Verbind je met ons

coronavirus

EU-reactie vermindert de economische klap van COVID-19

DELEN:

gepubliceerd

on

Als de EU-instellingen niet hadden ingegrepen tijdens de COVID-19-pandemie, zou de economie van het blok er veel slechter hebben uitgezien, zegt het rapport van de Wereldbank, schrijft Cristian Gherasim.

Het rapport getiteld Inclusieve groei op een kruispunt wees evenzeer op de regeringen van de lidstaten als op de EU-instellingen die ingrijpen om de impact van COVID-19-beperkingen op de allerarmsten te dempen. Door de economische reactie werden de ernstigste effecten van de pandemie op de werkgelegenheid en het inkomen vermeden.

Volgens het document van de Wereldbank heeft de pandemie diepe ongelijkheden blootgelegd en vergroot, waardoor de vooruitgang op meerdere gebieden tot stilstand is gekomen, waaronder gendergelijkheid en convergentie van de inkomsten in alle EU-lidstaten. Tegenwoordig wordt geschat dat tussen de drie en vijf miljoen mensen in de EU “het risico lopen in armoede te vervallen” op basis van nationale waardedrempels vergeleken met de niveaus van vóór de crisis.

“Een groene, digitale en inclusieve transitie is mogelijk als het economisch beleid steeds meer wordt gericht op hervormingen en investeringen in onderwijs, gezondheid en duurzame infrastructuur”, zegt Gallina A. Vincelette, directeur Landen van de Europese Unie bij de Wereldbank.

Het rapport laat zien dat sommige van de bestaande economische ondersteuningssystemen kunnen helpen bij lopende hervormingen in de hele Europese Unie. Ook is een doorgaande aanpak nodig waarbij steunregelingen van de overheid en vaccinatie cruciaal zijn voor de versterking van bedrijven, werknemers en huishoudens.

Zoals we in heel Europa hebben gezien, reageren regeringen, gezien het feit dat de pandemie nog niet voorbij is, op de aanhoudende crisis door zelfs in 2021 staatssteun te blijven bieden.

Maar ongeacht de reactie heeft de COVID-19-pandemie de sterkste vredesrecessie in de EU sinds de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt, met een economische krimp van 6,1% in 2020.

advertentie

Het rapport van de Wereldbank roept regeringen op om ervoor te zorgen dat er een degelijk en doordacht beleid wordt gevoerd, evenals een actief arbeidsmarktbeleid om een ​​inclusief herstel te ondersteunen. Het rapport benadrukt dat er speciale aandacht moet worden besteed aan kwetsbare pre-pandemische werknemers, zoals jongeren en zelfstandigen. Deze groepen zijn kwetsbaarder voor aanpassingen in de werkgelegenheid in tijden van crisis en kunnen te maken krijgen met langere periodes van werkloosheid of periodes waarin ze zonder werk zitten en geen bron van inkomsten hebben.

In het rapport wordt bijzondere aandacht besteed aan vrouwen die onevenredig zwaar zijn getroffen door de COVID-19-crisis. Uit het rapport blijkt dat ten minste één op de vijf vrouwen moeite zal hebben om weer aan het werk te gaan, vergeleken met één op de tien mannen.

De gebieden van de EU die het zwaarst zijn getroffen door de economische gevolgen van de pandemie, zijn de opkomende economieën. In het geval van Roemenië blijkt uit het rapport van de Wereldbank dat het aantal mensen met een risico op armoede aan het begin van de pandemie aanzienlijk toenam als gevolg van de aanzienlijke inkomensdaling tijdens de eerste golf van de pandemie.

In opkomende economieën wordt verwacht dat de armoedecijfers, ondanks de snelle invoering van steunmaatregelen van de overheid in combinatie met een beleid voor aanpassing van de werkgelegenheid dat bijdraagt ​​tot het matigen van de armoedecijfers, nog steeds boven het niveau van vóór de crisis blijven.

Uit het Global Economic Outlook-rapport van de Wereldbank blijkt dat we in 2021 een sterke maar ongelijkmatige groei zullen hebben. De wereldeconomie zal met 5.6% groeien – het sterkste groeicijfer na de recessie in 80 jaar. De uitkomst weerspiegelt grotendeels een krachtig herstel in sommige grote economieën, maar traag in andere.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending