Verbind je met ons

Een persbericht

Maritieme veiligheid: Raad en Parlement sluiten een akkoord voor efficiënter onderzoek naar ongevallen in het zeevervoer

DELEN:

gepubliceerd

on

Om veiligere maritieme reizen in Europa te garanderen, hebben het voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt om de richtlijn uit 2009 betreffende het onderzoek naar ongevallen in de maritieme transportsector te herzien. De nieuwe wetgeving maakt deel uit van het zogenaamde wetgevingspakket 'maritieme veiligheid'.

"We hebben hard gewerkt om in recordtijd overeenstemming te bereiken over dit voorstel met het Parlement. Het akkoord van vandaag vormt een mijlpaal voor veiliger en schoner zeevervoer in Europa en waarborgt tegelijkertijd het concurrentievermogen van onze scheepvaartsector."
Paul Van Tigchelt, Belgisch vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee

Belangrijkste doelstellingen van de herziene richtlijn

De herziene richtlijn heeft tot doel vereenvoudigen en verduidelijken het bestaande regime dat het onderzoek naar ongevallen in de maritieme transportsector regelt. De uitbreiding van het toepassingsgebied ervan grotere vissersvaartuigenzal, samen met andere wijzigingen met betrekking tot dergelijke vaartuigen in de nauw verwante richtlijnen inzake havenstaatcontrole en vlaggenstaatvereisten, de veiligheid van vissersvaartuigen in de Europese wateren verbeteren.

Meer specifiek heeft de nieuwe richtlijn tot doel:

 • de bescherming van vissersvaartuigen verbeteren, hun bemanningen en het milieu, waarbij vissersvaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter nu onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, wat betekent dat ongevallen met dodelijke slachtoffers en verlies van schepen op een systematische en geharmoniseerde manier zullen worden onderzocht
 • verduidelijk de definities en de wettelijke bepalingen, zodat de ongevallenonderzoeksinstanties van de lidstaten alle ongevallen die moeten worden onderzocht, tijdig en op geharmoniseerde wijze onderzoeken
 • de capaciteit van de onderzoeksinstanties voor ongevallen vergroten het uitvoeren en rapporteren van ongevallenonderzoeken op een tijdige, deskundige en onafhankelijke manier
 • een aantal definities bijwerken en verwijzingen naar relevante EU-wetgeving en IMO-regelgeving, om duidelijkheid en consistentie te garanderen.

Belangrijkste elementen van de nieuwe wetgeving

De algemene strekking van het Commissievoorstel is door de medewetgevers behouden. Er zijn echter verschillende amendementen op het voorstel in de tekst aangebracht, die er vooral op gericht zijn om ongevallenonderzoeksinstanties in staat te stellen ongevallenonderzoeken in de hele EU op geharmoniseerde wijze uit te voeren door de bestaande regels te versoepelen duidelijker en consistenter met internationale regelgeving. Andere amendementen zijn bedoeld om de bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van ongevallenonderzoeksinstanties en de vertrouwelijkheid van hun bevindingen, en te verminderen onnodige administratieve lasten.

Meer concreet omvat het voorlopige akkoord onder meer de volgende aspecten:

 • uitlijning met de IMO-code voor onderzoek naar ongevallen over de verplichting om de maritieme veiligheidsautoriteiten op de hoogte te stellen als de ongevallenonderzoeksinstantie vermoedt dat er een strafbaar feit is gepleegd
 • bepalingen die verband houden met de conformiteitscontrole werden aangepast in overeenstemming met verschillende andere onderdelen van de maritieme wetgeving van de EU, zoals de richtlijn maritieme uitrusting
 • vrijwillig aanpak met betrekking tot de kwaliteitsmanagementsysteem voor nationale onderzoeksautoriteiten, vergezeld van richtsnoeren voor de implementatie ervan
 • Er werd een termijn van twee maanden ingevoerd voor de voorlopige beoordeling bij ongevallen waarbij kleinere vissersvaartuigen betrokken zijn.

Over het geheel genomen bereikt de herziene richtlijn een zorgvuldig evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om te zorgen voor: hoge standaard van verzending en aan de andere kant de noodzaak om de concurrentievermogen van de Europese scheepvaartsector, terwijl tegelijkertijd redelijke kosten voor exploitanten en overheidsdiensten van de lidstaten gehandhaafd blijven.

advertentie

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord van vandaag zal nu door beide medewetgevers moeten worden goedgekeurd voordat het wetgevingsbesluit definitief kan worden aangenomen. De lidstaten hebben na de inwerkingtreding van de herziene richtlijn dertig maanden de tijd om de bepalingen ervan in hun nationale wetgeving om te zetten.

Achtergrondinformatie

De herziene richtlijn maakt deel uit van het maritieme veiligheidspakket dat de Commissie op 1 juni 2023 heeft ingediend. De vijf wetgevingsvoorstellen, waaronder die over verontreiniging vanaf schepen, de naleving van de vereisten van de vlaggenstaat, havenstaatcontrole en EMSA, hebben tot doel de EU-regels op het gebied van maritieme veiligheid te moderniseren. maritieme veiligheid en het terugdringen van de watervervuiling door schepen.

Omdat 75% van de externe handel van de EU over zee plaatsvindt, is het zeevervoer niet alleen de slagader van een gemondialiseerde economie, maar ook een levensader voor de eilanden van de EU en de perifere en afgelegen maritieme regio's. Hoewel de maritieme veiligheid in de EU-wateren momenteel zeer hoog is, met weinig dodelijke slachtoffers en geen recente grote olielozingen, worden er nog steeds jaarlijks meer dan 2,000 ongevallen en incidenten op zee gemeld.

Caroline Nagtegaal (Renew Europe/NL) is de rapporteur van het Europees Parlement voor dit dossier, terwijl commissaris belast met transport, Adina Vălean, bij de interinstitutionele gesprekken werd vertegenwoordigd door directeur ai bij DG MOVE, Fotini Ioannidou.

Herziene richtlijn inzake onderzoek naar maritieme ongevallen, algemene oriëntatie van de Raad, 4 december 2023

Herziene richtlijn inzake onderzoek naar ongevallen in de maritieme transportsector, voorstel van de Commissie, 1 juni 2023

Europese Green Deal, achtergrondinformatie

Actieplan tegen vervuiling, achtergrondinformatie

Om veiligere maritieme reizen in Europa te garanderen, hebben het voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt om de richtlijn uit 2009 betreffende het onderzoek naar ongevallen in de maritieme transportsector te herzien. De nieuwe wetgeving maakt deel uit van het zogenaamde wetgevingspakket 'maritieme veiligheid'.

"We hebben hard gewerkt om in recordtijd overeenstemming te bereiken over dit voorstel met het Parlement. Het akkoord van vandaag vormt een mijlpaal voor veiliger en schoner zeevervoer in Europa en waarborgt tegelijkertijd het concurrentievermogen van onze scheepvaartsector."
Paul Van Tigchelt, Belgisch vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee

Belangrijkste doelstellingen van de herziene richtlijn

De herziene richtlijn heeft tot doel vereenvoudigen en verduidelijken het bestaande regime dat het onderzoek naar ongevallen in de maritieme transportsector regelt. De uitbreiding van het toepassingsgebied ervan grotere vissersvaartuigenzal, samen met andere wijzigingen met betrekking tot dergelijke vaartuigen in de nauw verwante richtlijnen inzake havenstaatcontrole en vlaggenstaatvereisten, de veiligheid van vissersvaartuigen in de Europese wateren verbeteren.

Meer specifiek heeft de nieuwe richtlijn tot doel:

 • de bescherming van vissersvaartuigen verbeteren, hun bemanningen en het milieu, waarbij vissersvaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter nu onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, wat betekent dat ongevallen met dodelijke slachtoffers en verlies van schepen op een systematische en geharmoniseerde manier zullen worden onderzocht
 • verduidelijk de definities en de wettelijke bepalingen, zodat de ongevallenonderzoeksinstanties van de lidstaten alle ongevallen die moeten worden onderzocht, tijdig en op geharmoniseerde wijze onderzoeken
 • de capaciteit van de onderzoeksinstanties voor ongevallen vergroten het uitvoeren en rapporteren van ongevallenonderzoeken op een tijdige, deskundige en onafhankelijke manier
 • een aantal definities bijwerken en verwijzingen naar relevante EU-wetgeving en IMO-regelgeving, om duidelijkheid en consistentie te garanderen.

Belangrijkste elementen van de nieuwe wetgeving

De algemene strekking van het Commissievoorstel is door de medewetgevers behouden. Er zijn echter verschillende amendementen op het voorstel in de tekst aangebracht, die er vooral op gericht zijn om ongevallenonderzoeksinstanties in staat te stellen ongevallenonderzoeken in de hele EU op geharmoniseerde wijze uit te voeren door de bestaande regels te versoepelen duidelijker en consistenter met internationale regelgeving. Andere amendementen zijn bedoeld om de bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van ongevallenonderzoeksinstanties en de vertrouwelijkheid van hun bevindingen, en te verminderen onnodige administratieve lasten.

Meer concreet omvat het voorlopige akkoord onder meer de volgende aspecten:

 • uitlijning met de IMO-code voor onderzoek naar ongevallen over de verplichting om de maritieme veiligheidsautoriteiten op de hoogte te stellen als de ongevallenonderzoeksinstantie vermoedt dat er een strafbaar feit is gepleegd
 • bepalingen die verband houden met de conformiteitscontrole werden aangepast in overeenstemming met verschillende andere onderdelen van de maritieme wetgeving van de EU, zoals de richtlijn maritieme uitrusting
 • vrijwillig aanpak met betrekking tot de kwaliteitsmanagementsysteem voor nationale onderzoeksautoriteiten, vergezeld van richtsnoeren voor de implementatie ervan
 • Er werd een termijn van twee maanden ingevoerd voor de voorlopige beoordeling bij ongevallen waarbij kleinere vissersvaartuigen betrokken zijn.

Over het geheel genomen bereikt de herziene richtlijn een zorgvuldig evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om te zorgen voor: hoge standaard van verzending en aan de andere kant de noodzaak om de concurrentievermogen van de Europese scheepvaartsector, terwijl tegelijkertijd redelijke kosten voor exploitanten en overheidsdiensten van de lidstaten gehandhaafd blijven.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord van vandaag zal nu door beide medewetgevers moeten worden goedgekeurd voordat het wetgevingsbesluit definitief kan worden aangenomen. De lidstaten hebben na de inwerkingtreding van de herziene richtlijn dertig maanden de tijd om de bepalingen ervan in hun nationale wetgeving om te zetten.

Achtergrondinformatie

De herziene richtlijn maakt deel uit van het maritieme veiligheidspakket dat de Commissie op 1 juni 2023 heeft ingediend. De vijf wetgevingsvoorstellen, waaronder die over verontreiniging vanaf schepen, de naleving van de vereisten van de vlaggenstaat, havenstaatcontrole en EMSA, hebben tot doel de EU-regels op het gebied van maritieme veiligheid te moderniseren. maritieme veiligheid en het terugdringen van de watervervuiling door schepen.

Omdat 75% van de externe handel van de EU over zee plaatsvindt, is het zeevervoer niet alleen de slagader van een gemondialiseerde economie, maar ook een levensader voor de eilanden van de EU en de perifere en afgelegen maritieme regio's. Hoewel de maritieme veiligheid in de EU-wateren momenteel zeer hoog is, met weinig dodelijke slachtoffers en geen recente grote olielozingen, worden er nog steeds jaarlijks meer dan 2,000 ongevallen en incidenten op zee gemeld.

Caroline Nagtegaal (Renew Europe/NL) is de rapporteur van het Europees Parlement voor dit dossier, terwijl commissaris belast met transport, Adina Vălean, bij de interinstitutionele gesprekken werd vertegenwoordigd door directeur ai bij DG MOVE, Fotini Ioannidou.

Herziene richtlijn inzake onderzoek naar maritieme ongevallen, algemene oriëntatie van de Raad, 4 december 2023

Herziene richtlijn inzake onderzoek naar ongevallen in de maritieme transportsector, voorstel van de Commissie, 1 juni 2023

Europese Green Deal, achtergrondinformatie

Actieplan tegen vervuiling, achtergrondinformatie

Foto door Daniël van den Berg on Unsplash

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending