Verbind je met ons

Vennootschapsbelasting regels

Juncker tegen de leden van het Europees Parlement over de huidige vennootschapsbelastingregels: 'We moeten wat orde scheppen!'

DELEN:

gepubliceerd

on

20150917PHT93709_original“Het huidige systeem van vennootschapsbelastingregels is ongeschikt voor het beoogde doel en onrechtvaardig. Sommige bedrijven verliezen, terwijl andere winnen door zich te verschuilen achter een verscheidenheid aan nationale regels”, vertelde Commissievoorzitter Jean Claude Juncker de leden van het Europees Parlement op een gezamenlijke bijeenkomst van de commissies voor Tax Rulings en voor Economische en Monetaire Zaken op donderdag (17 september). “We hebben een beter inzicht nodig in hoe multinationale bedrijven zich gedragen en hoe zij gebruik maken van de verschillen tussen landen. Dan moeten we wat orde scheppen!”, voegde hij eraan toe.

De heer Juncker zei dat de bestrijding van fraude en belastingontwijking en -ontduiking tot de tien topprioriteiten van zijn Commissie behoren. “We moeten stappen zetten in de richting van belastingharmonisatie. De interne markt is onvolledig op het gebied van de vennootschapsbelasting”, zei hij in zijn openingstoespraak tegen de leden van het Europees Parlement. Hij wees ook op de problemen bij het op één lijn brengen van alle EU-lidstaten – die een veto hebben over belastingkwesties – maar haalde het voorbeeld aan van de geharmoniseerde systemen die worden gebruikt om de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en accijnzen te innen om aan te tonen dat een gemeenschappelijke aanpak niet onmogelijk is. .

Belastingcommissie van de Raad?

Juncker stelde voor dat de Raad een commissie voor belastingen zou oprichten, zoals die voor financiële en economische kwesties. Een dergelijke commissie moet voortbouwen op het werk van de huidige Groep Gedragscode in de Raad en verslag uitbrengen aan de ministers. “We moeten ook onze partners in de G20-groep overtuigen om onze systemen beter aan te passen. Maar we moeten ook bereid zijn om zonder hen verder te gaan”, voegde hij eraan toe.

Gevraagd naar zijn vroegere rol als Luxemburgs minister van Financiën, zei Juncker dat hij nooit een standpunt had ingenomen over individuele regels van de Luxemburgse belastingdienst. “Natuurlijk heb ik bedrijven als Commerzbank ontmoet, maar ik heb nooit met hen over belastingkwesties gesproken”, zei hij. Juncker was duidelijk niet blij met de voortdurende verwijzingen van leden van het Europees Parlement naar 'Luxleaks': belastingafspraken zijn in veel lidstaten een gangbare praktijk. Het zou in plaats daarvan 'EUleaks' moeten zijn,' zei hij.

Level playing field

Burkhard Balz (EVP, DE) vroeg wat hij de kleine en middelgrote bedrijven moest vertellen die hem vragen waarom ze aan al hun belastingverplichtingen moeten voldoen, terwijl grote multinationals er bijna niets voor betalen. De heer Juncker antwoordde dat de Commissie zich inzet voor meer belastinggelijkheid. “Allereerst moeten we vooruitgang boeken op het gebied van een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting”, zei hij.

advertentie

Transparantie

Rapporteur Elisa Ferreira (S&D, PT) zei dat het onderzoekswerk van de commissie haar heeft geleerd dat het uithollen van de belastinggrondslagen van andere landen een gangbare praktijk is in de EU. Ze benadrukte dat de lidstaten te geheimzinnig zijn als het gaat om belastingverdragen. De co-rapporteur van de Tax Rulings Committee, Michael Theurer, was het ermee eens dat de discussie tussen de lidstaten opener moet zijn: “Welke landen moedigen bedrijven aan om te verhuizen? Welke landen blokkeren mogelijke oplossingen? En waarom kunnen we geen toegang krijgen tot belangrijke documenten?”, vroeg hij.

Sven Giegold (Groenen, DE) zei dat de werkzaamheden van de Gedragscodegroep van de Raad transparanter moesten zijn: “We willen weten wie besluiten heeft geblokkeerd”, benadrukte hij. Hij voegde eraan toe dat als deze commissie niet in staat zou zijn haar mandaat te vervullen, er in plaats daarvan een onderzoekscommissie (met grotere onderzoeksbevoegdheden) zou moeten worden opgericht.

Klokkenluiders

Bernd Lucke (ECR, DE) zei dat wanneer een bedrijf binnen de EU verhuist, er gecontroleerd moet worden of er belastingvoordelen zijn beloofd in het nieuwe gastland. Fabio de Massi (DE) van GUE benadrukte dat klokkenluiders, zoals Antoine Deltour, betere bescherming moeten krijgen, in plaats van vervolgd te worden. De heer Juncker was het daarmee eens, maar zei dat hiervoor een Europese aanpak nodig is.

Wat koken?

Commissaris Pierre Moscovici legde uit dat hij – net als Juncker – voorstander is van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, maar dat dit een stapsgewijze aanpak vereist: “We moeten beginnen met een gemeenschappelijke basis en in een tweede fase kunnen we proberen te consolideren, dus om het mogelijke met het wenselijke te combineren”, zei hij tegen de leden van het Europees Parlement.

Over de mogelijkheid om verplichte rapportage per land voor multinationale ondernemingen in te voeren, zei de heer Moscovici dat hij eerst de resultaten van een openbare raadpleging en een impactstudie wilde zien. Hij was terughoudender over de mogelijkheid om meer belastinggerelateerde informatie met het Parlement te delen: “Er zijn grenzen aan wat we kunnen overdragen”, zei hij.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending