Verbind je met ons

Antisemitisme

Recente humanitaire tragedies in de Middellandse Zee: EESC verklaring

DELEN:

gepubliceerd

on

Migranten-Boot-Sterfgevallen-03Naar aanleiding van de dood van duizenden mensen in het Middellandse Zeegebied roept de plenaire vergadering van het EESC met diepe droefheid en verontwaardiging nogmaals de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten op om de nodige humanitaire acties en politieke beslissingen te nemen.

De Europese Unie heeft een verantwoordelijkheid tegenover mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging, conflicten en armoede. Anderhalf jaar na de ramp op Lampedusa vinden er nog elke dag tragedies plaats. Met betrekking tot het tienpuntenplan dat op 10 april door de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken van de EU is goedgekeurd, acht het EESC het essentieel om verder te gaan dan een veiligheidsaanpak. Een humanitaire aanpak, solidariteit en een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden moeten de essentiële beginselen zijn van een gemeenschappelijk immigratiebeleid in de EU. Het EESC dringt er bij de Europese Raad op aan tijdens zijn buitengewone vergadering op 20 april de volgende stappen te overwegen:

– Het lanceren van een grootschalige humanitaire reddings- en opvangoperatie in de Middellandse Zee die verder gaat dan de grenscontrolemissie van Frontex, 'Triton'. Een dergelijke missie moet dezelfde aanpak hebben als de Italiaanse 'Mare Nostrum'-operatie en gericht zijn op het redden van levens. De lidstaten moeten erbij betrokken worden, maar missies moeten door de EU worden gefinancierd. De EU moet haar asielbeleid verbeteren. Het EESC heeft diverse voorstellen gedaan voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijk asielstelsel, maar de aangenomen wetgeving is ontoereikend en wordt niet goed ten uitvoer gelegd door de lidstaten. Ontheemden worden beschermd door het internationaal recht en moeten asielaanvragen kunnen indienen aan de buitengrenzen van de EU, met inachtneming van het beginsel van non-refoulement aan de grenzen. Een ambitieuze herziening van de Dublinverordening is van cruciaal belang.

– De EU moet de solidariteit tussen de lidstaten bevorderen, vooral door een proportionele verdeling van vluchtelingen. Er zijn dringend maatregelen nodig om financiële, operationele en opvangsteun te bieden aan de lidstaten die vanwege hun geografische ligging de grootste lasten dragen. Het aantal hervestigingsplaatsen moet aanzienlijk worden vergroot.

– De EU moet haar samenwerking met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) en met landen die grenzen aan conflictgebieden versterken, om programma's uit te voeren voor de opvang en bescherming van de duizenden ontheemden. Grootschalige zoek- en reddingsoperaties voor immigranten op zee kunnen niet aan de commerciële scheepvaart worden overgelaten. De EU moet samenwerken met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De immigratiewetten en het immigratiebeleid van de EU en de lidstaten moeten worden herzien om de toegang te vergemakkelijken. Het EESC benadrukt dat het beleid gebaseerd moet zijn op een consensus die legale, open en flexibele kanalen voor toegang tot de EU biedt, waarbij de bescherming van de grondrechten wordt gewaarborgd en samenwerking met de landen van herkomst als essentieel onderdeel wordt opgenomen. De samenwerking moet worden versterkt om kantoren in derde landen op te zetten die hulp en informatie verstrekken aan potentiële migranten. De hele wereldgemeenschap moet worden verzocht de verantwoordelijkheid te nemen en te proberen goede oplossingen te vinden.

– Verbeter de politiële en justitiële samenwerking in de strijd tegen criminele netwerken die mensenhandelen. De EU moet samenwerken met de landen van herkomst en doorreis om te voorkomen dat mensen in de handen van mensenhandelaars vallen. Smokkel en mensenhandel zijn strafbare feiten en de verantwoordelijken moeten meedogenloos worden vervolgd. Het EESC dringt er echter op aan dat noch de migranten zelf, noch degenen die humanitaire hulp verlenen aan migranten in nood, mogen worden gecriminaliseerd. – Om een ​​alomvattende beleidsaanpak te ondersteunen moeten alle humanitaire organisaties die actief zijn in de getroffen gebieden alle mogelijke financiële en logistieke steun krijgen. Oplossingen zullen op de lange termijn alleen efficiënt zijn als er een einde kan worden gemaakt aan oorlogen en als er in de door conflicten getroffen landen een adequaat niveau van politieke, economische en sociale stabiliteit kan worden bereikt. De Europese Dienst voor Extern Optreden zou, in samenwerking met de internationale gemeenschap, een dergelijke strategie tot prioriteit moeten maken.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending