Verbind je met ons

Economie

'De EU moet meer eisen van de autoriteiten in Congo', zeggen EU-controleurs

DELEN:

gepubliceerd

on

Victor KALMYKOV Plaatsvervangend hoofd van de permanente vertegenwoordiging van de Russische Federatie bij de Europese Unie, Kristiina OJULAND, Pascal LAMY Directeur-generaal van de WTO, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT EG-commissaris belast met handelEen rapport dat vandaag door de Europese Rekenkamer (ERK) is gepubliceerd, is kritisch over de resultaten van de EU-hulp voor het bevorderen van belangrijke bestuursgebieden in de Democratische Republiek Congo (DRC). “Hoewel de EU-steun goed bedoeld is en enige resultaten oplevert, is de vooruitgang traag, ongelijkmatig en over het geheel genomen beperkt”, aldus Hans Gustav Wessberg, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het rapport. “Minder dan de helft van de onderzochte programma’s heeft resultaten opgeleverd, of waarschijnlijk de meeste verwachte resultaten zullen opleveren. Duurzaamheid is in de meeste gevallen een onrealistisch vooruitzicht.”

Als de EU, als belangrijkste ontwikkelingspartner van de DRC en pleitbezorger van goed bestuur en mensenrechten, het bestuur in de DRC wil blijven steunen, moet zij de doeltreffendheid van haar hulp aanzienlijk verbeteren. In dit opzicht moet de Commissie realistischer zijn over de opzet van en wat kan worden bereikt met de EU-programma's. De Commissie moet veeleisender zijn tegenover de Congolese autoriteiten bij het toezicht op de naleving van de overeengekomen voorwaarden en de gedane toezeggingen.

Goed bestuur is een fundamentele Europese waarde en een sleutelcomponent van de ontwikkelingssamenwerking van de EU met derde landen. Sinds de EU de structurele samenwerking met de DRC heeft hervat, heeft zij tussen 1.9 en 2003 ongeveer 2011 miljard euro aan steun verleend, waardoor zij een van de belangrijkste ontwikkelingspartners van het land is geworden.

Bij de controle werd de doeltreffendheid onderzocht van de EU-steun voor het verkiezingsproces, de hervormingen op het gebied van justitie, politie en het beheer van de overheidsfinanciën, en het decentralisatieproces.

De ERK heeft vastgesteld dat het verbeteren van het bestuur in de DRC een langdurig proces zal zijn. Net als andere ontwikkelingspartners wordt de EU geconfronteerd met ernstige obstakels bij haar inspanningen om het bestuur in de DRC te verbeteren. Hoewel de Commissie goed op de hoogte is van de belangrijkste oorzaken van de kwetsbaarheid van staten in de DRC, heeft zij bij het ontwerpen van EU-programma's onvoldoende rekening gehouden met deze context.

Om de kansen te maximaliseren dat de EU-middelen goed worden besteed, concludeert de controle het volgende: “De EU moet ervoor zorgen dat de financiering nauw verbonden is met de overeenkomst van het partnerland over de programmavoorwaarden, doelstellingen en risico’s en stevig wordt ondersteund door een effectieve beleidsdialoog met de regering over de definitie en implementatie van passend hervormingsbeleid en -strategieën”.

De Rekenkamer beveelt de Commissie en de EDEO aan bepaalde onderdelen van de samenwerkingsstrategie van de EU met de DRC te herzien, de risico's in verband met de succesvolle uitvoering van programma's beter te beoordelen, doelstellingen vast te stellen die haalbaar zijn in de nationale context en het gebruik van conditionaliteit en beleidsdialoog.

advertentie

Het hele jaar door worden speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) gepubliceerd, waarin de resultaten worden gepresenteerd van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersonderwerpen.

Dit speciaal verslag (SR 09/2013) heeft de titel EU-steun voor bestuur in de Democratische Republiek Congo. De ERK heeft beoordeeld of de EU-steun voor bestuur relevant is voor de behoeften en de beoogde resultaten ervan zal opleveren, en houdt de Commissie bij het ontwerpen van EU-programma's voldoende rekening met de fragiele context van de DRC? De controle had betrekking op de EU-steun voor het verkiezingsproces, de hervorming van de veiligheidssector (justitie en politie), de hervorming van het PFM en decentralisatie in de periode 2003 tot en met 2011.

De controle concludeerde dat de doeltreffendheid van de EU-steun voor bestuur in de DRC beperkt is. De EU-steun voor bestuur past binnen een over het algemeen gezonde samenwerkingsstrategie, komt tegemoet aan de belangrijkste bestuursbehoeften van het land en heeft enige resultaten opgeleverd. De vooruitgang is echter traag, ongelijkmatig en over het geheel genomen beperkt. Minder dan de helft van de programma's heeft de meeste verwachte resultaten opgeleverd, of zal dat waarschijnlijk ook doen. Duurzaamheid is in de meeste gevallen een onrealistisch vooruitzicht.

De Commissie wordt geconfronteerd met ernstige obstakels bij haar inspanningen om bij te dragen aan de verbetering van het bestuur in de DRC: het gebrek aan politieke wil, de donorgestuurde dynamiek van de programma's en het gebrek aan absorptievermogen. Hoewel de Commissie goed op de hoogte is van de belangrijkste oorzaken en gevolgen van de kwetsbaarheid van staten in de DRC, heeft zij bij het ontwerpen van EU-programma's onvoldoende rekening gehouden met deze context. De risico’s zijn niet adequaat aangepakt, de programmadoelstellingen zijn vaak te ambitieus, de conditionaliteit heeft een zwak stimulerend effect en de beleidsdialoog is niet ten volle benut en op alle gebieden niet adequaat gecoördineerd met de EU-lidstaten.

Op basis van haar bevindingen doet de ERK een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • Dat de Commissie en de EDEO (i) meer aandacht besteden aan het waarborgen van een passend evenwicht in de hulp tussen alle provincies, vooral de armere; (ii) ondersteuning op centraal niveau combineren met programma's op provinciaal niveau die politieke en territoriale decentralisatie koppelen aan verbeterde beheersstrategieën voor natuurlijke hulpbronnen en herstel en ontwikkeling van de infrastructuur; en (iii) de EU-steun voor een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen heroverwegen op basis van een alomvattende behoefteanalyse;
  • dat de Commissie maatregelen vaststelt om risico's te voorkomen of te beperken en duidelijk de handelwijze omschrijft die moet worden gevolgd als risico's werkelijkheid worden;
  • zorgen voor flexibiliteit tijdens de uitvoering van het programma, zodat de doelstellingen indien nodig onmiddellijk kunnen worden herzien, en;
  • De EU-hulp zou efficiënter zijn als de Commissie haar gebruik van conditionaliteit en beleidsdialoog zou versterken. Dit omvat (i) het stellen van duidelijke, relevante, realistische en tijdgebonden voorwaarden, (ii) het periodiek beoordelen van de naleving van de overeengekomen voorwaarden, en (iii) krachtig, proportioneel en tijdig reageren als de regering van de DRC onvoldoende inzet toont om naleving, in voorkomend geval door het programma op te schorten of te beëindigen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending