Verbind je met ons

Economie

Euro 7: EP-leden steunen nieuwe regels om de uitstoot van wegvervoer te verminderen 

DELEN:

gepubliceerd

on

De Milieucommissie heeft haar voorstellen aangenomen om de uitstoot van verontreinigende stoffen terug te dringen en eisen te stellen aan de duurzaamheid van batterijen voor personenauto's, bestelwagens, bussen en vrachtwagens.

Donderdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) haar standpunt over de vernieuwing aangenomen EU-regels voor typegoedkeuring en markttoezicht op motorvoertuigen (Euro 7) met 52 stemmen voor, 32 tegen en één onthouding.

Bijgewerkte limieten voor uitlaatemissies

De leden van het Europees Parlement zijn het eens met de door de Commissie voorgestelde niveaus voor verontreinigende emissies (zoals stikstofoxiden, fijnstof, koolmonoxide en ammoniak) voor personenauto's en stellen een aanvullende uitsplitsing van de emissies in drie categorieën voor lichte bedrijfsvoertuigen voor op basis van hun gewicht. De aangenomen tekst stelt strengere limieten voor de uitlaatemissies van bussen en zware bedrijfsvoertuigen voor, inclusief niveaus voor reële rij-emissies. Voor diverse Euro 7-bepalingen zijn specifieke toepassingstermijnen opgenomen, gekoppeld aan de inwerkingtreding van alle voorziene afgeleide wetgeving – namelijk na 36 maanden (en vanaf 1 juli 2030 voor fabrikanten van kleine volumes) voor lichte voertuigen en na 60 maanden (en vanaf 1 juli 2031 voor fabrikanten van kleine volumes) voor zware voertuigen. De momenteel geldende regelgeving (Euro 6/VI) zou op 1 juli 2030 worden ingetrokken voor auto's en bestelwagens, en op 1 juli 2031 voor bussen en vrachtwagens (vergeleken met respectievelijk 2025 en 2027, zoals voorgesteld door de Commissie).

Minder deeltjesuitstoot van banden en remmen, langere levensduur van de batterij

De leden van het Europees Parlement willen de berekeningsmethoden en limieten van de EU voor de uitstoot van remdeeltjes en de mate van bandenslijtage in één lijn brengen met de internationale normen die momenteel worden ontwikkeld door de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Deze regels zouden van toepassing zijn op alle voertuigen, inclusief elektrische voertuigen. De tekst bevat ook hogere minimumprestatie-eisen voor de duurzaamheid van batterijen voor auto's en bestelwagens dan die welke door de Commissie zijn voorgesteld.

Andere voorgestelde maatregelen zijn onder meer:

advertentie
  • Een actueel milieuvoertuigpaspoort (EVP) met informatie zoals brandstofverbruik, batterijstatus, emissielimieten en resultaten van periodieke technische inspecties;
  • Strengere levensduureisen voor voertuigen, motoren en systemen voor verontreinigingsbeheersing;
  • Verplichting om systemen aan boord te installeren voor het monitoren van verschillende parameters, zoals overmatige uitlaatemissies, het werkelijke brandstof- en energieverbruik en de toestand van de tractiebatterij;
  • Specifieke regels voor fabrikanten van kleine en ultrakleine volumes.

Rapporteur Alexandr Vondra (ECR, CZ) zei: “We hebben met succes een evenwicht gevonden tussen milieudoelstellingen en de vitale belangen van fabrikanten. Het zou contraproductief zijn om een ​​milieubeleid te voeren dat zowel de Europese industrie als haar burgers schaadt. Door ons compromis dienen we de belangen van alle betrokken partijen en vermijden we extreme standpunten.”

Volgende stappen

Het rapport zal naar verwachting worden aangenomen tijdens de plenaire vergadering van november 2023 en zal het onderhandelingsstandpunt van het Parlement vormen met de EU-regeringen over de definitieve vorm van de wetgeving.

Achtergrond

Op 10 november 2022 heeft de Commissie strengere normen voor de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voorgesteld voor voertuigen met verbrandingsmotor, ongeacht de gebruikte brandstof. De huidige emissiegrenswaarden gelden voor auto's en bestelwagens (euro 6) en voor bussen, vrachtwagens en andere zware voertuigen (Euro VI). Het Euro 7-voorstel omvat ook nieuwe maatregelen om niet-uitlaatemissies aan te pakken (microplastics uit banden en deeltjes uit remmen) en eisen met betrekking tot de duurzaamheid van batterijen.

Volgens de Commissie zou Euro 2035 tegen 7 de stikstofuitstoot van auto's en bestelwagens met 35% verminderen vergeleken met Euro 6, en met 56% vergeleken met Euro VI voor bussen en vrachtwagens. De deeltjesuitstoot van auto's en bestelwagens zou 13% lager zijn, en 39% lager van bussen en vrachtwagens, terwijl remdeeltjes 27% lager zouden zijn.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending