Verbind je met ons

Klimaatverandering

Klimaatverandering: nieuwe regels voor bedrijven om wereldwijde ontbossing te helpen beperken  

DELEN:

gepubliceerd

on

Om de wereldwijde klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, eist het Parlement dat bedrijven ervoor zorgen dat de producten die in de EU worden verkocht niet afkomstig zijn van ontbost of aangetast land, plenaire zitting.

De plenaire vergadering heeft vandaag haar standpunt over de Commissie aangenomen voorstel voor een verordening over ontbossingsvrije producten met 453 stemmen voor en 57 tegen en 123 onthoudingen.

De nieuwe wet zou bedrijven verplichten om te verifiëren (zogenaamde "due diligence") dat goederen die in de EU worden verkocht, niet zijn geproduceerd op ontboste of aangetaste gronden waar ook ter wereld. Dit zou de consumenten garanderen dat de producten die zij kopen niet bijdragen aan de vernietiging van bossen, met inbegrip van onvervangbare tropische bossen, en dus de bijdrage van de EU aan klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit verminderen.

Europarlementariërs willen ook dat bedrijven controleren of goederen worden geproduceerd in overeenstemming met de mensenrechtenbepalingen in het internationaal recht en dat ze de rechten van inheemse volkeren respecteren.

Het bereik vergroten

Het voorstel van de Commissie heeft betrekking op vee, cacao, koffie, palmolie, soja en hout, met inbegrip van producten die deze grondstoffen bevatten, ermee zijn gevoed of gemaakt met behulp van deze grondstoffen (zoals leer, chocolade en meubels). Het Parlement wil ook varkensvlees, schapen en geiten, pluimvee, maïs en rubber opnemen, evenals houtskool en bedrukt papier. EP-leden dringen er ook op aan dat producten niet mogen zijn geproduceerd op land dat na 31 december 2019 is ontbost - een jaar eerder dan wat de Commissie heeft voorgesteld.

Het Parlement wil ook dat financiële instellingen worden onderworpen aan aanvullende eisen om ervoor te zorgen dat hun activiteiten niet bijdragen aan ontbossing.

advertentie

Due diligence en controle

Hoewel geen enkel land of handelsartikel zal worden verboden, zouden bedrijven die producten op de EU-markt brengen, verplicht zijn de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen om de risico's in hun toeleveringsketen te evalueren. Ze kunnen bijvoorbeeld satellietmonitoringtools, veldaudits, capaciteitsopbouw van leveranciers of isotopentesten gebruiken om te controleren waar producten vandaan komen. EU-autoriteiten zouden toegang hebben tot relevante informatie, zoals geografische coördinaten. Geanonimiseerde gegevens zouden beschikbaar zijn voor het publiek.

Op basis van een transparante beoordeling zou de Commissie landen, of een deel daarvan, binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze verordening moeten classificeren in laag, standaard of hoog risico. Voor producten uit landen met een laag risico gelden minder verplichtingen.

Na de stemming, rapporteur Christophe Hansen (EPP, LU) zei: “We zijn serieus bezig met het bestrijden van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Erkennend dat de EU verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van de wereldwijde ontbossing, hebben we geen andere keuze dan onze inspanningen op te voeren om de wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen. Als we de juiste balans vinden tussen ambitie, toepasbaarheid en WTO-compatibiliteit, heeft deze nieuwe tool het potentieel om de weg vrij te maken voor ontbossingsvrije toeleveringsketens.”

Volgende stappen

Het Parlement is nu klaar om de onderhandelingen over de definitieve wet met de EU-lidstaten te starten.

Achtergrond

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) schattingen dat tussen 420 en 1990 2020 miljoen hectare bos – een gebied groter dan de EU – verloren is gegaan door ontbossing. De consumptie in de EU vertegenwoordigt ongeveer 10% van de wereldwijde ontbossing. Palmolie en soja zijn goed voor meer dan tweederde van dit.

In oktober 2020 heeft het Parlement gebruik gemaakt van zijn prerogatief in het Verdrag om de Commissie te vragen om komen met wetgeving om door de EU aangestuurde wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen.

Nadere inlichtingen 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending