Verbind je met ons

Economie

Interview: Economisch forum vertelde over 'steeds nauwere banden' tussen de EU en Kazachstan

DELEN:

gepubliceerd

on

Centraal_binnenstad_Astana_2

Door Martin Banks
The EU’s top official in Kazakhstan has spelled out how the bloc is helping the former Soviet republic to develop new programmes to support the transition to a “green” economy.

Ambassador Aurelia Bouchez, head of the EU delegation to Kazakhstan, also said that the launch of the new EU research and innovation programme – Horizon 2020 – will “open new opportunities” for co-operation between the two sides.

Bouchez was a keynote speaker at the recent 2014 Economic Forum in Astana, the Kazakhstan capital, which hosted several senior participants and officials from many countries, including Russia’s Deputy Energy Minister Yuri Sentyurin.

He said Russia was considering a new project to supply up to 7 million tonnes of Russian crude oil per year through Kazakhstan to China: “Currently, experts are working on feasibility studies for this project.”

India en Pakistan zijn ook geïnteresseerd in het project.

Participants were told that the secular economic stagnation in the global economy can be only overcome through the formation of a “new architecture” of international co-operation.

advertentie

Op het forum vond ook de ondertekening plaats van de Euraziatische Economische Unie (EEU) tussen Kazachstan, Rusland en Wit-Rusland.

Rusland begon in 2000 een regionaal economisch partnerschap te vormen met Wit-Rusland, Kazachstan, Oekraïne en de Centraal-Aziatische staten en het post-Sovjet-integratieproject streeft ernaar politieke banden te vervangen door economische banden.

De EEU is een douane-unie die tot doel heeft de onderlinge handel te versterken door het wegnemen van douanebarrières, iets wat, zo werd het forum verteld, goed zou moeten zijn voor het bedrijfsleven.

The signing of the EEU treaty, due to come into force in January, comes as the EU recently pledged another €63 million for the development of Kazakhstan’s regions. EU funding already makes up nearly half of the country`s total foreign direct investment. In 2012, Kazakhstan-EU trade totalled some €31 billion.

In een uitgebreid interview zette Bouchez uiteen hoe de EU momenteel de inspanningen van de regering van Kazachstan ondersteunt om haar ambtenarenapparaat te moderniseren via een vierjarig bilateraal hulpproject, met een budget van € 4.3 miljoen.

Bouchez said: “The EU supports as one of its priorities Kazakhstan’s efforts to reform the civil service, in order efficiently to respond to the needs of its citizens and to contribute to the further modernization of the state.

“In Kazachstan, net als elders, probeert de regering de beste praktijken in andere ontwikkelde landen te volgen. In 2013 heeft het Kazachstaanse ambtenarenapparaat drie basisprincipes aangenomen, namelijk verantwoording aan de samenleving, transparantie en meritocratie.”

This action, entitled ‘Support for Civil Service Reform and Modernization of the Government of Kazakhstan’, helps implement the new ‘civil service model’ and develop legal frameworks.

Er worden voorbeelden uit de ervaringen in de EU-lidstaten gebruikt op het gebied van belangrijke aspecten zoals werving, prestatiebeoordeling, opleiding, loopbaanontwikkeling, betalingssystemen en mobiliteit van hoge ambtenaren.

“Ambtenaren moeten verantwoording afleggen over hun werk”, aldus Bouchez. “Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat ze worden bediend door de beste mensen, geselecteerd op hun verdiensten, en toegewijd aan het leveren van de best mogelijke dienstverlening op de meest efficiënte manier.”

Turning to other issues, the diplomat said the role of SMEs is the “key” for Kazakhstan’s transition towards a fully green economy in 2050.

Bouchez, die twintig jaar bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gewerkt, zei: “Meer dan 20% van alle Europese bedrijven zijn kleine en middelgrote bedrijven, waarmee ik bedrijven bedoel met minder dan 99 werknemers. Het midden- en kleinbedrijf zorgt voor twee op de drie banen in de particuliere sector en draagt ​​bij aan meer dan de helft van de totale toegevoegde waarde die door bedrijven in de EU wordt gecreëerd. Zij vormen de ruggengraat van de Europese economie, in de eerste plaats verantwoordelijk voor welvaart en economische groei, en spelen een sleutelrol in innovatie, onderzoek en ontwikkeling.”

In Kazachstan werken 2.4 miljoen mensen in het MKB en zij zei dat de ontwikkeling van het MKB een “belangrijk instrument” is voor industriële en sociale modernisering. De regering van Kazachstan streeft ernaar het aandeel van het MKB in het bbp tegen 20 te verhogen van de huidige 50% naar 2050%. Tegelijkertijd ontwikkelt Kazachstan een alomvattende agenda om tegen 2050 een volledig groene economie te bereiken, benadrukte ze.

“This,” Bouchez added, “requires strong political leadership and the co-ordination of all efforts, including those of Kazakhstan’s partners. The EU has provided substantial funding over the last 20 years, supporting regulatory reforms, private sector development, regional development, judiciary and civil service reforms, capacity-building and awareness raising in the fields of sustainable energy, water management, environment and forest governance.”

Parallel aan de subsidieverlening zei de ambassadeur dat de EU de rol van de internationale financiële instellingen steunt. In 2013 lanceerde de Europese Investeringsbank haar activiteiten in Kazachstan met de goedkeuring van drie leningen van in totaal 370 miljoen euro voor het MKB en midcaps, die via lokale banken zullen worden verstrekt.

Deze leningen zijn vooral gericht op “groene” kleine en middelgrote projecten, zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, landbouw, aanpassing aan de klimaatverandering, water- en afvalbeheer.”

The EU, she pointed out, is also working with the Ministry of Environment and Water Resources, in partnership with OECD, UNECE and UNDP, to develop a new programme to support the transition to “green” economy.

“The programme will support the implementation of the Green Economy Concept, at national and oblast levels,” said Bouchez, who was formerly seconded to the Eurpean External Action Service.

Bouchez is van mening dat onderzoek en innovatie een andere prioriteit zijn voor de toekomstige samenwerking tussen de EU en Kazachstan.

Ze wees op verschillende ‘innovatieve’ projecten die worden geïmplementeerd in het kader van het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7). de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor het gebruik van methaan uit kolenmijnen op een manier die in overeenstemming is met de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Ze voegde eraan toe: “Horizon 2020 zal nieuwe mogelijkheden bieden voor onze samenwerking. Horizon 2020 staat open voor iedereen, met een eenvoudige structuur die administratieve rompslomp en tijd vermindert, zodat deelnemers zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is. Deze aanpak zorgt ervoor dat nieuwe projecten snel van de grond komen en sneller resultaat boeken.

“We hebben veel ruimte voor samenwerking omdat de EU en Kazachstan verschillende kenmerken en complementaire behoeften hebben. Samen kunnen we bijdragen aan economische diversificatie en de doelstellingen van Strategie 2050.”

Verdere samenwerking is mogelijk, voegde ze eraan toe, met de Transportcorridor Europa-Kaukasus-Azië (TRACECA), een EU-programma dat in 1993 werd gelanceerd om een ​​transportcorridor te ontwikkelen van Europa naar China, via de Zwarte Zee, de Kaukasus, de Kaspische Zee. Zee en Centraal-Azië.

De EU ondersteunde deze samenwerking met technische bijstand ter waarde van bijna 180 miljoen euro voor meer dan 80 projecten op het gebied van infrastructuurontwikkeling, veiligheid en beveiliging in het transport, evenals handelsfacilitatie en logistiek.

“De recente doorbraak in de luchtvaartsamenwerking tussen de EU en Kazachstan is het vermelden waard; deze zou uitbreiding van vliegverbindingen mogelijk moeten maken. Het TRACECA-project voor de veiligheid en beveiliging van de burgerluchtvaart heeft ook aan deze ontwikkeling bijgedragen.”

De discussies op het 7e economische forum van Astana hadden betrekking op alles, van financiële stabiliteit tot de ontwikkeling van de handel.

Ongeveer 10,000 afgevaardigden uit 150 landen namen deel, waaronder 131 ministers, voorzitters van centrale banken en hun plaatsvervangers en ambassadeurs.

Het is een van de grootste internationale fora ter wereld. Sinds 2008 brengt het forum wereldleiders, experts en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen om oplossingen te vinden voor de bestrijding van de grote economische en sociale uitdagingen van onze tijd, zowel in Kazachstan als wereldwijd.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending