Verbind je met ons

China

Het ‘Zuid-Chinese Zeevredesinitiatief’ van de president van het ROC (Taiwan) komt overeen met de geest van Mogherini’s toespraak tijdens de Shangri-La Dialoog

DELEN:

gepubliceerd

on

Taiwan-stelt-Zuid-China-Zee-Peace-Initiative-622x468Nu de spanning in de Zuid-Chinese Zee de laatste tijd is geëscaleerd, benadrukte Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, Federica Mogherini in haar toespraak van 30 mei tijdens de IISS Shangri-La Dialogue 2015 het belang van internationaal recht, en benadrukte dat de EU dat ook is niet ingaan op de legitimiteit van specifieke claims, maar dat maritieme geschillen moeten worden opgelost vreedzaam, zonder gebruik of dreiging van geweld.

Deze principes vallen samen met de Vredesinitiatief in de Zuid-Chinese Zee, voorgesteld door President Ma Ying-jeou van de Republiek China (Taiwan) gedurende een toespraak op het Asia-Pacific Research Forum 2015, welke was gesponsord door de International Law Association en de American Society of International Law (ILA-ASIL) O26 mei. It Bellens aan alle betrokken partijen om:

  1. Wees terughoudend, waarborg de vrede en stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee en onthoud u van enige unilaterale actie die de spanningen zou kunnen doen escaleren;

  2. de beginselen en de geest van het relevante internationale recht respecteren, inclusief het Handvest van de Verenigde Naties en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, vreedzaam omgaan met en beslechten van geschillen door middel van dialoog en overlegen gezamenlijk de vrijheid en veiligheid van navigatie en overvluchten door de Zuid-Chinese Zee hooghouden;

  3. verzekeren dat alle betrokken partijen worden betrokken bij mechanismen of maatregelen die de vrede en welvaart in de Zuid-Chinese Zee vergroten, bijvoorbeeld een maritiem samenwerkingsmechanisme of een gedragscode;

  4. soevereiniteitsgeschillen opzijzetten en een regionaal samenwerkingsmechanisme opzetten voor de zonale ontwikkeling van hulpbronnen in de Zuid-Chinese Zee onder geïntegreerde planning, en;

  5. coördinatie- en samenwerkingsmechanismen opzetten voor dergelijke niet-traditionele veiligheidskwesties zoals milieubescherming, wetenschappelijk onderzoek, bestrijding van maritieme misdaad, en humanitaire hulp en rampenbestrijding.

    advertentie

Visserijovereenkomst tussen ROC en Japan: resultaat van het vredesinitiatief in de Oost-Chinese Zee

President Ma stelde in augustus 2012 het “Oost-Chinese Zeevredesinitiatief” voor om de soevereiniteitsgeschillen over de Diaoyutai-eilanden in de Oost-Chinese Zee aan te pakken. Dit initiatief heeft niet alleen bijgedragen aan het verlichten van de wrijving in de regio, maar heeft ook een visserijovereenkomst mogelijk gemaakt die in april 2013 door het ROC en Japan werd ondertekend, in overeenstemming met het concept dat soevereiniteit niet verdeeld kan worden; hulpbronnen kunnen worden gedeeld. Deze overeenkomst, die een einde maakt aan een veertig jaar oud visserijgeschil tussen het ROC en Japan, is erkend door de internationale gemeenschap.

South and East China Sea as possible ‘Sea of Peace and Cooperation’

Op soortgelijke wijze is de regering van het ROC, met betrekking tot de recente geschillen in de Zuid-Chinese Zee, die de basisprincipes van “het beschermen van de soevereiniteit, het opschorten van geschillen, het nastreven van vrede en wederkerigheid en het bevorderen van gezamenlijke ontwikkeling” hoog in het vaandel heeft staan, bereid de hulpbronnen in de Zuid-Chinese Zee te exploiteren. in samenwerking met andere betrokken partijen, waardoor de Zuid-Chinese Zee een Zee van Vrede en Samenwerking wordt, net als de Oost-Chinese Zee.

De VS waarderen het vredesinitiatief in de Zuid-Chinese Zee

The United States gave its support on 26 May: “We, of course, appreciate Taiwan’s call on claimants to exercise restraint, to refrain from unilateral actions that could escalate tensions, and to respect international law as reflected in the Law of the Sea Convention,” said US State Department acting Deputy Spokesman Jeff Rathke.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending