Verbind je met ons

Oekraïne

Oekraïnefaciliteit: Raad en Parlement bereiken overeenstemming over nieuw steunmechanisme voor Oekraïne

DELEN:

gepubliceerd

on

Today, the Council and Parliament reached a provisional agreement on setting up a new single dedicated instrument to support Ukraine’s recovery, reconstruction and modernisation, while supporting its efforts to carry out reforms as part of its accession path to the EU. The Ukraine Facility will have a total budget of €50 billion.

De Oekraïnefaciliteit zal de begrotingssteun van de EU aan Oekraïne bundelen in één enkel instrument, dat voor de periode 2024-2027 coherente, voorspelbare en flexibele steun aan Oekraïne zal bieden, aangepast aan de ongekende uitdagingen van het steunen van een land in oorlog.

“The EU is prepared to support Ukraine as long as needed. The Ukraine Facility will allow us to channel consistent and predictable support to Ukraine to help its people rebuild their country in the midst of the unprecedented challenges brought by Russia’s war of aggression. At the same time the support will help Ukraine take forward the reforms and modernisation efforts needed for it to advance on its path towards future EU membership.”
Vincent van Peteghem, Belgisch minister van Financiën

Een structuur in drie pijlers

De Oekraïnefaciliteit zal op drie pijlers berusten:

  • pijler I: De regering van Oekraïne zal een ‘Ukraine Plan’, waarin zijn voornemens voor het herstel, de wederopbouw en de modernisering van het land worden uiteengezet, evenals de hervormingen die het van plan is door te voeren als onderdeel van zijn toetredingsproces tot de EU. Financiële steun in de vorm van subsidies en leningen aan de staat Oekraïne zou worden verleend op basis van de uitvoering van het Oekraïneplan, dat zal worden geschraagd door een reeks voorwaarden en een tijdschema voor uitbetalingen
  • pijler II: Onder de Investeringskader voor Oekraïnezal de EU steun verlenen in de vorm van begrotingsgaranties en een mix van subsidies en leningen van publieke en private instellingen. Een Oekraïne-garantie zou de risico's dekken van leningen, garanties, kapitaalmarktinstrumenten en andere vormen van financiering ter ondersteuning van de doelstellingen van de Faciliteit
  • pijler III: Unie toetredingssteun en andere ondersteunende maatregelen Oekraïne helpen zich aan te passen aan de EU-wetgeving en structurele hervormingen door te voeren op weg naar toekomstig EU-lidmaatschap

Financieringsaspecten

Het totale budget voor de Oekraïne-faciliteit bedraagt ​​€ 50 miljard verdeeld over €33 miljard aan leningen en €17 miljard aan subsidies.

Grants will be mobilised through a new special instrument, proposed in the context of the Multiannual Financial Framework (MFF) mid-term review. The loans will be guaranteed through the own resources headroom, similar to the current financing under the Macro Financial Assistance ‘Plus’ (MFA+).

Oekraïne kan, als onderdeel van het Oekraïneplan, verzoeken om: voorfinanciering betaling van een bedrag van maximaal 7% van de faciliteit.

advertentie

Een aanzienlijk deel van het investeringsgedeelte van het Oekraïneplan en het Oekraïense investeringskader zal bestemd zijn voor investeringen bestemd voor groene investeringen en een deel van het Oekraïense investeringskader zal worden gereserveerd voor het MKB. Het plan zal er ook op gericht zijn de nationale autoriteiten te ondersteunen.

De tekst voorziet in mogelijke overbruggingsfinanciering om ervoor te zorgen dat de fondsen Oekraïne zo snel mogelijk bereiken.

Er zal enige flexibiliteit zijn met betrekking tot het begrotingsbeheer, aangezien Oekraïne een land in oorlog is.

voorwaarde voor de steun aan Oekraïne Het kader van de Faciliteit zal erin bestaan ​​dat Oekraïne effectieve democratische mechanismen, waaronder een parlementair meerpartijenstelsel, en de rechtsstaat, blijft hooghouden en respecteren, en de eerbiediging van de mensenrechten blijft garanderen, met inbegrip van de rechten van personen die tot minderheden behoren.

Bovendien zal de verordening daarvoor zorgen het Oekraïense parlement en maatschappelijke organisaties in Oekraïne worden naar behoren geïnformeerd en geraadpleegd over het ontwerp en de uitvoering van het Oekraïneplan.

Een dialoog over de Oekraïense faciliteit zal het Europees Parlement de gelegenheid bieden de Commissie uit te nodigen om ten minste elke vier maanden de uitvoering van het plan te bespreken.

Om de uitvoering van het plan te kunnen beoordelen, de verordening zal een scorebord omvatten dat zal helpen de voortgang van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve stappen gemakkelijk te volgen, inclusief een overzicht van de sociale, economische en ecologische elementen in het Oekraïneplan.

Volgende stappen

Voortbouwend op het succes van dit voorlopige akkoord zullen de onderhandelaars nu blijven werken aan de bredere herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, waar de Oekraïne-faciliteit en het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) deel van uitmaken, met het oog op om zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen.

Het voorlopige akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Raad en het Parlement voordat de tekst de formele goedkeuringsprocedure kan doorlopen. Zodra het is aangenomen, wordt het gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en treedt het de volgende dag in werking. De verordening zal onmiddellijk na inwerkingtreding van toepassing zijn.

Achtergrond

Op 20 juni 2023 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor de herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027, samen met twee voorstellen voor verordeningen tot oprichting van een Oekraïne-faciliteit en een Strategic Technologies for Europe Platform (STEP).

Gedeeltelijk onderhandelingsmandaat van de Raad over de Oekraïne-faciliteit

De langetermijnbegroting van de EU (achtergrondinformatie)

EU-solidariteit met Oekraïne (achtergrondinformatie)

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending