsbehoeften onderkennen, ook voor laagbetaald werk”, merkte hij op.

“Dit betekent dat ze enerzijds veel meer reguliere migratiekanalen moeten openen, op alle vaardigheidsniveaus. Aan de andere kant moeten ze gewetenloze werkgevers onderdrukken die de angst uitbuiten dat asielzoekers en migranten zonder papieren worden opgespoord, vastgehouden en gedeporteerd”, aldus de speciale rapporteur.

“Het combineren van dergelijk beleid zou leiden tot kleinere ondergrondse arbeidsmarkten, minder onregelmatige grensovergangen, minder arbeidsuitbuiting en minder schendingen van de rechten van migranten”, aldus de deskundige.

“Ik dring er bij de EU en de EU-lidstaten op aan om geleidelijk een op de mensenrechten gebaseerd, samenhangend en alomvattend migratiebeleid op te zetten dat deze kwesties aanpakt en van mobiliteit een centrale troef maakt. Er moet een gemeenschappelijk verhaal worden ontwikkeld waarin mobiliteit en diversiteit worden gevierd, waarbij zowel de reële behoeften van de arbeidsmarkt als de behoeften van migranten worden erkend, gebaseerd op mensenrechtengaranties en toegang tot de rechter”, aldus Crépeau.

Tijdens zijn vierdaagse bezoek aan Brussel, van 2 tot 5 februari 2015, heeft de onafhankelijke deskundige een reeks EU-functionarissen ontmoet die verantwoordelijk zijn voor grensbeheer, internationale organisaties en maatschappelijke organisaties, om het complexe beheer van de EU-grens te bespreken, waarbij de nadruk lag op met name over de kwestie van migranten en asielzoekers die per boot arriveren.

De speciale rapporteur zal in juni 2015 een thematisch rapport over het grensbeheer van de EU presenteren aan de VN-Mensenrechtenraad.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending