Verbind je met ons

Defensie

Defensie: creëert de EU een Europees leger?

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Hoewel er geen EU-leger is en defensie uitsluitend een zaak van de lidstaten blijft, heeft de EU onlangs grote stappen gezet om de defensiesamenwerking te versterken. Beveiliging 

Sinds 2016 is er aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheid en defensie in de EU met verschillende concrete EU-initiatieven om samenwerking aan te moedigen en Europa's vermogen om zichzelf te verdedigen te versterken. Lees het overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Hoge verwachtingen van de EU-defensie

advertentie

Europeanen verwachten dat de EU veiligheid en vrede garandeert. Driekwart (75%) is voorstander van een gemeenschappelijk EU-beleid inzake defensie en veiligheid volgens a speciale Eurobarometer over veiligheid en defensie in 2017 en een meerderheid (55%) was voorstander van het creëren van een EU-leger. Meer recentelijk heeft 68% van de Europeanen gezegd dat zij zouden willen dat de EU meer doet aan defensie (Maart 2018 Eurobarometer-enquête).

EU-leiders beseffen dat geen enkel EU-land de huidige veiligheidsrisico's afzonderlijk kan aanpakken. Bijvoorbeeld de Franse president Macron gevraagd een gezamenlijk Europees militair project  in 2017, terwijl de Duitse bondskanselier Merkel zei “we moeten werken aan de visie om ooit een echt Europees leger op te richten” in haar adres aan het Europees Parlement in november 2018. Op weg naar een veiligheids- en defensie-unie was een van de prioriteiten van de Commissie-von der Leyen.

EN - 2018 Eurobarometer:% van de Europeanen vindt dat de EU meer moet doen in het veiligheids- en defensiebeleid
De meeste Europeanen willen dat de EU meer doet om veiligheid en defensie te verbeteren  

Recente EU-maatregelen om de samenwerking op defensiegebied te stimuleren

Het Verdrag van Lissabon voorziet in een gemeenschappelijk EU-defensiebeleid (Artikel 42 (2) TEU). Het verdrag vermeldt echter ook duidelijk het belang van het nationale defensiebeleid, inclusief NAVO-lidmaatschap of neutraliteit.

advertentie

De afgelopen jaren is de EU begonnen met de uitvoering ervan ambitieuze initiatieven meer middelen beschikbaar stellen, efficiëntie stimuleren, samenwerking mogelijk maken en de ontwikkeling van vermogens ondersteunen:

  • Permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) was gelanceerd in december 2017, en 25 EU-landen nemen deel vanaf juni 2019. Het werkt momenteel op basis van: 47 samenwerkingsprojecten met bindende toezeggingen, waaronder een Europees medisch commando, een systeem voor maritieme bewaking, wederzijdse bijstand voor cyberveiligheid en teams voor snelle respons, en een gezamenlijke EU-school voor inlichtingendiensten.
  • Het Europees Defensiefonds (EDF) was gelanceerd in juni 2017. Het is de eerste keer dat de EU-begroting wordt gebruikt om defensiesamenwerking te cofinancieren. Op 29 april 2021, EP-leden stemden in met financiering het vlaggenschipinstrument met een budget van 7.9 miljard euro als onderdeel van de EU- lange termijn budget (2021-2027). Het fonds vormt een aanvulling op nationale investeringen en biedt zowel praktische als financiële prikkels voor gezamenlijk onderzoek, gezamenlijke ontwikkeling en acquisitie van defensiemateriaal en technologie.
  • De EU versterkt samenwerking met de NAVO op 74 projecten verspreid over zeven gebieden waaronder cyberveiligheid, gezamenlijke oefeningen en terrorismebestrijding.
  • Een plan om te faciliteren militaire mobiliteit binnen en buiten de EU om militair personeel en materieel in staat te stellen sneller te handelen als reactie op crises.
  • Financiering realiseren civiele en militaire missies en operaties effectiever. De EU heeft momenteel 17-missies op drie continenten, met een breed scala aan mandaten en meer dan 6,000-militairen en militair personeel.
  • Sinds juni 2017 is er een nieuwe commando- en controlestructuur (MPCC) om het crisisbeheer van de EU te verbeteren.

Meer uitgeven, beter uitgeven, samen uitgeven

Tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 hebben de EU-landen die lid zijn van de NAVO zich ertoe verbonden om tegen 2 2024% van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie te besteden. lidstaten om het waar te maken.

NAVO 2019 schattingen tonen aan dat slechts vijf EU-landen (Griekenland, Estland, Letland, Polen en Litouwen) meer dan 2% van hun BBP aan defensie besteedden.

Het opbouwen van EU-defensie gaat echter niet alleen over meer uitgeven, maar ook over efficiënt uitgeven. EU-landen zijn na de VS de op een na grootste defensiesteun ter wereld, maar naar schatting 26.4 miljard euro wordt verspild elk jaar als gevolg van duplicatie, overcapaciteit en belemmeringen voor aanbestedingen. Als gevolg, meer dan zes keer zoveel defensiesystemen worden in Europa gebruikt dan in de Verenigde Staten. Hier kan de EU de voorwaarden scheppen voor landen om meer samen te werken.

Als Europa wereldwijd wil concurreren, moet het de beste capaciteiten bundelen en integreren, zoals wordt geschat door 2025 China wordt de op een na grootste defensiemedewerker in de wereld na de VS.

infographic illustratie over de voordelen van nauwere samenwerking op defensiegebied op EU-niveau
De voordelen van nauwere samenwerking op het gebied van defensie  

Het standpunt van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk volledig opgeroepen het potentieel van het Verdrag van Lissabon benutten bepalingen om toe te werken naar een Europese defensie-unie. Het ondersteunt consequent meer samenwerking, meer investeringen en bundeling van middelen om synergieën op EU-niveau te creëren om Europeanen beter te beschermen.

uitdagingen betrokken

Afgezien van praktische uitdagingen, moet de EU verschillende tradities en verschillende strategische culturen met elkaar verzoenen. Het Parlement is van mening dat een Witboek van de EU op verdediging zou een nuttige manier zijn om dit te doen en de ontwikkeling van een te ondersteunen toekomstige EU-defensie beleid.

Defensie

'Europa kan - en moet duidelijk - zelf meer kunnen en willen doen' von der Leyen

gepubliceerd

on

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, reflecteerde in haar 'State of the EU' (SOTEU)-toespraak over het abrupte einde van de NAVO-missie in Afghanistan. De gebeurtenissen van de zomer hebben een nieuwe impuls gegeven aan de Europese Defensie-unie. 

Von der Leyen beschreef de situatie als "zeer verontrustende vragen" voor de NAVO-bondgenoten, met de gevolgen voor Afghanen, militairen, maar ook voor diplomatieke en hulpverleners. Von der Leyen kondigde aan dat ze verwachtte dat voor het einde van het jaar een gezamenlijke EU-NAVO-verklaring zou worden gepresenteerd, waarin stond dat "we" hier momenteel aan werken met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Europees Defensieagentschap Unie

advertentie

Velen hebben kritiek geuit op het feit dat de EU haar gevechtsgroepen niet heeft gebruikt. Von der Leyen viel de kwestie frontaal aan: "Je kunt de meest geavanceerde krachten ter wereld hebben - maar als je nooit bereid bent ze te gebruiken - wat voor nut hebben ze dan?" Ze zei dat het probleem niet een gebrek aan capaciteit was, maar een gebrek aan politieke wil. 

Von der Leyen zei dat het komende Strategisch Kompas-document, dat in november moet worden afgerond, de sleutel is tot deze discussie: “We moeten beslissen hoe we alle mogelijkheden die al in het Verdrag staan, kunnen gebruiken. Daarom zullen president Macron en ik onder het Franse voorzitterschap een top over Europese defensie bijeenroepen. Het wordt tijd dat Europa naar een volgend niveau gaat.”

Von der Leyen riep op tot meer informatie-uitwisseling voor een beter situationeel bewustzijn, het delen van inlichtingen en informatie, evenals het samenbrengen van alle diensten van hulpverleners tot degenen die politietraining zouden kunnen leiden. Ten tweede riep ze op tot verbeterde interoperabiliteit via gemeenschappelijke Europese platforms, van alles van straaljagers tot drones. Ze verwierp het idee om af te zien van btw bij de aankoop van in de EU ontwikkelde en geproduceerde defensieapparatuur, met het argument dat dit de interoperabiliteit zou bevorderen en de afhankelijkheid zou verminderen. Ten slotte zei ze over cyber dat de EU een Europees cyberdefensiebeleid nodig heeft, inclusief wetgeving over gemeenschappelijke normen in het kader van een nieuwe Europese Cyber ​​Resilience Act.

advertentie

Waar wachten we nog op?

Na de toespraak van Von der Leyen zei voorzitter van de Europese Volkspartij Manfred Weber, lid van het EP: “Ik juich de initiatieven van de defensieraad in Ljubjana volledig toe. Maar waar wachten we op? Het Verdrag van Lissabon geeft ons alle opties, dus laten we het doen en laten we het nu doen.” Hij zei dat president Biden al duidelijk had gemaakt dat de VS niet langer de politieman van de wereld wilden zijn en voegde eraan toe dat zowel China als Rusland wachtten om het vacuüm te vullen: “We zouden wakker worden in een wereld waarin onze kinderen niet willen leven."

Verder lezen

9 / 11

20 jaar sinds 9/11: verklaring van de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell

gepubliceerd

on

Op 11 september 2001 kwamen bij de dodelijkste aanslag in de Amerikaanse geschiedenis bijna 3,000 mensen om het leven en raakten meer dan 6,000 gewond toen gekaapte passagiersvluchten neerstortten in het World Trade Center, het Pentagon en in een veld in Somerset County, Pennsylvania.

We eren de nagedachtenis van degenen die op deze dag, 20 jaar geleden, het leven lieten. De slachtoffers van terrorisme worden niet vergeten. Ik betuig mijn oprechte medeleven met het Amerikaanse volk, in het bijzonder met degenen die hun dierbaren bij de aanslagen hebben verloren. Terreuraanslagen zijn aanvallen op ons allemaal.

9/11 markeerde een wending in de geschiedenis. Het veranderde de mondiale politieke agenda fundamenteel – voor de allereerste keer beriep de NAVO zich op Artikel 5, waardoor haar leden gezamenlijk konden reageren uit zelfverdediging, en het lanceerde de oorlog tegen Afghanistan.

advertentie

Twintig jaar later zijn terroristische groeperingen zoals Al Qaida en Da'esh nog steeds actief en virulent in vele delen van de wereld, bijvoorbeeld in de Sahel, het Midden-Oosten en Afghanistan. Hun aanvallen hebben duizenden slachtoffers over de hele wereld veroorzaakt, enorme pijn en lijden. Ze proberen levens te vernietigen, gemeenschappen te beschadigen en onze manier van leven te veranderen. In hun streven om landen als geheel te destabiliseren, jagen ze met name op kwetsbare samenlevingen, maar ook op onze westerse democratieën en de waarden waar we voor staan. Ze herinneren ons eraan dat terrorisme een bedreiging is waarmee we elke dag leven.

Nu, net als toen, zijn we vastbesloten om terrorisme in al zijn vormen en waar dan ook te bestrijden. We staan ​​in bewondering, nederigheid en dankbaarheid voor degenen die hun leven riskeren om ons te beschermen tegen deze dreiging en voor degenen die reageren in de nasleep van aanvallen.

Onze ervaring met terrorismebestrijding heeft ons geleerd dat er geen gemakkelijke antwoorden of snelle oplossingen zijn. Alleen met geweld en militaire macht op terrorisme en gewelddadig extremisme reageren, zal niet helpen om harten en geesten te winnen. De EU heeft daarom gekozen voor een geïntegreerde aanpak door de diepere oorzaken van gewelddadig extremisme aan te pakken, financieringsbronnen voor terroristen af ​​te sluiten en terroristische online-inhoud aan banden te leggen. Vijf EU-veiligheids- en defensiemissies over de hele wereld hebben het mandaat om bij te dragen aan de strijd tegen het terrorisme. Bij al onze inspanningen zetten we ons in om onschuldige levens, onze burgers en onze waarden te beschermen, evenals de mensenrechten en het internationaal recht te handhaven.

advertentie

De recente gebeurtenissen in Afghanistan verplichten ons onze aanpak te heroverwegen, in samenwerking met onze strategische partners, zoals de Verenigde Staten en door middel van multilaterale inspanningen, onder meer met de Verenigde Naties, de Global Coalition to Defeat Da'esh en het Global Counter Terrorism Forum (GCTF ).

Op deze dag mogen we niet vergeten dat de enige weg vooruit is om eensgezind en standvastig te zijn tegen iedereen die onze samenlevingen wil beschadigen en verdelen. De EU zal blijven samenwerken met de Verenigde Staten en al hun partners om deze wereld veiliger te maken.

Verder lezen

Educatie

Verklaring van Crisisbeheersingscommissaris Janez Lenarčič op de Internationale Dag ter Bescherming van Onderwijs tegen Aanvallen

gepubliceerd

on

Ter gelegenheid van de Internationale Dag om het onderwijs tegen aanvallen te beschermen (9 september), bevestigt de EU haar engagement om het recht van elk kind om in een veilige omgeving op te groeien, toegang te hebben tot kwaliteitsonderwijs en een beter en beter onderwijs op te bouwen, te bevorderen en te beschermen. vreedzame toekomst, zegt Janez Lenarčič (foto).

Aanvallen op scholen, studenten en docenten hebben een verwoestende impact op de toegang tot onderwijs, onderwijssystemen en op maatschappelijke ontwikkeling. Helaas neemt hun incidentie in een alarmerend tempo toe. Dat blijkt maar al te duidelijk uit de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de crises in onder meer Ethiopië, Tsjaad, de Sahelregio in Afrika, Syrië, Jemen of Myanmar. De Global Coalition to Protect Education from Attack heeft in 2,400 meer dan 2020 aanvallen op onderwijsfaciliteiten, studenten en docenten geïdentificeerd, een stijging van 33 procent sinds 2019.

Aanvallen op het onderwijs vormen ook schendingen van het internationaal humanitair recht, de reeks regels die de gevolgen van gewapende conflicten moeten beperken. Dergelijke schendingen nemen toe, terwijl de daders zelden ter verantwoording worden geroepen. In die optiek stellen we de naleving van het internationaal humanitair recht consequent centraal in het externe optreden van de EU. Als een van de grootste humanitaire donoren zal de EU daarom blijven pleiten voor wereldwijde eerbiediging van het internationaal humanitair recht, zowel door staten als niet-statelijke gewapende groeperingen tijdens een gewapend conflict.

advertentie

Naast de vernietiging van faciliteiten, leiden aanvallen op het onderwijs tot langdurige opschorting van leren en lesgeven, verhogen ze het risico op schooluitval, leiden ze tot dwangarbeid en rekrutering door gewapende groepen en strijdkrachten. Schoolsluitingen versterken de blootstelling aan alle vormen van geweld, inclusief seksueel en gendergerelateerd geweld of huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, waarvan de niveaus tijdens de COVID-19-pandemie drastisch zijn toegenomen.

De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van het onderwijs wereldwijd blootgelegd en verergerd. Nu, meer dan ooit, moeten we de verstoring van het onderwijs tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat kinderen veilig en beschermd kunnen leren.

Veiligheid van het onderwijs, inclusief verdere betrokkenheid bij de Safe Schools-verklaring, is een integraal onderdeel van onze inspanningen om het recht op onderwijs voor elk meisje en elke jongen te beschermen en te bevorderen.

advertentie

Het reageren op en voorkomen van aanvallen op scholen, het ondersteunen van beschermende aspecten van het onderwijs en het beschermen van leerlingen en docenten vereist een gecoördineerde en intersectorale aanpak.

Via door de EU gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs in noodsituaties helpen we de risico's van gewapende conflicten te verminderen en te beperken.

De EU blijft het voortouw nemen bij het ondersteunen van onderwijs in noodsituaties en besteedt 10% van haar budget voor humanitaire hulp aan toegang, kwaliteit en bescherming van onderwijs.

Meer informatie

Factsheet - Onderwijs in noodsituaties

Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending