Verbind je met ons

Westelijke Balkan

6 miljard euro extra hulp voor de Westelijke Balkan heeft betere bescherming nodig

DELEN:

gepubliceerd

on

De voorgestelde hervormings- en groeifaciliteit van 6 miljard euro voor de landen van de Westelijke Balkan moet hen helpen te voldoen aan de voorwaarden voor toetreding tot de EU. In een vandaag gepubliceerd advies suggereert de Europese Rekenkamer dat dit extra EU-geld beter beschermd moet worden.

De economische convergentie tussen de zes landen van de Westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) en de EU wordt al jaren als onvoldoende beschouwd. Als reactie hierop heeft de Europese Commissie afgelopen november voorgesteld een specifiek financieringsinstrument in het leven te roepen, de Hervormings- en Groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan, als onderdeel van een nieuw groeiplan voor de regio. De faciliteit is bedoeld om de economische groei te stimuleren, de sociaal-economische convergentie met EU-landen te vergroten en de afstemming op de waarden en wetten van de EU te versnellen met het oog op toekomstige toetreding tot de EU.

De EU-controleurs verwelkomen de introductie van strengere voorwaarden voor financiering door betalingen te koppelen aan de vervulling van voorwaarden die in de hervormingsagenda's voor de verschillende landen moeten worden gesteld. “Het risico bestaat echter dat de uitbetalingsvoorwaarden niet ambitieus genoeg zijn en dat de indicatoren niet voldoende duidelijk en meetbaar zijn. Het blijft ook moeilijk om ervoor te zorgen dat de hervormingen duurzaam zullen zijn, vooral gezien de zwakke bestuurlijke capaciteit van de regio”, aldus Laima Liucija Andrikienė, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het advies. “Bovendien zou de Europese Commissie niet alleen opmerkingen moeten maken, maar ook van de regeringen van de Westelijke Balkan moeten kunnen eisen dat zij hun hervormingsagenda dienovereenkomstig herzien en aanpassen.De EU-controleurs stellen ook voor om relevante richtlijnen te ontwikkelen voor het beoordelen van de bevredigende vervulling van de betalingsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de hervormingsagenda's.

Voor de periode 6-2 wordt in het kader van de faciliteit steun voorzien van maximaal € 4 miljard (€ 2024 miljard aan niet-terugbetaalbare steun en € 2027 miljard aan leningen). Gezien het feit dat er in de huidige EU-begroting al meer dan 14 miljard euro beschikbaar is gesteld aan de pretoetredingslanden (waaronder Türkiye), benadrukken de controleurs dat de via de faciliteit te verstrekken bedragen een aanzienlijke stijging (meer dan 40%) van de beoogde financiering vertegenwoordigen voor de landen van de Westelijke Balkan tot 2027. De controleurs merken op dat zowel het voorstel voor de instelling van de faciliteit als het groeiplan verklaren waarom de economieën van de Westelijke Balkan verder moeten convergeren met de EU. Het plan benadrukt ook verschillende voordelen die de voorgestelde maatregelen voor de regio zouden opleveren. Bij gebrek aan een effectbeoordeling of een analytisch document konden de EU-controleurs echter niet beoordelen in welke mate de beoogde 6 miljard euro aan steun waarschijnlijk zal bijdragen aan het verwezenlijken van de belangrijkste doelstellingen van de faciliteit. Ten slotte stellen de controleurs voor om bepaalde bepalingen van het voorstel met betrekking tot de controlerechten van de Europese Rekenkamer en de toegang tot gegevens en documentatie te verduidelijken om goed toezicht te garanderen.

Achtergrondinformatie

De naam “Kosovo” doet geen aannames over de status en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Op 8 november 2023 heeft de Commissie voorgesteld een hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan in te stellen als onderdeel van een nieuw groeiplan voor de regio. Zowel het Europees Parlement als de Raad hebben de ERK gevraagd om haar advies over het voorstel uit te brengen, in het geval van de Raad uiterlijk op 9 februari 2024.

Advies nr. 01/2024 is beschikbaar op de website ECA-website in Engels; andere EU-talen zullen binnenkort volgen.

advertentie

Zie ook het speciaal verslag van de ERK over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan.

Foto door Thought Catalog on Unsplash

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending