Verbind je met ons

Landbouw

Raad Landbouw en Visserij: 17 2014 februari

DELEN:

gepubliceerd

on

consilium_16351_41719_30597_67.40559387207031_thumb_169_1371816920_1371816926_480_270_80_c1De Raad Landbouw en Visserij van februari 2014 zal op 17 februari in Brussel plaatsvinden. De Commissie zal worden vertegenwoordigd door commissaris voor gezondheid Tonio Borg en commissaris voor plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş. De openbare debatten en de persconferentie kunnen worden gevolgd door video streamen. 

Landbouw

In een openbaar debat zal de Commissie haar recente voorstel voor een schoolvoedselregeling presenteren (zie IP / 14 / 94 en MEMO / 14 / 69), gevolgd door de eerste reacties van de lidstaten. De Commissie stelt voor om twee momenteel gescheiden schoolregelingen te combineren en te versterken: de Schoolfruitregeling en Schoolmelkregeling - onder een gezamenlijk kader. In een context van dalende consumptie van fruit en melk onder kinderen, is het doel om slechte voeding effectiever aan te pakken, de educatieve elementen van de programma's te versterken en bij te dragen aan de strijd tegen obesitas.

In het voorstel van de Commissie wordt meer nadruk gelegd op educatieve maatregelen om het bewustzijn van kinderen over gezonde eetgewoonten, het aanbod van beschikbare landbouwproducten en kwesties op het gebied van duurzaamheid, milieu en voedselverspilling te vergroten. De Commissie stelt voor om beide regelingen onder een gezamenlijk juridisch en financieel kader te brengen en de administratieve vereisten te verbeteren en te stroomlijnen om de beheers- en organisatorische lasten voor nationale autoriteiten, scholen en leveranciers te verminderen en de regeling efficiënter te maken.

De Europese Commissie zal ook haar recente voorstel voor de promotie van landbouwproducten presenteren (zie IP / 13 / 1139 en MEMO / 13 / 1032), gevolgd door reacties van de lidstaten tijdens een openbare zitting. De voorgestelde hervorming van het voorlichtings- en afzetbevorderingsbeleid voor Europese landbouw- en voedingsproducten heeft tot doel de professionals van de sector te helpen internationale markten te betreden en de consument bewuster te maken van de inspanningen van Europese boeren om kwaliteitsproducten te leveren, op basis van een echte strategie die op Europese niveau.

De Commissie stelt voor om de aan informatie- en promotie-initiatieven toegekende steun aanzienlijk te verhogen, teneinde het concurrentievermogen van de Europese landbouw te versterken, van 61 miljoen EUR in het 2013-budget tot 200m in 2020. Een ander belangrijk kenmerk van het voorstel is de oprichting van een Europees uitvoerend agentschap dat de openstelling van nieuwe markten ondersteunt.

Na zijn werkprogramma van het voorzitterschap voor de eerste zes maanden van 2014 te presenteren, zal het Griekse voorzitterschap een beleidsdebat over de zuivelsector voorzitten, als vervolg op de conferentie over 'De EU-zuivelsector: ontwikkeling na 2015', gehouden in Brussel op 24 september 2013. Tijdens de besprekingen zullen rond drie vragen van het voorzitterschap worden gesproken over (1) de uitdagingen waarmee de melksector op korte / middellange en lange termijn te maken zal krijgen ( 2) of de nieuwe bepalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voldoende zijn om ernstige marktcrises of het risico van ernstige marktcrises in de toekomst te voorkomen en of ze alle spelers en segmenten op de zuivelmarkt voldoende beschermen en (3) de nieuwe instrumenten die moet mogelijk worden ingevoerd als dat niet het geval wordt geacht.

advertentie

Landbouw

  • Op verzoek van verschillende lidstaten zal commissaris Cioloș de ministers informeren over de stand van zaken van de gedelegeerde handelingen in verband met de uitvoering van de hervorming van het GLB.
  • De Commissie zal de deelnemers informeren over het implementatie-innovatiepartnerschap voor landbouwproductiviteit en duurzaamheid.
  • Het vertrekkende Litouwse voorzitterschap zal de conclusies presenteren van de 34e Conferentie van directeuren van betaalorganen van de EU, gehouden te Vilnius op 23-25 oktober 2013.
  • De Nederlandse delegatie zal de delegaties kort informeren over de resultaten van de derde wereldwijde conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering die op 3-5 in december 2013 in Johannesburg is gehouden.
  • De Sloveense delegatie zal de Raad informeren over de gevolgen van een ijsstorm en zware natte sneeuw die Slovenië onlangs heeft getroffen.

Gezondheid

Russische invoerbeperkingen voor varkensvlees

De Litouwse en Poolse delegatie hebben de kwestie van het Russische verbod op de invoer van varkensvlees uit de hele EU naar voren gebracht na 2-gevallen van Afrikaanse varkenspest in Litouwen. Commissaris Borg zal de ministers informeren over de lopende contacten met de Russische autoriteiten en commissaris Cioloș zal kwesties in verband met de impact op de EU-markt behandelen.

Commissaris Borg heeft eerder uiteengezet hoe Litouwen onmiddellijk maatregelen heeft genomen om de verspreiding van de ziekte te beperken, in overeenstemming met EU- en internationale normen, en heeft onderstreept dat een Russisch feitelijk verbod op varkens en varkensvlees uit de hele EU onterecht is en onevenredig.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending