Verbind je met ons

EU

#JunckerPlan 'heeft grote impact gehad op de werkgelegenheid en groei in de EU'

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Investeringsplan voor Europa, het Junckerplan, heeft een sleutelrol gespeeld bij het stimuleren van banen en groei in de EU. Investeringen door de groep van de Europese Investeringsbank (EIB), gesteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) van het plan-Juncker, hebben het bruto binnenlands product (bbp) van de EU met 0.9% verhoogd en 1.1 miljoen banen toegevoegd in vergelijking met het basisscenario. Tegen 2022 zal het plan-Juncker het BBP van de EU met 1.8% hebben verhoogd en 1.7 miljoen banen hebben toegevoegd. Dit zijn de meest recente berekeningen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) en de afdeling Economische Zaken van de EIB-Groep, op basis van financieringsovereenkomsten die tot eind juni 2019 zijn goedgekeurd.

Voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zei: “We hebben bereikt wat we wilden doen: Europa terugbrengen naar een solide groei en de werkgelegenheidscreatie stimuleren. Tegen 2022 zal het Junckerplan 1.7 miljoen banen aan de arbeidsmarkt van de EU hebben toegevoegd en het bbp van de EU met 1.8% hebben doen stijgen. Ik heb altijd gezegd dat het Plan geen wondermiddel is. Maar nu meer dan een miljoen kleine bedrijven financiering ontvangen die voorheen niet beschikbaar was, mogen we trots zijn.”

Jyrki Katainen, Vice President Jobs, Growth, Investment and Competitiveness zei: “We hebben een lange weg afgelegd sinds de eerste projecten in 2015! Vandaag is de Europese economie weer op de rails en het investeringsplan zal een blijvende impact hebben. De tot nu toe gefinancierde projecten komen ten goede aan meer dan een miljoen kleine bedrijven en helpen ons bij de overgang naar een koolstofarme, circulaire en duurzame economie. Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat we onze eerste prioriteit hebben waargemaakt: het mobiliseren van privégeld voor het algemeen belang.”

President van de Europese Investeringsbank, Werner Hoyer, zei: “Toen we dit initiatief vijf jaar geleden voor het eerst bespraken, waren veel mensen sceptisch. Het is moeilijk te geloven dat welk financieel instrument dan ook miljoenen banen kan creëren of een miljoen bedrijven kan ondersteunen. Toch tonen recente berekeningen aan dat we gelijk hadden om onze ideeën na te streven. Het plan-Juncker heeft een aanzienlijke impact gehad op economieën en levens in heel Europa: het heeft milieu- en klimaatvriendelijke projecten, innovatie en een rechtvaardigere samenleving ondersteund, en zal dat blijven doen, zelfs nu Jean-Claude en ik al lang met pensioen zijn.”

Langetermijneffect

Naast de directe impact die het plan-Juncker heeft gehad op de werkgelegenheid en de groei van het bbp, zal het plan ook een macro-economisch effect op de EU op de lange termijn hebben. Vooruitkijkend naar 2037 zullen de operaties van het Junckerplan nog steeds 1 miljoen banen hebben gecreëerd en het bbp van de EU met 1.2% hebben doen toenemen. Verbeterde connectiviteit en verhoogde productiviteit als gevolg van door het Juncker Plan ondersteunde projecten helpen het Europese concurrentievermogen en de groei op langere termijn te stimuleren.

Investeringen stimuleren en kmo's ondersteunen

advertentie

Vanaf oktober 2019 zal het plan-Juncker 439.4 miljard euro aan extra investeringen in de hele EU mobiliseren. Naar verwachting zullen nu meer dan een miljoen start-ups en kleine bedrijven profiteren van verbeterde toegang tot financiering.

Ongeveer 70% van de verwachte gemobiliseerde investeringen komt uit particuliere middelen, wat betekent dat het plan-Juncker ook zijn doelstelling heeft bereikt om particuliere investeringen te mobiliseren.

Wie heeft financiering ontvangen?

Dankzij het plan-Juncker hebben de EIB en haar dochteronderneming voor de financiering van kleine bedrijven, het Europees Investeringsfonds (EIF), financiering goedgekeurd voor bijna 1200 operaties en liggen ze op schema om risicofinanciering te verstrekken aan meer dan een miljoen start-ups en kmo's in een breed scala van sectoren en in alle 28 EU-landen.

Vanaf oktober 2019 zijn Griekenland, Estland, Portugal, Bulgarije en Polen de beste landen gerangschikt op basis van door het EFSI veroorzaakte investeringen in verhouding tot het bbp. Voorbeelden van Juncker Plan-projecten variëren van een pan-Europese hogesnelheidslaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen tot een bedrijf voor voedselverspilling in Roemenië tot de reïntegratie van voormalig militair personeel op de werkplek in Nederland. factsheets per land en per sector geven een meer gedetailleerd overzicht en meer projectvoorbeelden.

Welke voordelen heeft het Junckerplan voor burgers en bedrijven?

Naast de financiering van innovatieve projecten en nieuwe technologieën, heeft het plan-Juncker ook andere EU-doelstellingen ondersteund, zoals het klimaat-, sociaal en vervoersbeleid. Dankzij het Junckerplan:

Meer dan 10 miljoen huishoudens hebben toegang tot hernieuwbare energie

20 miljoen Europeanen profiteren van verbeterde gezondheidszorg

182 miljoen passagiers per jaar profiteren van een betere spoor- en stedelijke infrastructuur

Voor een compleet overzicht van de voordelen, zie die van de Europese Investeringsbank Jaarverslag 2018 over zijn activiteiten binnen de EU.

Impact op klimaatactie

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen van het Plan-Juncker ondersteunt baanbrekende ideeën om de planeet te beschermen. Projecten die in het kader van het Juncker-plan door de EIB-groep worden gefinancierd, zullen worden geactiveerd € 90.7 miljard aan investeringen voor klimaatactie. Denk aan energieneutrale gebouwen, windmolenparken, zonne-energieprojecten, waterbesparende douches, milieuvriendelijke bussen en LED-verlichting.

Advies op maat en online ontmoetingsplek

Een ander belangrijk doel van het Junckerplan is om projecten van de grond te helpen krijgen. De Europese investeringsadvieshub, biedt technische assistentie en advies voor beginnende projecten. Sinds de lancering in 2015 heeft de hub meer dan 1,400 verzoeken van projectontwikkelaars in alle EU-landen behandeld, waarvan er meer dan 400 profiteren van advies op maat. Meer dan 50 hiervan zijn al in de EIB-leningenpijplijn terechtgekomen. Een daarvan was de upgrade van het straatverlichtingssysteem van Vilnius om het energiezuiniger te maken. Het project, dat ook een door het EFSI gesteunde lening van 21.6 miljoen euro ontving, zal helpen het elektriciteitsverbruik en de kosten met naar schatting 51% te verminderen, wat neerkomt op een besparing van ongeveer 1 miljoen euro per jaar. De energiebesparing staat gelijk aan het gemiddelde energieverbruik van bijna 3,100 huishoudens.

Bovendien zijn er sinds september 2019 890 projecten gepubliceerd op de European Investment Project Portal – een online ontmoetingsplaats voor projectontwikkelaars en investeerders. Deze bestrijken alle belangrijke sectoren van de economie van de EU, met totale voorgestelde investeringen van 65 miljard euro. Sinds de publicatie op het portaal hebben meer dan 60 projecten financiering ontvangen. De Portal biedt ook aanvullende diensten, zoals het organiseren van matchmaking-events.

Achtergrondinformatie

De Investment Plan voor Europa, het plan-Juncker, werd in november 2014 gelanceerd om de neerwaartse trend van lage investeringsniveaus te keren en Europa op weg te helpen naar economisch herstel. De drie doelstellingen waren het wegnemen van investeringsbelemmeringen; om zichtbaarheid en technische ondersteuning te bieden aan investeringsprojecten; en slimmer gebruik te maken van financiële middelen. Het Europees Fonds voor strategische investeringen is een EU-begrotingsgarantie waarmee de EIB-groep meer en vaak risicovollere projecten kan financieren.

Vaak gaat de financiering naar zeer innovatieve projecten, of naar start-ups zonder kredietgeschiedenis. Projecten bundelen ook kleinere infrastructuurbehoeften per sector en geografie. Dankzij het Junckerplan kan de EIB-groep een groter aantal operaties met een hoger risicoprofiel financieren dan mogelijk zou zijn geweest zonder de steun van de EU-begrotingsgarantie, en kan zij nieuwe cliënten bereiken: drie op de vier ontvangen steun uit het Junckerplan zijn nieuw bij de bank.

Op 18 april 2019 heeft het Europees Parlement groen licht gegeven voor de opvolger van het plan-Juncker voor het volgende meerjarig financieel kader: de InvestEU-programma.

De macro-economische effectbeoordeling is een gezamenlijk werk van de afdeling Economie van de EIB en het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Commissie. Het is gebaseerd op een beproefde, gepubliceerde en collegiaal getoetste methodologie, ontwikkeld door het GCO. De modelleringsdetails zijn beschikbaar in de Impactrapport juni 2018.

Meer informatie

De impact van het Junckerplan op banen en groei: factsheet

EIB/JRC 2019: beoordeling van de macro-economische impact van de EIB-groep

Factsheets Juncker Plan per land en sector

De volledige lijst van EFSI-projecten van de EIB

Volg de EIB op Twitter: @EIB

Volg InvestEU op Twitter: #InvestEU 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending