Verbind je met ons

Economie

Europese Commissie maakt de voortgang van Agenda over migratie

DELEN:

gepubliceerd

on

immigratie_2280507cTwee weken na de presentatie van de Europese migratieagenda keurt de Commissie vandaag de eerste voorstellen goed voor haar alomvattende aanpak om het beheer van migratie te verbeteren.

Na het verschrikkelijke verlies aan mensenlevens in de Middellandse Zee vorige maand, hebben de Europese leiders zich sterk verbonden tot solidariteit tussen de lidstaten om de gemeenschappelijke migratie-uitdagingen aan te pakken. Met de voorstellen van vandaag zet de Commissie woorden om in daden en formuleert zij onmiddellijke en langetermijnantwoorden op de migratie-uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "Vandaag (27 mei) koppelt de Commissie woorden aan daden. Solidariteit gaat hand in hand met verantwoordelijkheid. Daarom bevatten onze voorstellen de sterke eis dat de asielregels correct worden toegepast en dat de lidstaten alles wat ze moeten doen om misbruik te voorkomen. Iedereen die een toevluchtsoord nodig heeft, moet die in Europa vinden. Maar degenen die geen gegronde claim hebben, moeten snel worden geïdentificeerd en naar hun thuisland worden teruggestuurd. Dit is essentieel voor een goede acceptatie van het migratiebeleid in de samenleving."

Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter van de EU Federica Mogherini zei: "Twee weken na de goedkeuring van onze agenda presenteren we vandaag concrete voorstellen voor de uitvoering ervan, met als hoofddoel: snel levens redden en bescherming bieden in de EU aan mensen in nood, of ze nu op zee zijn , in de EU of in derde landen. Daarom intensiveren we onze samenwerking met landen van herkomst en doorreis en met landen die vluchtelingen opvangen, niet alleen om asiel- en migratiecapaciteit te ondersteunen, maar ook om de grondoorzaken aan te pakken die mensen dwingen vluchten en migreren: armoede, oorlogen, vervolgingen, schendingen van de mensenrechten en natuurrampen.Ik heb deze doelstellingen gisteren besproken met de ministers van Ontwikkelingssamenwerking, in het kader van onze bezinning op nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, en ik heb opnieuw van gedachten gewisseld met de VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon over de uitgebreide stappen die we willen nemen."

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Vandaag heeft de Commissie laten zien dat zij snel en resoluut kan optreden om migratie beter te beheren. De herplaatsings- en hervestigingsregelingen, samen met de versterking van Triton en Poseidon en het actieplan ter bestrijding mensensmokkelaars, reageren op de meest urgente uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd.Tegelijkertijd lanceren we de openbare raadpleging over de herziening van de blauwekaartrichtlijn, een raadpleging waarvan we hopen dat deze ons waardevolle input zal opleveren om van dit instrument een echt instrument te maken visitekaartje voor de Unie in de wereldwijde strijd om talenten en vaardigheden."

De Europese Commissie presenteert verschillende en concrete maatregelen om de huidige migratie-uitdagingen het hoofd te bieden:

  • Herplaatsing: noodhulpmechanisme om Italië en Griekenland bij te staan: De Europese Commissie stelt voor gebruik te maken van het noodhulpmechanisme op grond van artikel 78, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Deze voorziening, die voor het eerst wordt geactiveerd, zal worden gebruikt om een ​​noodherplaatsingsregeling op te zetten om Italië en Griekenland te helpen. Deze regeling is van toepassing op Syrische en Eritrese onderdanen die internationale bescherming nodig hebben en die na 15 april 2015 in Italië of Griekenland zijn aangekomen of die aankomen nadat het mechanisme is gestart. In totaal moeten de komende twee jaar 40,000 personen vanuit Italië en Griekenland naar andere lidstaten worden herplaatst op basis van een verdeelsleutel (zie bijlage 1 en 2), wat overeenkomt met ongeveer 40% van het totale aantal asielzoekers dat duidelijk behoefte heeft aan internationale bescherming die deze landen in 2014 zijn binnengekomen. De Commissie is bereid hetzelfde te doen als andere lidstaten – zoals Malta – ook te maken krijgen met een plotselinge toestroom van migranten. De lidstaten ontvangen 6,000 euro voor elke persoon die op hun grondgebied wordt herplaatst.
  • Hervestiging: De Commissie heeft een aanbeveling aangenomen waarin de lidstaten worden gevraagd om gedurende twee jaar 20 000 mensen van buiten de EU die duidelijk internationale bescherming nodig hebben, zoals geïdentificeerd door de UNHCR, te hervestigen op basis van een verdeelsleutel (zie bijlage 3). Lidstaten die deelnemen aan de regeling hebben recht op financiële steun, waarbij de EU in 50-2015 € 16 miljoen beschikbaar stelt.
  • Een EU-actieplan tegen migrantensmokkel: Het plan voor 2015-2020 zet concrete acties uiteen om migrantensmokkel te voorkomen en tegen te gaan. Acties omvatten het opstellen van een lijst met verdachte vaartuigen; speciale platforms om de samenwerking en uitwisseling van informatie met financiële instellingen te verbeteren; en samenwerking met internetproviders en sociale media om ervoor te zorgen dat internetinhoud die door smokkelaars wordt gebruikt om reclame te maken voor hun activiteiten, snel wordt opgespoord en verwijderd.
  • Richtlijnen voor vingerafdrukken: Om het gemeenschappelijk asielstelsel van de EU effectief te laten werken, moeten migranten bij aankomst systematisch vingerafdrukken nemen. De diensten van de Commissie hebben richtsnoeren voor de lidstaten gepubliceerd met een beste werkwijze voor het nemen van vingerafdrukken van nieuw aangekomen verzoekers om internationale bescherming. 'Hotspot'-teams van EASO, Frontex en Europol zullen ter plaatse werken om inkomende migranten snel te identificeren, te registreren en vingerafdrukken te nemen en degenen die bescherming nodig hebben te beoordelen.
  • Een openbare raadpleging over de toekomst van de blauwekaartrichtlijn: De Commissie wil de bestaande EU Blue Card-regeling verbeteren, die tot doel heeft het voor hoogopgeleide mensen gemakkelijker te maken om in de EU te komen werken, maar die momenteel nauwelijks wordt gebruikt. De openbare raadpleging nodigt belanghebbenden (migranten, werkgevers, overheidsorganisaties, vakbonden, ngo's, arbeidsbureaus enz.) uit om hun mening te geven over de Europese blauwe kaart en hoe deze kan worden verbeterd.

De Commissie neemt ook nota van een nieuw operationeel plan voor operatie Triton. Het nieuwe operationele plan voor de versterkte gezamenlijke operatie Triton bevat het nieuwe aantal middelen: 10 maritieme, 33 land- en 8 luchtmiddelen, en 121 personele middelen. Het operationele plan breidt ook het geografische gebied van Triton uit in zuidelijke richting tot aan de grenzen van de Maltese zoek- en reddingszone om het gebied van de voormalige Italiaanse Mare Nostrum-operatie te bestrijken.

advertentie

Achtergrond

Op 23 april 2014 presenteerde Jean-Claude Juncker in Malta een vijfpuntenplan voor immigratie, waarin hij opriep tot meer solidariteit in het migratiebeleid van de EU als onderdeel van zijn campagne om voorzitter van de Europese Commissie te worden.

Bij zijn aantreden vertrouwde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, een commissaris met speciale verantwoordelijkheid voor migratie toe om, in coördinatie met eerste vicevoorzitter Timmermans, te werken aan een nieuw beleid inzake migratie als een van de 10 prioriteiten van de Politieke Richtlijnen, het politieke programma op basis waarvan het Europees Parlement de Commissie heeft gekozen.

Gebaseerd op een voorstel van de Europese Commissie, In een Verklaring van de Europese Raad van 23 april 2015 hebben de lidstaten zich ertoe verbonden snel actie te ondernemen om levens te redden en de EU-actie op het gebied van migratie op te voeren. A Resolutie van het Europees Parlement volgde een paar dagen later.

Op 13 mei 2015 presenteerde de Europese Commissie haar Europese agenda over migratie, waarin een alomvattende aanpak wordt uiteengezet die het beheer van migratie in al zijn aspecten zal verbeteren.

Meer informatie

Gedetailleerde vragen en antwoorden over de voorstellen van vandaag
Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende voorlopige herplaatsingsmaatregelen voor Italië en Griekenland
Aanbeveling over een Europese hervestigingsregeling
EU-actieplan tegen migrantensmokkel
Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van EU-regels inzake de verplichting om vingerafdrukken te nemen
Openbare raadpleging over de Europese blauwe kaart
Volledig perspakket over de Europese migratieagenda van 13 mei 2015
Website van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken
Website van eerste vicevoorzitter Frans Timmermans
Website van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini
Website van commissaris Dimitris Avramopoulos

ECR: Kirkhope - Voorstellen van de Commissie over hervestiging zullen de migrantencrisis niet oplossen

BIJLAGE 1: Verhuizing: verdeelsleutel voor Italië

Algehele sleutel Toewijzing per lidstaat (24 000 verzoekers herplaatst)
Oostenrijk 3,03% 728
België 3,41% 818
Bulgarije 1,43% 343
Kroatië 1,87% 448
Cyprus 0,43% 104
Tsjechië 3,32% 797
Estland 1,85% 443
Finland 1,98% 475
Frankrijk 16,88% 4 051
Duitsland 21,91% 5 258
Hongarije 2,07% 496
Letland 1,29% 310
Litouwen 1,26% 302
Luxemburg 0,92% 221
Malta 0,73% 175
Nederland 5,12% 1 228
Polen 6,65% 1 595
Portugal 4,25% 1 021
Roemenië 4,26% 1 023
Slowakije 1,96% 471
Slovenië 1,24% 297
Spanje 10,72% 2 573
Zweden 3,42% 821

Bijlage 2: Herplaatsing: verdeelsleutel voor Griekenland

  Algehele sleutel Toewijzing per lidstaat (16 000 verzoekers herplaatst)
Oostenrijk 3,03% 485
België 3,41% 546
Bulgarije 1,43% 229
Kroatië 1,87% 299
Cyprus 0,43% 69
Tsjechië 3,32% 531
Estland 1,85% 295
Finland 1,98% 317
Frankrijk 16,88% 2 701
Duitsland 21,91% 3 505
Hongarije 2,07% 331
Letland 1,29% 207
Litouwen 1,26% 201
Luxemburg 0,92% 147
Malta 0,73% 117
Nederland 5,12% 819
Polen 6,65% 1 064
Portugal 4,25% 680
Roemenië 4,26% 682
Slowakije 1,96% 314
Slovenië 1,24% 198
Spanje 10,72% 1 715
Zweden 3,42% 548

Bijlage 3: Hervestiging: verdeelsleutel

Algemene sleutel Toewijzing per lidstaat (20 000 hervestigde verzoekers)
Oostenrijk 2,22% 444
België 2,45% 490
Bulgarije 1,08% 216
Kroatië 1,58% 315
Cyprus 0,34% 69
Tsjechië 2,63% 525
Denemarken 1,73% 345
Estland 1,63% 326
Finland 1,46% 293
Frankrijk 11,87% 2 375
Duitsland 15,43% 3 086
Griekenland 1,61% 323
Hongarije 1,53% 307
Ierland 1,36% 272
Italië 9,94% 1 989
Letland 1,10% 220
Litouwen 1,03% 207
Luxemburg 0,74% 147
Malta 0,60% 121
Nederland 3,66% 732
Polen 4,81% 962
Portugal 3,52% 704
Roemenië 3,29% 657
Slowakije 1,60% 319
Slovenië 1,03% 207
Spanje 7,75% 1 549
Zweden 2,46% 491
United Kingdom 11,54% 2 309

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending