Verbind je met ons

Europese Commissie

Versterking van het Oostelijk Partnerschap door middel van vervoer: belangrijkste resultaten en volgende stappen

DELEN:

gepubliceerd

on

OostDeel1EU en Oostelijk Partnerschap1 De ministers van vervoer komen vandaag in Luxemburg bijeen om de vorderingen te beoordelen en de volgende stappen ter verbetering van de vervoersverbindingen goed te keuren. Twee jaar geleden presenteerde de Europese Commissie een vervoersactieplan om de oostelijke buurlanden van de EU dichter bij de EU te brengen. Deze aanpak werd onderschreven door de ministers van vervoer tijdens hun eerste bijeenkomst in Krakau, Polen in 2011.

"Vervoer stopt niet bij de grens. Het brengt de mensen en economieën van Europa dichter bij elkaar. Het Oostelijk Partnerschap gaat over het uitbreiden van de succesverhalen van de EU naar onze naaste buren, zodat ook zij kunnen profiteren van snellere, goedkopere en veiligere vervoersverbindingen", aldus Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Vervoerssamenwerking met de landen van het Oostelijk Partnerschap is essentieel om de handelsbetrekkingen te versterken en de oostelijke en westelijke helft van het Europese continent dichter bij elkaar te brengen. Vlottere vervoersverbindingen creëren kansen voor zowel bedrijven als mensen. Dit is een concreet voorbeeld van de voordelen die de EU kan opleveren voor de landen van het Oostelijk Partnerschap. De focus van de EU ligt op het helpen van de partnerlanden om te convergeren met de EU-regels voor alle vervoerswijzen, en op het verbeteren van de vervoersinfrastructuur en verbindingen tussen de EU en haar naaste buurlanden.

Tijdens de bijeenkomst in Luxemburg zijn de ministers van plan de belangrijkste resultaten te onderschrijven en met een gezamenlijke verklaring richting te geven aan toekomstige samenwerking.

De eerste resultaten van nauwere vervoerssamenwerking met de landen van het Oostelijk Partnerschap kunnen als volgt worden samengevat:

Harmonisatie met de EU-wetgeving en geleidelijke marktintegratie: de partnerlanden zijn begonnen met hervormingen om hun transportsystemen af ​​te stemmen op de EU-normen. De associatieovereenkomsten waarover de EU met verschillende partnerlanden heeft onderhandeld, voorzien in meer convergentie van de regelgeving op het gebied van vervoer. De belangrijkste verwezenlijkingen van marktintegratie zijn de ondertekening en tenuitvoerlegging van alomvattende luchtvaartovereenkomsten waarover de EU heeft onderhandeld met Georgië en Moldavië.

Regionaal vervoersnetwerk van het Oostelijk Partnerschap: de partnerlanden zijn het eens geworden over prioritaire verbindingen voor vervoer over de weg, per spoor, door de lucht en over zee in de regio van het Oostelijk Partnerschap. Het belangrijkste is dat dit netwerk aansluit op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en zal dienen als leidraad voor toekomstige investeringen.

advertentie

Prioritaire infrastructuurprojecten op het regionale vervoersnetwerk: projecten zoals de reconstructie van de weg Krakovits-Lviv-Brody-Rivne in Oekraïne en de verbetering van de spoorlijn tussen Georgië en Azerbeidzjan behoren tot de projecten die partnerlanden hebben aangemerkt als prioriteiten voor het verbeteren van de verbindingen met de EU en binnen de regio. Deze projecten zouden kunnen profiteren van financiering uit bestaande EU-fondsen en leningen van internationale financiële instellingen.

Als volgende stap zal de top van het Oostelijk Partnerschap die op 28 en 29 november 2013 in Vilnius zal worden gehouden, naar verwachting een aantal concrete en haalbare doelstellingen uit de vervoerssamenwerking goedkeuren. Na de top zal het vervoerspanel van het Oostelijk Partnerschap toezicht houden op de voortzetting van de technische samenwerking om de convergentie van de regelgeving en de uitvoering van specifieke projecten te bevorderen.

Voor meer informatie, klik hier.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending