Verbind je met ons

Milieu

25 visionaire vrouwelijke leiders die de klimaatveranderingsrevolutie aandrijven

DELEN:

gepubliceerd

on

In deze baanbrekende speelfilm duiken we in de inspirerende levens en prestaties van 25 opmerkelijke vrouwen die de toekomst van onze planeet vormgeven. Dit artikel van solarempower.com zal de bijdragen van deze pioniers aan hernieuwbare energie en klimaatverandering onder de aandacht brengen. Door hun gedurfde strategieën, innovatieve oplossingen en onbevreesd leiderschap doorbreken deze vrouwen niet alleen barrières op traditioneel door mannen gedomineerde vakgebieden, maar lopen ze ook voorop in de richting van een duurzame en veerkrachtige toekomst.

Bereid u voor om geïnspireerd te worden door deze kampioenen van verandering die aantonen dat een groenere toekomst niet alleen mogelijk is, maar ook nu wordt gecreëerd, door degenen met de visie en de moed om deze vooruit te helpen.

25 vrouwen die toonaangevend zijn in de strijd tegen klimaatverandering en het bevorderen van duurzame energie

Hier zijn 25 vrouwen die de planeet verdedigen en die hulp nodig hebben bij het uitoefenen van hun rechten. Hun verhaal en ervaring zijn het vertellen waard voor onze toekomstige wereldleiders.

 • Christiana Figueres
Christiana Figueres

Voormalig uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Costa Ricaanse diplomaat Christiana Figueres is een cruciale figuur geweest in de strijd tegen de klimaatverandering, erkend als een belangrijke architect achter het Akkoord van Parijs. Ze diende als de Uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) van 2010 tot 2016, gedurende welke tijd zij de internationale consensus over klimaatactie stimuleerde en complexe politieke, technische en financiële uitdagingen overwon die inherent zijn aan mondiale klimaatonderhandelingen.

Figueres wordt vooral geroemd vanwege haar belangrijke rol in de succesvolle onderhandelingen over de Overeenkomst van Parijs in 2015, die een nieuwe standaard zette voor de mondiale inspanningen om Klimaatverandering aanpakken. Door haar leiderschap bracht ze nationale regeringen, bedrijven en activisten samen om ongekende vooruitgang te boeken in de mondiale reactie op de klimaatverandering.

advertentie

Na haar ambtstermijn bij de VN, Figueres medeoprichter van Global Optimism, een onderneming die zich richt op sociale en ecologische veranderingen. Hier blijft ze meedogenloos werken aan initiatieven op het gebied van klimaatverandering, waarbij ze grootschalige acties richting een duurzame toekomst op gang brengt.

Bij Global Optimism promoot Figueres een proactieve en positieve kijk op de klimaatcrisis, waarbij hij pleit voor maatregelen om de gevolgen van de opwarming van de aarde te verzachten.


 • Rachel Kyte
Rachel Kyte

Decaan van de Fletcher School aan de Tufts University

Rachel Kyte, een kracht in duurzame ontwikkeling, heeft een lange carrière waarin ze pleit voor klimaatactie en hernieuwbare energie. Voorafgaand aan haar huidige rol als Decaan van de Fletcher School aan de Tufts University, zij was de CEO van Duurzame Energie voor Iedereen (SEforALL), een mondiaal initiatief gelanceerd door de VN. Bij SEforALL speelde ze een cruciale rol bij het bereiken van universele toegang tot energie, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het vergroten van het gebruik van hernieuwbare energie.

Kyte's leiderschap bij SEforALL heeft daar aanzienlijk aan bijgedragen voortschrijdende mondiale klimaatactie en het mainstreamen van hernieuwbare energie in de beleidsagenda’s van zowel landen als bedrijven. Ze wordt erkend voor haar pleidooi en leiderschap op het gebied van schone, duurzame energie als een fundamenteel mensenrecht, vooral voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde gemeenschappen.

In haar huidige academische leiderschapsrol aan Tufts University blijft Kyte invloed uitoefenen op en toekomstige wereldleiders inspireren over het belang van duurzame energie en robuust klimaatbeleid.

Terwijl ze leiding geeft aan The Fletcher School, blijft ze actief deelnemen aan mondiale dialogen over klimaatactie, waarmee ze het belang van duurzaamheid in de politieke, economische en maatschappelijke besluitvorming versterkt.


 • Laurence Tubiana
Laurence Tubiana

CEO van de Europese Klimaatstichting

Laurence Tubiana, een prominent figuur in de internationale klimaatonderhandelingen, heeft een impactvolle carrière achter de rug het vormgeven van het klimaatbeleid. Haar sleutelrol als De Franse ambassadeur en speciale vertegenwoordiger voor klimaatverandering voor de 21e Conferentie van de Partijen (COP21) leidde tot de succesvolle onderhandelingen over de historische Overeenkomst van Parijs uit 2015, waardoor ze een cruciale figuur werd in de mondiale klimaatdiplomatie.

Tubiana is momenteel CEO van de European Climate Foundation en past haar diepgaande kennis van klimaatdiplomatie en -beleid toe leiden initiatieven voor de transitie van Europa naar een duurzame, koolstofarme toekomst. Door middel van strategische begeleiding en leiderschap helpt ze bij de transformatie van de Europese energiesystemen om een ​​schonere, duurzamere toekomst voor iedereen te garanderen.

Tubiana's werk strekt zich uit tot buiten Europa, terwijl ze de internationale samenwerking voor klimaatactie en duurzame ontwikkeling blijft bevorderen. Haar toewijding en expertise maken haar tot een krachtig pleitbezorger voor mondiale klimaatactie, en haar invloed draagt ​​aanzienlijk bij aan het internationale beleid en de internationale strategieën om de klimaatcrisis aan te pakken.


 • Mary Robinson
Maria Robinson

Voorzitter van De Ouderen

Maria Robinson, de eerste vrouwelijke president van Ierland en voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, heeft haar invloedrijke carrière gebruikt om te pleiten voor klimaatrechtvaardigheid en mensenrechten. Ze gebruikt haar platform om klimaatverandering vanuit een uniek perspectief aan te pakken, waarbij ze het niet alleen als een milieuprobleem beschouwt, maar ook als een urgent mensenrechtenprobleem.

Momenteel zet Robinson als voorzitter van The Elders, een onafhankelijke groep wereldleiders die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en mensenrechten, haar onvermoeibare werk voort. het bevorderen van klimaatrechtvaardigheid. Haar leiderschap binnen The Elders stelt haar in staat gebruik te maken van de collectieve wijsheid en invloed van deze gewaardeerde groep pleiten voor degenen die het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering.

Bovendien is haar Mary Robinson Foundation, Climate Justice, actief streeft naar gerechtigheid voor mensen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, vooral degenen die vaak over het hoofd worden gezien: de arm  machteloosEn gemarginaliseerd over de wereld.

Haar gepassioneerde pleidooi voor en toewijding aan klimaatrechtvaardigheid onderstreept niet alleen de menselijke dimensie van klimaatverandering, maar stimuleert ook steun en actie voor rechtvaardige oplossingen.


 • Jennifer Granholm
Jennifer Granholm

De Amerikaanse minister van Energie

Jennifer Granholm, een voormalig gouverneur van Michigan en de huidige Amerikaanse minister van Energie, is consistent geweest pleitbezorger voor schone energie gedurende haar hele politieke carrière. Haar toewijding aan een schoon energiebeleid en het scheppen van banen blijkt duidelijk uit de verschillende initiatieven waarop zij zich richt het bevorderen van een schone energie-economie.

Als minister van Energie van de VS houdt Granholm toezicht op het Amerikaanse ministerie van Energie en stuurt zijn missie aan om de veiligheid en welvaart van Amerika te waarborgen. Ze bereikt dit door energie-, milieu- en nucleaire uitdagingen aan te pakken door middel van transformatieve wetenschappelijke en technologische oplossingen. In deze rol is zij niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van de energiebronnen van het land maar ook het begeleiden van de onderzoek en ontwikkeling inspanningen voor toekomstige energietechnologieën.

Het leiderschap van Granholm speelt een cruciale rol bij het bevorderen van de transitie van de Verenigde Staten naar een schone, hernieuwbare energietoekomst. Ze helpt bij het vormgeven van een alomvattend energiebeleid dat hernieuwbare energie ondersteunt, de uitstoot van broeikasgassen vermindert en energie-efficiëntie bevordert, en draagt ​​bij aan de strijd tegen klimaatverandering op nationaal niveau.


 • Kathy Hochul
Kathy Hochul

Gouverneur van New York

Kathy Hochul, die gouverneur van New York was en de eerste vrouw die deze functie bekleedde, was een een groot voorstander van het bestrijden van de klimaatverandering en het bevorderen van groene initiatieven. Haar toewijding aan ecologische duurzaamheid blijkt duidelijk uit de strategische focus van haar regering op het schone energiebeleid. 

Onder leiding van Hochul heeft New York aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de overgang naar hernieuwbare energiebronnen, wat haar toewijding aan een duurzamere en veerkrachtigere staat aantoont. Deze transitie omvat de versnelling van offshore windenergieprojecten, een initiatief dat maakt gebruik van de kracht van de oceaanwinden om schone energie te leveren en lokale banen te genereren.

De regering van Hochul heeft ook het gebruik van elektrische voertuigen gepromoot, een stap die haar sterke toewijding aan een duurzame toekomst verder onderstreept. Door een omgeving te bevorderen die de adoptie van elektrische voertuigen aanmoedigt, helpt ze de ecologische voetafdruk van New York te verkleinen en vergroot ze de rol van de staat bij het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering.


 • Patricia Espinosa
Patricia Espinosa

Uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Patricia Espinosa, een doorgewinterde diplomaat uit Mexico, bekleedt momenteel de invloedrijke positie van Uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC). Deze positie, ooit bezet door Christiana Figueres, plaatst Espinosa in de voorhoede van de internationale wereld klimaatonderhandelingen en beleidsvorming.  

Gedurende haar ambtstermijn is Espinosa meedogenloos geweest in haar zoektocht naar mondiale samenwerking op het gebied van klimaatactie. Ze erkent het belang van multilaterale samenwerking bij het aanpakken van de complexe uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt en heeft onvermoeibaar gewerkt aan het versterken van de internationale betrokkenheid bij de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs.

Haar leiderschap heeft niet alleen een belangrijke rol gespeeld bij het voortzetten van de inspanningen die zijn begonnen met het Akkoord van Parijs, maar ook bij het ertoe aanzetten van landen om hun verplichtingen na te komen om de opwarming van de aarde te beperken. Espinosa's aanhoudende belangenbehartiging en diplomatieke vaardigheden spelen een belangrijke rol bij het sturen van de mondiale reactie op de klimaatverandering, het waarborgen van vooruitgang en het behouden van momentum in deze cruciale mondiale inspanningen.


 • Gina McCarthy
Gina McCarthy

Nationale klimaatadviseur van het Witte Huis

Met een carrière van meer dan drie decennia is Gina McCarthy een belangrijke kracht geweest in het Amerikaanse milieubeleid. Momenteel werkzaam als allereerste Nationale Klimaatadviseur van het Witte HuisMcCarthy speelt een belangrijke rol bij het vormgeven en aansturen van de ambitieuze klimaatagenda van de president.

McCarthy's werk richt zich op het coördineren van binnenlandse klimaatactie en het omzetten van klimaatuitdagingen in kansen voor het scheppen van banen. Haar inspanningen onderstrepen het idee dat ecologische duurzaamheid en economische welvaart sluiten elkaar niet uit, maar kunnen samen worden nagestreefd voor het algemeen belang.

Vóór haar huidige functie was McCarthy beheerder van de Environmental Protection Agency (EPA), een functie waarin ze belangrijke milieuregels en -normen vaststelde. Haar ervaring bij de EPA, gekoppeld aan haar diepgaande kennis van milieukwesties, maakt haar in een unieke positie om het klimaatbeleid en de maatregelen van het land te sturen op een manier die economische groei in evenwicht brengt met milieubehoud.


 • Sharon Burrow
Sharon Burrow

Secretaris-generaal van het Internationaal Vakbondsverbond

Sharon Burrow, een wereldwijd erkend figuur in de arbeidersbeweging, is een gepassioneerde pleitbezorger voor klimaatrechtvaardigheid en werknemersrechten. Als secretaris-generaal van het Internationaal Vakbondsverbond vertegenwoordigt zij een uitgebreid netwerk van 200 miljoen werknemers verspreid over 163 landen, en belichaamt zij een krachtige stem voor de arbeid op het wereldtoneel.

Burrow heeft consequent campagne gevoerd voor de principes van een ‘rechtvaardige transitie’, een aanpak die ernaar streeft de noodzaak van een groene, duurzame economie te verzoenen met de noodzaak om de rechten van werknemers te beschermen en te bevorderen. Ze pleit voor beleid dat ervoor zorgt dat geen enkele werknemer achterblijft bij de transitie naar een schonere, groenere economie, waardoor de arbeidersbeweging centraal komt te staan ​​in de discussies over klimaatverandering.

Haar werk benadrukt niet alleen het snijvlak van klimaatbeleid, hernieuwbare energie en arbeidsrechten, maar onderstreept ook het belang van sociale rechtvaardigheid bij de besluitvorming op milieugebied. Door haar onvermoeibare pleidooi laat Burrow zien dat de weg naar een duurzame toekomst geplaveid kan en moet zijn met gelijkheid en rechtvaardigheid.


 • Katherine Hamilton
Katherine Hamilton

Voorzitter van 38 Noord-Solutions

Katherine Hamilton is een invloedrijke figuur in het schone energiebeleid en een groot voorstander van technologische oplossingen voor de klimaatverandering. Als voorzitter van 38 North Solutions, een overheidsbeleidsbureau gespecialiseerd in schone energie en innovatieHamilton werkt in de voorhoede van het beleid voor hernieuwbare energie en technologische vooruitgang.

Hamilton's indrukwekkende carrière omvat onder meer medeoprichter van meerdere organisaties voor schone energie en diende als president van de GridWise Alliance. Haar leiderschap in deze rollen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het begeleiden van beleidsbeslissingen die schone energie bevorderen en de gevolgen van klimaatverandering verzachten.

Haar uitgebreide kennis, expertise en passie positioneren haar als een drijvende kracht in de schone energiesector, die het beleidslandschap vormgeeft en innovatie aanmoedigt om effectieve, duurzame oplossingen te leveren. Hamilton's werk draagt ​​bij aan een groenere toekomst door de groei en acceptatie van schone energietechnologieën te bevorderen en ervoor te zorgen dat het overheidsbeleid deze cruciale vooruitgang ondersteunt.


 • Mindy Lubber
Mindy Lubber

CEO en voorzitter van Ceres

Mindy Lubber, de CEO en president van Ceres, is een erkend leider op het gebied van duurzaam ondernemen. Ceres opereert onder haar leiding als een non-profitorganisatie en werkt samen met enkele van de meest invloedrijke investeerders en bedrijven cultiveer leiderschap en ga de mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan.

Als groot voorstander van ecologische en sociale verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven begeleidt Lubber Ceres in haar missie om economische praktijken te transformeren voor een duurzamere wereld. De organisatie onder haar leiding zet zich actief in voor zakelijke en beleidsoplossingen die daarop gericht zijn de uitstoot van broeikasgassen verminderenBespaar water en duurzame toeleveringsketens creëren.

Lubbers toewijding aan duurzame bedrijfspraktijken heeft geleid tot aanzienlijke vooruitgang op dit gebied, waardoor bedrijven kunnen inzien dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten. Ze blijft leiding geven aan de inspanningen om duurzaamheid op te nemen in de kern van de bedrijfsstrategie, wat een significante verschuiving naar verantwoord bedrijfsbeheer van de planeet aangeeft.


 • Maria Mendiluce
Maria Mendiluce

CEO van de We Mean Business Coalitie

Maria Mendiluce is de CEO van de We Mean Business Coalition, een invloedrijke organisatie die zich inzet voor het katalyseren van zakelijke actie op het gebied van klimaatverandering. Met een carrière van meer dan twintig jaar op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en beleid is Mendiluce een leidende stem geworden in de transitie naar een koolstofarme economie.  

Aan het roer van de We Mean Business Coalition werkt Mendiluce onvermoeibaar om bedrijven over de hele wereld te mobiliseren om ambitieuze emissienormen vast te stellen reductiedoelstellingen en de transitie naar hernieuwbare energie. Haar inspanningen omvatten het benutten van de kracht van de particuliere sector om betekenisvolle klimaatactie te bevorderen.

Het werk van Mendiluce heeft een belangrijke rol gespeeld bij het aanmoedigen van klimaatactie van bedrijven en het bevorderen van bedrijfsstrategieën die prioriteit geven aan duurzaamheid. Haar leiderschap bij het aanmoedigen van bedrijven om zich te engageren voor ambitieuze klimaatdoelstellingen is een belangrijke kracht in de mondiale transitie naar een duurzamere, koolstofarme economie.


 • Kat Gordon
Kate Gordon

Senior adviseur van de Amerikaanse presidentiële klimaatgezant

Kate Gordon, een erkend expert op het snijvlak van schone energie en economische ontwikkeling, is momenteel senior adviseur van de Amerikaanse presidentiële klimaatgezant. In deze rol speelt zij een centrale rol het vormgeven van het klimaat-, energie- en milieubeleid op het hoogste niveau van de Amerikaanse overheid.

Gordon geeft strategisch advies over een reeks beleidsinitiatieven, waarbij ze voortbouwt op haar diepgaande expertise op het gebied van zowel klimaatverandering als economisch beleid. Haar werk omvat het integreren van klimaatveranderingsoverwegingen in zowel binnenlandse als internationale beleidsacties, en zorgt ervoor dat de reactie van de Verenigde Staten op de klimaatcrisis alomvattend en veelzijdig is.

Via haar werk is Gordon actief het overbruggen van de kloof tussen schone energie en economische ontwikkeling. Ze blijft aandringen op strategieën die niet alleen de klimaatverandering verzachten, maar ook de economische groei en het scheppen van banen stimuleren, waarmee ze aantoont dat een schone energie-economie een motor van welvaart kan zijn.


 • Elizabeth May
Elisabeth Mei

Voormalig leider van de Groene Partij van Canada

Elizabeth May, de voormalige leider van de Groene Partij van Canada, bestaat al lang kampioen voor milieuvraagstukken. In de loop van haar politieke carrière heeft ze onvermoeibaar gewerkt om van klimaatverandering een nationale prioriteit in Canada te maken, waarbij ze haar platform gebruikte om te pleiten voor sterke klimaatverandering beleidsmaatregelen door te lezen., inspanningen voor natuurbehoud en de transitie naar hernieuwbare energie.

Hoewel ze terugtrad uit de partijleiding, blijft May lid van het parlement en blijft ze een krachtige stem voor milieuadvocaten. Haar werk in het Parlement wordt gekenmerkt door haar niet-aflatende inzet voor het aanpakken van de klimaatcrisis, en ze blijft aandringen op durf wetgevende maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.

De meedogenloze pleidooien van May hebben ervoor gezorgd dat klimaatverandering centraal blijft staan ​​in het Canadese politieke discours, en heeft bijgedragen aan de vormgeving van de aanpak van het land op het gebied van ecologische duurzaamheid. Haar voortdurende inspanningen onderstrepen de noodzaak van politiek leiderschap bij het aanpakken van de complexe uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.


 • Emma Howard Boyd
Emma Howard Boyd

Voorzitter van het Milieuagentschap

Emma Howard Boyd is als voorzitter van het Environment Agency een leidende figuur op het gebied van milieubescherming en klimaatadaptatie in Groot-Brittannië. Haar werk richt zich voornamelijk op de cruciale kwesties van aanpassing aan de klimaatverandering, met name op het gebied van de beperking van overstromingsrisico's en de veerkracht van kustgebieden.

Onder haar leiding speelt de Environment Agency een belangrijke rol het beheersen en verminderen van de gevolgen van de klimaatverandering. Boyd stuurt het agentschap niet alleen aan om gemeenschappen veiliger en veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering, maar ook om de natuurlijke omgeving te verbeteren.

Door middel van strategische planning en implementatie willen Boyd en haar team Groot-Brittannië beschermen tegen de directe en langetermijnbedreigingen van klimaatverandering, en tegelijkertijd duurzame ontwikkeling bevorderen. Haar voortdurende inspanningen op deze gebieden helpen een veerkrachtige toekomst voor Groot-Brittannië vorm te geven te midden van de escalerende uitdagingen van de klimaatverandering.


 • Margaret Kuhlow
Margaret Kuhlow

Leider van de Global Finance Practice van WWF

Margaret Kuhlow, de leider van de Global Finance Practice van het Wereld Natuur Fonds (WWF)., speelt een belangrijke rol bij het afstemmen van de financiële sector op duurzame ontwikkeling. Op basis van haar uitgebreide ervaring op het gebied van natuurbehoud, ontwikkeling en financiën stuurt Kuhlow financiële instellingen naar het integreren van milieuoverwegingen in hun besluitvormingsprocessen.

Door het beïnvloeden van financieel beleid en strategieën is Kuhlow dat wel kapitaal aansturen naar activiteiten die de planeet ten goede komen, waardoor financiële stromen effectief worden omgezet in krachtige instrumenten voor milieubehoud.

Haar werk bij WWF omvat het bepleiten van duurzame financieringspraktijken, het samenwerken met financiële instellingen om verantwoord investeringsbeleid te voeren en het stimuleren van systeemverandering binnen de financiële sector om biodiversiteits- en klimaatdoelstellingen te ondersteunen. Het leiderschap van Kuhlow leidt de mondiale financiële sector naar een toekomst waarin winstgevendheid en duurzaamheid naast elkaar bestaan, en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de mondiale transitie naar een groene economie.


 • Eva Zabey
Eva Zabey

Directeur Business for Nature

Eva Zabey is uitvoerend directeur van Business for Nature, een mondiale coalitie die bedrijven aanspoort te pleiten voor actie en beleidsverandering gericht op de natuur beschermen. Zabey erkent de aanzienlijke invloed van het bedrijfsleven op de milieuresultaten en heeft haar werk hieraan opgedragen het mobiliseren van een mondiaal netwerk van invloedrijke organisaties om beleid te verdedigen dat de hulpbronnen van de aarde beschermt.

Onder haar leiding creëert Business for Nature een krachtige beweging die de stem van het bedrijfsleven verenigt om betekenisvolle, grootschalige milieuactie te stimuleren. Door de strategieën en doelstellingen van diverse bedrijven op één lijn te brengen met de noodzaak om de natuur te behouden, baant Zabey een pad voor de rol van het bedrijfsleven bij het bereiken van duurzame ontwikkeling. Haar werk blijft de onderlinge verbondenheid van economische groei, zakelijke duurzaamheid en natuurbehoud benadrukken.


 • Naoko Ishii
Naoko Ishii

Executive Vice President en Directeur van het Center for Global Commons, Universiteit van Tokio

Naoko Ishii, een prominente figuur in het mondiale milieubeleid, is momenteel Executive Vice President en Director van het Center for Global Commons, Universiteit van Tokio. Deze rol volgt op haar aanzienlijke ambtstermijn als CEO en voorzitter van de Global Environment Facility.

Gedurende haar hele carrière heeft Ishii een belangrijke rol gespeeld bij het aansturen en vormgeven van het mondiale milieubeleid. Haar huidige functie stelt haar in staat onderzoek te leiden en de dialoog te bevorderen die de internationale samenwerking rond de concepten van mondiale commons en duurzaamheid stuurt.

Ishii's uitgebreide ervaring op het gebied van mondiaal milieubeheer, haar wetenschappelijke inzichten en haar toewijding aan internationale samenwerking zijn belangrijke troeven in haar voortdurende inspanningen om de mondiale commons te beschermen, de gedeelde hulpbronnen waarvan al het leven op aarde afhankelijk is.

Door begrip en samenwerking rond deze kritieke kwesties te bevorderen, draagt ​​Ishii bij aan de het creëren van een mondiaal raamwerk voor het duurzame beheer van gedeelde hulpbronnen, waardoor de gezondheid en vitaliteit van onze planeet voor toekomstige generaties worden gewaarborgd.


 • Inge Andersen
Inger Andersen

Uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties

Inger Andersen, een zeer getalenteerde Deense econoom en milieuactivist, is de stroming Uitvoerend directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Met een uitgebreide carrière op het gebied van duurzaamheid en milieubeheerAndersen heeft een belangrijke rol gespeeld bij het begeleiden van de missie van UNEP om de samenwerking tussen landen en belanghebbenden te bevorderen om voor het milieu op aarde te zorgen.  

De rol van Andersen houdt in dat hij de aanval leidt bij het tackelen milieu problemen, van klimaatverandering en degradatie van ecosystemen tot schaarste van hulpbronnen. Onder haar leiding streeft UNEP ernaar leiderschap te bieden, wetenschap te leveren, de mondiale milieuagenda te bepalen en partnerschappen te bevorderen om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

De kern van Andersens benadering is haar geloof in de nauwe verwevenheid van economische groei en milieubehoud. Ze benadrukt consequent dat het nastreven van economische groei niet ten koste mag gaan van het milieu en dat duurzame ontwikkeling alleen kan worden bereikt als deze twee in samenhang worden beschouwd.

Haar leiderschap blijft dat inspireren tot mondiale actie naar het creëren van een groene, inclusieve en veerkrachtige wereld.


 • Anne Hidalgo
Anne Hidalgo

Burgemeester van Parijs

Anna Hidalgo, de eerste vrouwelijke burgemeester van Parijs, heeft blijk gegeven van een onwankelbare inzet Parijs transformeren in een groenere, duurzamere stad. Haar ambtstermijn kenmerkt zich door gedurfde initiatieven gericht op het bestrijden van de klimaatverandering en het milieuvriendelijker maken van de stad.

Onder leiding van Hidalgo heeft Parijs een afname van het autoverkeer en een aanzienlijke uitbreiding van fietspaden. Ze heeft maatregelen geïntroduceerd om de luchtkwaliteit te verbeteren, groene ruimten te verbeteren en duurzame stadsplanning te bevorderen.

Hidalgo stond met name aan het hoofd van het C40 Cities-initiatief, een netwerk van 's werelds megasteden die zich inzetten voor de aanpak van de klimaatverandering. Het C40 Cities-initiatief stelt stadsleiders in staat samen te werken, kennis te delen en zinvolle, meetbare en duurzame actie tegen klimaatverandering te ondernemen.

Door een Parijs te creëren dat veerkracht en duurzaamheid belichaamt, is Hidalgo dat ook het goede voorbeeld geven, waarmee de wereld wordt getoond hoe een groene stedelijke toekomst eruit kan zien. Haar initiatieven weerspiegelen haar geloof in het potentieel van steden om het voortouw te nemen bij veranderingen in het milieu en haar inzet om van Parijs een model te maken voor andere steden over de hele wereld.


 • Amina J. Mohammed
Amina J. Mohammed

Plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Amina J. Mohammed, de huidige plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft haar roemruchte carrière gewijd aan de gebieden ontwikkeling en duurzaamheid. Haar ambtstermijn als minister van Milieu van Nigeria wordt gekenmerkt door haar succesvolle inspanningen om dit te bereiken het herstellen en verbeteren van de natuurlijke rijkdommen van het land.

Nu speelt ze als plaatsvervangend secretaris-generaal een cruciale rol bij het organiseren, coördineren en organiseren van de organisatie het promoten van de Sustainable Development Goals (SDG’s) op mondiale schaal binnen het VN-systeem. Haar werk houdt in dat ze landen over de hele wereld helpt de SDG’s te begrijpen en hen de nodige begeleiding biedt om deze doelen in hun nationale beleid en agenda’s op te nemen.

Daarnaast assisteert Mohammed de secretaris-generaal bij het beheer van de activiteiten van de Verenigde Naties, waarbij hij ervoor zorgt dat de organisatie een gecoördineerde en geïntegreerde benadering handhaaft van ontwikkelingsvraagstukken, waaronder klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en economische ongelijkheid.

Haar leiderschap heeft een belangrijke rol gespeeld bij het stimuleren van vooruitgang in de richting van een duurzamere, rechtvaardigere en inclusievere mondiale samenleving.


 • Zhang Xin
Zhang Xin

CEO van SOHO China

Zhang Xin, de CEO van SOHO China, is een vastgoed titaan bekend om haar baanbrekende aanpak het ontwikkelen van architectonisch unieke en milieuvriendelijke gebouwen. Onder haar leiding is SOHO China de grootste ontwikkelaar van eersteklas kantoorvastgoed in Beijing en Shanghai geworden.

Gedurende haar hele carrière heeft Zhang de conventionele wijsheid van de vastgoedsector uitgedaagd door aan te tonen dat commercieel succes en milieubeheer naast elkaar kunnen bestaan. Haar ontwikkelingen worden niet alleen erkend vanwege hun architectonische schoonheid en functionaliteit, maar ook vanwege hun milieubewuste ontwerp en werking.

Van het implementeren van geavanceerde energie-efficiëntiemaatregelen tot het prioriteren van duurzame materialen in de bouw, de aanpak van Zhang legt de nadruk op verantwoordelijkheid voor het milieu. Haar baanbrekende werk dient als krachtig voorbeeld voor de mondiale vastgoedsector en laat dat zien duurzame praktijken kunnen worden geïntegreerd in succesvolle bedrijfsmodellen.


 • Ellen Macarthur
Ellen MacArthur

Oprichter van de Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur, een gerenommeerde Engelse zeeman die nu met pensioen is, heeft haar carrière op de vaart gericht pleiten voor duurzaamheid, die specifiek het idee van een circulaire economie verdedigt via haar gelijknamige stichting, de Ellen MacArthur Foundation.

De Foundation werkt, onder het visionaire leiderschap van MacArthur, samen met het bedrijfsleven, de academische wereld en beleidsmakers met als doel de overgang te maken naar een economie die van nature herstellend en regeneratief is. Het probeert het paradigma te verschuiven van een traditionele lineaire economie – gebaseerd op een take-make-waste-model – naar een circulaire economie die de nadruk legt op hergebruiken, delen, repareren, opknappen, herfabriceren en recyclen om een ​​gesloten systeem te creëren, waarbij het gebruik van hulpbronnen en de creatie van afval, vervuiling en koolstofemissies tot een minimum worden beperkt.

Het werk van Ellen MacArthur is baanbrekend in zijn vermogen om economische en ecologische perspectieven samen te voegen, wat de noodzaak onderstreept van het transformeren van onze systemen om harmonieus met de planeet te kunnen functioneren. Haar invloed strekt zich uit tot talloze bedrijven en overheden die nu de principes van de circulaire economie overwegen en implementeren.


 • Rhiana Gunn-Wright
Rhiana Gunn-Wright

Directeur klimaatbeleid bij het Roosevelt Institute

Rhiana Gunn-Wright, op prominent klimaatbeleidsdeskundige, wordt algemeen erkend als een van de architecten van de Green New Deal, een voorgesteld alomvattend pakket Amerikaanse wetgeving dat zowel de klimaatverandering als de economische ongelijkheid wil aanpakken.  

In haar huidige rol als directeur klimaatbeleid bij het Roosevelt Institute concentreert Gunn-Wright zich op het ambacht innovatief en effectief beleid om de klimaatverandering en de vele maatschappelijke gevolgen ervan het hoofd te bieden. Haar aanpak onderscheidt zich door haar diepgaande begrip van de intersectionaliteit van klimaatverandering.

Ze erkent en benadrukt dat klimaatverandering onevenredige gevolgen heeft, waardoor gemarginaliseerde gemeenschappen vaak het meest negatief worden getroffen.

Gunn-Wright is zeer toegewijd aan het pleiten voor rechtvaardige klimaatbeleidsoplossingen die niet alleen de milieuproblemen aanpakken, maar ook gericht zijn op het rechtzetten van sociale ongelijkheden. Haar werk blijft het discours over klimaatbeleid vormgeven en dringt aan op oplossingen die zowel ecologische duurzaamheid als sociale rechtvaardigheid aanpakken.


 • Connie Hedegaard
Connie Hedegaard

Voormalig EU-commissaris voor Klimaatactie

Connie Hedegaard, een gerespecteerde Deense politicus, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Het klimaatactiebeleid van de Europese Unie tijdens haar ambtstermijn als eerste commissaris voor Klimaatactie van de EU van 2010 tot 2014. Deze rol plaatste haar aan het roer van de internationale onderhandelingen van de EU over klimaatverandering en gaf leiding aan de inspanningen om de EU over te zetten naar een koolstofarme economie.

Tijdens haar tijd als commissaris speelde Hedegaard een belangrijke rol bij de ontwikkeling en uitvoering van een ambitieus klimaatbeleid door de EU het vaststellen van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU voor 2020 en het leiden van de Europese onderhandelingen op de jaarlijkse klimaatconferenties van de VN. Haar leiderschap was cruciaal het handhaven van de positie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie.

Na haar termijn als commissaris is Hedegaard een invloedrijke figuur op het gebied van het milieubeleid gebleven, waarbij ze met name de rol op zich nam van voorzitter van de belangrijkste groene denktank van Denemarken, CONCITO. In deze hoedanigheid blijft ze pleiten voor robuust beleid gericht op het terugdringen van de COXNUMX-uitstoot en de transitie naar een duurzame toekomst. 

Door haar voortdurende werk en belangenbehartiging benadrukt Hedegaard voortdurend de urgentie van het aanpakken van de klimaatverandering en de noodzaak van een groenere, duurzame economie.


Deze visionaire vrouwen vertegenwoordigen de collectieve inspanning die nodig is om de mondiale uitdaging van de klimaatverandering aan te pakken. Van beleidscreatie en bedrijfsstrategie tot onderzoek en activisme: ze laten zien dat de strijd tegen klimaatverandering een veelzijdige aanpak vereist. Hun toewijding aan het bevorderen van hernieuwbare energie en duurzame praktijken, samen met hun invloedrijke posities, hebben een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van de hernieuwbare revolutie.

Deze leiders belichamen een verfrissende mix van veerkracht, innovatie en vastberadenheid, waardoor het perspectief van de wereld op wat het betekent om rentmeester van de planeet te zijn, opnieuw vorm krijgt. Als we naar de toekomst kijken, dienen hun bijdragen als inspiratie, waarbij ze benadrukken dat elke actie telt in ons gedeelde streven naar een duurzame, hernieuwbare toekomst.

We vieren hun prestaties en hun niet aflatende inzet bij het aanpakken van een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

Afbeeldingen Bronnen:

Internationale Maritieme OrganisatieKolonel U.VN-klimaatverandering vanuit Bonn, DuitslandNationaal Comité 4 en 5 meiAmerikaanse ministerie van energieMetropolitan Transportation Authority van de staat New York uit de Verenigde Staten van Amerika, Haarlem29Executive Office van de president van de Verenigde StatenWorld Economic ForumCleantechboy888Marcus Redivo/Groene Partij van CanadaIATTCInternationale Maritieme OrganisatieGebruiker: AsAuSoversterkt2010Bergopwaartse mediaMagnus Fröderberg/norden.orgInès Dieleman,

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending