Verbind je met ons

Landbouw

De arbeidsproductiviteit in de landbouw in de EU is in 7 met 2023% gedaald

DELEN:

gepubliceerd

on

Volgens de eerste voorlopige gegevens voor 2023 uit de economische rekeningen voor de landbouw (EAA) is de index van de arbeidsproductiviteit in de landbouw in de EU wordt geschat op jaarbasis met 6.6% te zijn gedaald, na een groei tussen 2019 en 2022. Deze neergang werd ondersteund door een daling van 7.9% in de reële waarde van het inkomen gegenereerd door eenheden die zich bezighouden met landbouwproductieactiviteiten (factorinkomen) en een verdere vermindering (-1.4%) van het arbeidsvolume in de landbouw (gemeten in arbeidsjaareenheden, die voltijdse arbeidsequivalenten vertegenwoordigen). 

Deze informatie is afkomstig van gegevens over de landbouw, vandaag gepubliceerd door Eurostat.

De meeste EU-landen (19) registreerden in 2023 een lagere arbeidsproductiviteit in de landbouw (gemeten aan de hand van de index van het reële inkomen van factoren in de landbouw per arbeidsjaareenheid). De sterkste dalingen deden zich voor in Estland (-57.9%), Zweden (-31.7%), Ierland (-30.3%), Litouwen (-30.2%) en Bulgarije (-28.6%). 

Niettemin waren er hogere niveaus in zeven EU-landen; de sterkste stijging vond plaats in België (+7%), gevolgd door Spanje (+31.0%), Portugal (+11.1%), Hongarije (+9.9%), Italië (+5.5%), Malta (+4.2%) en Slovenië (+3.3%). Deze stijgingen waren het gevolg van lagere prijzen van meststoffen en inputs en hogere prijzen van producten waarin deze landen gespecialiseerd zijn, zoals olijfolie, aardappelen of varkens.
 

Staafdiagram: arbeidsproductiviteit (Indicator A), eerste schatting 2023 (% verandering t.o.v. 2022)

Bron dataset: aact_eaa06
De bruto toegevoegde waarde van de landbouwsector in de EU, dat wil zeggen het verschil tussen de waarde van de landbouwproductie en de kosten van de diensten en goederen die in het productieproces worden gebruikt (intermediair verbruik), bleef in 0.9 relatief stabiel (+2023%) na een periode van sterke stijging (+15.1%) in 2022. Dit weerspiegelde op zijn beurt de prijzen die relatief onveranderd bleven na de sterke groei in 2021 en 2022, zowel voor de productie (+0.5%) als de intermediaire consumptie (-0.9%), maar ook voor de volumes die daalden slechts lichtjes voor de productie (-1.0%) en het intermediair verbruik (-0.6%). 

De arbeidsproductiviteit in de landbouw in de EU is in 35 2023% hoger dan in 2015

Ondanks de neergang in 2023 bleef het indexniveau van het reële factorinkomen in de EU in 2023 10.1% hoger dan in 2015. Dit inkomen werd nominaal verdeeld over een veel kleinere hoeveelheid arbeid; de index van de arbeidsinput in de landbouw daalde in dezelfde periode met 18.2%. Samen hebben deze veranderingen ertoe geleid dat de arbeidsproductiviteit in de landbouw in de EU (Indicator A) in 34.6 2023% hoger lag dan in 2015, ondanks de geschatte neergang in 2023.
 

Trendlijn: arbeidsproductiviteit (indicator A) en componenten (reëel factorinkomen en arbeidsinput in de EU), 2015-2023 (2015=100),

Bron datasets: aact_eaa05, aact_eaa06 en aact_ali02

advertentie

Meer informatie

Methodologische opmerkingen

  • Alle gegevens zijn schattingen. De EU-aggregaten in dit nieuwsbericht zijn schattingen van Eurostat, gemaakt ten behoeve van deze publicatie. Voor Frankrijk zijn geen gegevens beschikbaar.
  • Deze eerste ramingen van de EAA zijn samengesteld op basis van de gedeeltelijke beschikbare informatie. De gegevens voor de EAA 2023 zullen worden herzien en gepubliceerd op 15 mei 2024.
  • De arbeidsproductiviteit van de agrarische sector kan worden gemeten als factorinkomen uitgedrukt per voltijds arbeidsequivalent. Dit meet de beloning van alle productiefactoren (land, kapitaal, arbeid) door het equivalent van elke voltijdwerker in de landbouwsector, gepresenteerd in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) en uitgedrukt als een index. 
  • De arbeidsproductiviteit in de landbouw mag niet worden verward met het totale inkomen van boerenhuishoudens of het inkomen van iemand die in de landbouw werkt.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending