Verbind je met ons

Europese Commissie

De EU keurt het twaalfde pakket sancties tegen Rusland goed vanwege zijn voortdurende illegale oorlog tegen Oekraïne

DELEN:

gepubliceerd

on

The Commission welcomes the Council’s adoption of a 12th pakket sancties tegen Rusland. De focus van dit pakket ligt op het opleggen van aanvullende import- en exportverboden aan Rusland, het bestrijden van het omzeilen van sancties en het dichten van mazen in de wet.

Dit pakket omvat met name aanvullende vermeldingen van Russische individuen en bedrijven en nieuwe import- en exportverboden – zoals het verbod op de export van Russische diamanten naar Europa – in zeer nauwe samenwerking met onze G7-partners. Bovendien verscherpt het pakket de implementatie van het olieprijsplafond door nauwlettender in de gaten te houden hoe tankers kunnen worden gebruikt om het plafond te omzeilen. Het omvat ook strengere verplichtingen op het gebied van de tracering van activa en strenge maatregelen tegen bedrijven uit derde landen die sancties omzeilen.  

De 12th pakket heeft deze sleutelelementen:

EXTRA AANBIEDINGEN

 • Over 140 additional individuals and entities subject to asset freezes. This covers actors in the Russian military and defence, including military industry companies and Private Military Companies. This also includes actors from the IT sector, as well as other important economic actors. The measures also target whose who have orchestrated the recent illegal so-called “elections” in the territories of Ukraine that Russia has temporarily occupied, and those responsible for the forced “re-education” of Ukrainian children, as well as actors spreading disinformation/propaganda in support of Russia’s war of aggression against Ukraine.

HANDELSMAATREGELEN

 • Importverbod op Russische diamanten: invoerbeperkingen voor niet-industriële diamanten, gedolven, verwerkt of geproduceerd in Rusland. Deze voorgestelde sancties maken deel uit van een internationaal gecoördineerd diamantverbod van de G7, met als doel Rusland te beroven van deze belangrijke inkomstenstroom, die op 4 miljard euro per jaar wordt geschat. Alle leden van de G7 zullen uiterlijk op 1 januari 2024 een direct verbod op de export van diamanten uit Rusland invoeren. Vanaf 1 maart 2024 zal een verbod op in een derde land geslepen Russische diamanten van kracht worden, en vanaf 1 september 2024 zal het verbod zal worden uitgebreid met in het laboratorium gekweekte diamanten, sieraden en horloges met diamanten. Om de effectiviteit van deze maatregelen te bevorderen zal binnen de G7 een robuust, op traceerbaarheid gebaseerd verificatie- en certificeringsmechanisme voor ruwe diamant worden opgezet.
 • Importverbod op grondstoffen voor de staalproductie, verwerkte aluminiumproducten en andere metaalgoederen: nieuwe maatregelen die de invoer uit Rusland van bepaalde metaalproducten beperken.
 • Exporteren beperkingen: aanvullende exportbeperkingen op producten voor tweeërlei gebruik en geavanceerde technologische en industriële goederen ter waarde van 2.3 miljard euro per jaar. In het bijzonder: 
 • Nieuwe exportcontroles op dual-use/geavanceerde technologie, aiming to further weaken Russia’s military capabilities, including chemicals, thermostats, DC motors and servomotors for unmanned aerial vehicles (UAV), machine tools and machinery parts.
 • Nieuw exportverbod op industriële goederen uit de EU, to further hamper Russia’s capacities in its industrial sector, including machinery and parts, construction-related goods, processed steel, copper and aluminium goods, lasers, and batteries.
 • Toevoeging van 29 Russische entiteiten en entiteiten uit derde landen to the list of entities associated to Russia’s military-industrial complex (including entities registered in Uzbekistan and Singapore).
 • Verbod op het leveren van ondernemings- en ontwerpgerelateerde software aan de Russische overheid of Russische bedrijven. The aim is to further hamper Russia’s capacities in its industrial sector. Restrictions in the area of services are an area where we have worked closely with our international partners, including the US and the UK.

STRIKTERE VERPLICHTINGEN VOOR HET BEVRIEZEN VAN ACTIVA

 • Nieuw vermeldingscriterium: De Raad heeft overeenstemming bereikt over een nieuw criterium voor de lijst, waarin personen worden opgenomen die profiteren van de gedwongen overdracht van eigendom of zeggenschap over Russische dochterondernemingen van EU-bedrijven. Dit zal ervoor zorgen dat niemand profiteert van de verliezen waarmee EU-bedrijven te maken krijgen wanneer hun dochterondernemingen onder dwang worden overgenomen door Russische eigenaren/management.
 • Mogelijkheid om overleden personen op de lijst met bevriezing van tegoeden te houden, om te voorkomen dat de bevriezingsmaatregel mogelijk wordt ondermijnd.
 • Een strengere verplichting voor de lidstaten om proactief vermogensbestanddelen van op de lijst geplaatste personen op te sporen, om gevallen van overtreding of omzeiling van sancties te voorkomen en op te sporen.

ENERGIE MAATREGELEN

advertentie
 • Olieprijsplafond: To make it more difficult for Russia to sustain the war, we have tightened the international G7+ oil price cap, by introducing new measures to more closely monitor the sale of tankers to third countries, as well as require more detailed attestation requirements. This will help to tackle the ‘shadow fleet’ used by Russia to circumvent the price cap. In this respect, the EU is in close dialogue with our G7 partners to ensure alignment of our measures and future guidance.
 • Nieuw importverbod op vloeibaar petroleumgas (LPG), met gevolgen voor de jaarlijkse import ter waarde van ruim € 1 miljard, met behoud van bestaande contracten voor een periode van maximaal 12 maanden.

STERKERE ANTI-OMBRIKKINGSMAATREGELEN

 • Verruiming van de reikwijdte van het doorvoerverbod via Rusland door bepaalde economisch cruciale goederen toe te voegen wanneer deze bestemd zijn voor export naar derde landen.
 • Verplichting voor exploitanten om de wederuitvoer contractueel te verbieden van bepaalde categorieën gevoelige goederen aan Rusland, waaronder goederen die verband houden met de luchtvaart, vliegtuigbrandstof, vuurwapens en goederen op de gemeenschappelijke lijst met hoge prioriteiten.
 • Introductie van een nieuwe maatregel daarvoor is de kennisgeving vereist van bepaalde geldovermakingen vanuit de EU door EU-entiteiten die voor meer dan 40% direct of indirect eigendom zijn van Russen of in Rusland gevestigde entiteiten.

AANVULLENDE MAATREGELEN

 • Invoering van een nieuwe afwijking om gevallen mogelijk te maken waarin lidstaten besluiten om in het algemeen belang een op de lijst geplaatste persoon tegoeden of economische middelen te ontnemen.
 • Invoering van een afwijking om het mogelijk te maken dat schadevergoeding wordt betaald door een nieuw op de beurs genoteerde verzekeringsmaatschappij.
 • Invoering van een afwijking om de verkoop mogelijk te maken van EU-bedrijven die eigendom zijn van bepaalde beursgenoteerde personen of entiteiten.

ANDERE

 • Opname van een technisch amendement dat de levering van loodsdiensten mogelijk maakt die nodig zijn voor de maritieme veiligheid.

Achtergrond

The EU stands firmly with Ukraine and its people, and will continue to strongly support Ukraine’s economy, society, armed forces, and future reconstruction. EU sanctions are at the core of the EU’s response to Russia’s unjustified military aggression against Ukraine, as they degrade Russia’s military and technological capability, cut the country from the most developed global markets, deprive the Kremlin from the revenues it is financing the war with, and impose ever higher costs on Russia’s economy. In this respect, sanctions contribute to fulfilling the EU’s key objective, which is to continue to work for a just and lasting peace, not another frozen conflict. Their effects grow over time as the sanctions erode Russia’s industrial and tech base. The EU also continues to ensure that its sanctions do not impact energy and agrifood exports from Russia to third countries.

Als hoedster van de EU-Verdragen houdt de Europese Commissie toezicht op de handhaving van EU-sancties door EU-lidstaten.

Anomalous, growing trade figures for some specific products/countries are hard evidence that Russia is actively attempting to circumvent sanctions. This calls for us to redouble our efforts in tackling circumvention and to ask our neighbours for even closer cooperation. EU Sanctions Envoy David O’Sullivan continues his outreach to key third countries to combat circumvention. The first tangible results are already visible. Systems are being put in place in some countries for monitoring, controlling, and blocking re-exports. Working with like-minded partners, we have also agreed a lijst van gemeenschappelijke goederen met hoge prioriteit waarvoor sancties gelden waarop bedrijven bijzondere zorgvuldigheid moeten betrachten en die derde landen niet mogen wederuitvoeren naar Rusland. Daarnaast hebben wij binnen de EU ook een lijst van gesanctioneerde goederen die economisch cruciaal zijn en waarop bedrijven en derde landen bijzonder waakzaam moeten zijn.

Meer informatie

Q & A 

Publicatieblad

Meer informatie over sancties 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending