Verbind je met ons

Cyber-spionage

EU-landen testen hun vermogen om samen te werken in geval van cyberaanvallen

gepubliceerd

on

De EU-lidstaten, het EU-agentschap voor cyberbeveiliging (ENISA) en de Europese Commissie zijn bijeengekomen om hun samenwerkingsvermogen en veerkracht te testen en te beoordelen in het geval van een cyberbeveiligingscrisis. De oefening, georganiseerd door Nederland met de steun van ENISA, is een belangrijke mijlpaal op weg naar de voltooiing van relevante operationele procedures. Deze laatste zijn ontwikkeld in het kader van het NOS-samenwerkingsgroep, onder leiding van Frankrijk en Italië, en streven naar meer gecoördineerde informatie-uitwisseling en incidentrespons tussen de cyberbeveiligingsautoriteiten van de EU.

Bovendien hebben de lidstaten, met de steun van ENISA, vandaag het Cyber ​​Crisis Liaison Organization Network (CyCLONe) gelanceerd om de samenwerking bij disruptieve cyberincidenten te vergemakkelijken.

Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton zei: “Het nieuwe Cyber ​​Crisis Liaison Organisation Network geeft eens te meer een uitstekende samenwerking aan tussen de lidstaten en de EU-instellingen om ervoor te zorgen dat onze netwerken en kritische systemen cyberveilig zijn. Cybersecurity is een gedeelde verantwoordelijkheid en we zouden gezamenlijk moeten werken aan het opstellen en uitvoeren van snelle rampenplannen, bijvoorbeeld in geval van een grootschalig cyberincident of -crisis. ”

ENISA-uitvoerend directeur Juhan Lepassaar voegde toe: "Cybercrises kennen geen grenzen. Het EU-Agentschap voor cyberbeveiliging zet zich in om de Unie te ondersteunen bij haar reactie op cyberincidenten. Het is belangrijk dat de nationale cyberbeveiligingsinstanties samenkomen om de besluitvorming op alle niveaus te coördineren. . De CyCLONe-groep pakt deze ontbrekende schakel aan. "

Het CyCLONe-netwerk zal ervoor zorgen dat de informatiestromen tussen de verschillende cyberbeveiligingsstructuren in de lidstaten efficiënter verlopen en zullen de nationale responsstrategieën en effectbeoordelingen beter kunnen coördineren. Bovendien volgt de georganiseerde oefening het Aanbeveling van de Commissie een Gecoördineerde respons op grootschalige cyberincidenten en -crises (Blauwdruk) die in 2017 is aangenomen.

Meer informatie is hier beschikbaar ENISA persbericht. Hierin is meer informatie te vinden over de cyberbeveiligingsstrategie van de EU Q & A en dit brochure.

Cyber-spionage

Verslag over het bedreigingslandschap van de EU: Cyberaanvallen worden steeds geavanceerder, doelgerichter en wijdverbreider

gepubliceerd

on

Op 20 oktober publiceerde het Agentschap van de Europese Unie voor Cybersecurity (ENISA) zijn jaarverslag met een samenvatting van de belangrijkste cyberdreigingen tussen 2019 en 2020. Uit het rapport blijkt dat de aanvallen voortdurend toenemen doordat ze steeds geavanceerder, gerichter, wijdverbreider en vaak onopgemerkt worden, terwijl voor het merendeel van hen is de motivatie financieel. Ook is er een toename van phishing, spam en gerichte aanvallen op de social media platforms. Tijdens de pandemie van het coronavirus werd de cyberbeveiliging van gezondheidsdiensten op de proef gesteld, terwijl de invoering van telewerkregimes, afstandsonderwijs, interpersoonlijke communicatie en teleconferenties ook de cyberspace veranderde.

De EU neemt krachtige maatregelen om de capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging te versterken: zij zal de wetgeving op het gebied van internetveiligheid, met een nieuwe Strategie voor cyberbeveiliging komt eind 2020 op de markt en investeert in cyberbeveiligingsonderzoek en capaciteitsopbouw, evenals bij het vergroten van het bewustzijn over nieuwe cyberdreigingen en -trends, zoals via de jaarlijkse Cybersecurity maand campagne. Het ENISA Threat Landscape Report is beschikbaar hier en een persbericht is beschikbaar hier.

Verder lezen

Cyber-spionage

Commissie lanceert # Women4Cyber ​​- Een register van talenten op het gebied van cyberbeveiliging

gepubliceerd

on

Op 7 juli heeft de Commissie, samen met het Women4Cyber ​​- initiatief van de Europese cyberbeveiligingsorganisatie (ECSO) lanceerde de eerste online register van Europese vrouwen in cyberbeveiliging die deskundigengroepen, bedrijven en beleidsmakers zullen verbinden met talenten in het veld.

Het register is een open, gebruiksvriendelijke database van vrouwen met expertise op het gebied van cyberbeveiliging, gericht op de groeiende vraag naar cybersecurity-professionals in Europa en het daarmee samenhangende tekort aan talenten in het veld. De lancering volgt de Europese agenda voor vaardigheden voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht die de Commissie op 1 juli 2020 heeft gepresenteerd.

Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk Executive Vice President Margrethe Vestager zei: “Cybersecurity is ieders zaak. Vrouwen brengen ervaring, perspectieven en waarden in de ontwikkeling van digitale oplossingen. Het is belangrijk om zowel de discussie te verrijken als de cyberspace veiliger te maken. "

Onze Europese manier van leven promoten Vice-president Margaritis Schinas zei: “Het veld voor cyberbeveiliging heeft een enorm tekort aan vaardigheden. Dit tekort aan talent wordt verergerd door het gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging in het veld. De geactualiseerde agenda voor vaardigheden die vorige week door de Commissie is aangenomen, heeft tot doel dergelijke hiaten te dichten. Een divers personeelsbestand op het gebied van cyberbeveiliging zal zeker bijdragen tot meer innovatieve en robuuste cyberbeveiliging. Het vandaag gelanceerde register zal een nuttig instrument zijn om vrouwelijke cyberbeveiligingsprofessionals te promoten en een meer divers en inclusief cyberbeveiligingsecosysteem te creëren. ”

Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton zei: “In de loop der jaren hebben we verschillende succesvolle initiatieven bevorderd die gericht zijn op het vergroten van de opleiding in digitale vaardigheden, met name op het gebied van cyberbeveiliging. Elk cyberteam moet verschillende vaardigheden combineren die datawetenschap, analyse en communicatie combineren. De registry is een tool die is gericht op het bereiken van een beter genderevenwicht in de cybersecurity-beroepsbevolking. ”

Het register, dat verschillende profielen schetst en verschillende expertisegebieden in kaart brengt, is voor iedereen toegankelijk en wordt regelmatig bijgewerkt. Meer informatie over het Women4Cyber-initiatief is beschikbaar hier, over de Cybersecurity-strategie van de Commissie hier en u kunt lid worden van het Women4Cyber-register door op te klikken hier.

Verder lezen

Bedrijf

#EU-cyberbeveiliging: de Commissie start een openbare raadpleging over de NOS-richtlijn

gepubliceerd

on

De Commissie heeft een openbare raadpleging over de herziening van de Richtlijn inzake beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (de NIS-richtlijn). Sinds de huidige richtlijn in 2016 in werking is getreden, evolueert het landschap van cyberdreigingen snel. De Commissie is nu van plan de procedure voor de herziening van de NIS-richtlijn, te beginnen met een openbare raadpleging die tot doel heeft meningen te verzamelen over de uitvoering ervan en over de impact van mogelijke toekomstige veranderingen.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager zei: "Nu ons dagelijks leven en onze economieën steeds afhankelijker worden van digitale oplossingen, hebben we een cultuur van state-of-the-art beveiliging nodig in vitale sectoren die afhankelijk zijn van informatie- en communicatietechnologieën."

Onze Europese manier van leven promoten Vice-voorzitter Margaritis Schinas zei: "De herziening van de richtlijn netwerk- en informatiesystemen is een integraal onderdeel van onze aanstaande EU-strategie voor de veiligheidsunie, die een gecoördineerde en horizontale EU-aanpak van veiligheidsuitdagingen zal bieden".

Commissaris voor Interne Markt Thierry Breton: “De coronaviruscrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de veerkracht van onze netwerkinfrastructuur te waarborgen, met name in gevoelige sectoren zoals gezondheid. Deze raadpleging biedt belanghebbenden de gelegenheid om de Commissie te informeren over de toestand van de paraatheid inzake cyberbeveiliging van bedrijven en organisaties en manieren voor te stellen om deze verder te verbeteren. ”

Sinds de goedkeuring ervan is de NIS-richtlijn heeft ervoor gezorgd dat de lidstaten beter zijn voorbereid op cyberincidenten en hebben hun samenwerking via het internet versterkt NOS-samenwerkingsgroep. Het verplicht bedrijven die essentiële diensten verlenen in vitale sectoren, namelijk op het gebied van energie, transport, bankwezen, financiële marktinfrastructuren, gezondheid, watervoorziening en distributie en digitale infrastructuur, evenals belangrijke digitale dienstverleners, zoals zoekmachines, cloud computing-diensten of online marktplaatsen, om hun informatietechnologiesystemen te beschermen en belangrijke cyberbeveiligingsincidenten aan de nationale autoriteiten te melden.

De raadpleging, die loopt tot 2 oktober 2020, vraagt ​​om meningen en ervaringen van alle geïnteresseerde belanghebbenden en burgers. Er is meer informatie beschikbaar over de maatregelen van de EU om de capaciteit op het gebied van cyberbeveiliging te versterken hier en hierin Vragen, en meer informatie over het werk van de NIS Co-operation Group is hier.

Verder lezen
advertentie

Facebook

Twitter

Trending