Verbind je met ons

Energie

De Commissie roept de lidstaten op om hun nationale energie- en klimaatplannen te verbeteren om de collectieve verwezenlijking van de EU-doelstellingen voor 2030 te garanderen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie heeft haar beoordeling van de ontwerpen van nationale energie- en klimaatplannen (NECP’s) van de EU-lidstaten en uitgegeven aanbevelingen om de lidstaten te helpen hun ambities te verhogen in overeenstemming met de EU-doelstellingen voor 2030. De ontwerpen van bijgewerkte NEKP's brengen ons dichter bij het verwezenlijken van de EU-doelstellingen voor 2030 en bij de implementatie van onlangs overeengekomen wetgeving. Er is echter duidelijk behoefte aan extra inspanningen, ook in het licht van de uitkomst van de COP28 en de mondiale oproep om de actie dit decennium te versnellen.

Volgens de beoordeling van vandaag is de De Commissie roept de lidstaten op hun inspanningen te vergroten over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen en stellen duidelijkere plannen op over hoe zij zich willen aanpassen aan de klimaatverandering. Het nodigt hen ook uit om zich beter voor te bereiden op een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen en om de maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie te verbeteren. Er zijn ook aanvullende maatregelen nodig om consumenten mondiger te maken, de energiezekerheid te verbeteren en Europese bedrijven te ondersteunen bij het versterken van hun concurrentievermogen. Er zullen grotere inspanningen nodig zijn om de toegang tot beschikbare financieringsbronnen te garanderen en de cruciale investeringen te stimuleren die nodig zijn voor het concurrentievermogen van de Europese industrie. Alle lidstaten moeten hun definitieve bijgewerkte NEKP’s uiterlijk op 30 juni 2024, rekening houdend met de aanbevelingen en individuele beoordelingen van de Commissie.

De mededeling over de EU-brede beoordeling van de ontwerp-NECP’s gaat vergezeld van 21 landspecifieke aanbevelingen en individuele beoordelingen over de afstemming op de energie- en klimaatdoelstellingen, de doelstelling van klimaatneutraliteit en de aanpassingsdoelstellingen, voor elk van de lidstaten die tijdig ontwerp-NECP’s hebben ingediend. In dit stadium ontvangen de zes overige lidstaten alleen beoordelingen en aanbevelingen over hun aanpassingsbeleid en de consistentie met de klimaatneutraliteitsdoelstelling van de Unie, die worden gepubliceerd (hier en hier). Daarnaast nog een Werkdocument van de staf beoordeelt de voortgang op het gebied van klimaatadaptatie in alle 27 lidstaten.

Een volle persbericht en Q & A zijn online beschikbaar.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending