Verbind je met ons

Educatie

Terug naar school: EU-steun aan leerlingen, studenten en docenten

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

Terwijl miljoenen leerlingen en leraren in Europa het nieuwe schooljaar beginnen, blijft de Commissie hen begeleiden en ondersteunen. De pandemie heeft het vermogen van scholen om te innoveren aan het licht gebracht, maar heeft ook duidelijk gemaakt dat er grote moeilijkheden zijn om zich aan te passen en om kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle leerlingen te garanderen. De EU ondersteunt uitwisselingen van studenten en docenten in heel Europa in verschillende formaten en samenwerking gericht op het bevorderen van kwaliteit en inclusie, en het ondersteunen van de digitale en groene transities. De Commissie heeft op EU-niveau tal van acties voor scholen voorgesteld, gebundeld rond verschillende thema's: bevordering van samenwerking en mobiliteit; investeren in opleiding en vaardigheden; werken aan onderwijssucces en inclusie; het verstrekken van advies en platforms voor online samenwerking; ondersteuning van de groene transitie door middel van onderwijs en nog veel meer.

Zo kunnen vanaf dit jaar ook leerlingen uit het algemeen onderwijs volop profiteren van Erasmus + en naar het buitenland gaan, individueel of met hun klas. Dit betekent dat nu alle lerenden toegang hebben tot dezelfde kansen, of ze nu op school, in beroepsonderwijs en -opleiding of in het hoger onderwijs zijn. Met meer dan 28 miljard euro voor 2021-2027 heeft het nieuwe Erasmus+-programma zijn budget bijna verdubbeld ten opzichte van de vorige periode. Meer dan € 3.1 miljard is bestemd voor mobiliteits- en samenwerkingsprojecten in het algemeen schoolonderwijs, en meer dan € 5.5 miljard zal bijdragen aan de medefinanciering van dergelijke projecten in de sector beroepsonderwijs en -opleiding. Er zijn al projecten goedgekeurd voor meer dan 7,000 scholen, en in september en oktober worden er meer verwacht. Naast het verhoogde Erasmus+-budget zal ongeveer 60 miljard euro worden besteed aan investeringen in onderwijs en vaardigheden in nationale herstelplannen, wat overeenkomt met meer dan 10% van het totaal Faciliteit voor herstel en veerkracht begroting. Voor het einde van het jaar komen er nog meer acties, zoals de lancering van de eerste Europese Innovatieve Onderwijsprijss. De prijs zal innovatieve onderwijs- en leerpraktijken onder de aandacht brengen die zijn ontwikkeld in het kader van transnationale samenwerkingsprojecten van Erasmus+. Voor meer informatie over de acties van de Commissie op het gebied van onderwijs, raadpleeg deze pagina.

advertentie

Educatie

Universitaire ranglijst 2021 laat zien dat Europese universiteiten een sterke mate van samenwerking hebben

gepubliceerd

on

U-Multirank, geïnitieerd door de Commissie en medegefinancierd door Erasmus+, heeft zijn 8 . gepubliceerdth universiteitsranglijst, met bijna 2,000 universiteiten uit 96 landen over de hele wereld. Het laat onder meer zien dat Europese universiteiten intensiever samenwerken in vergelijking met andere regio's, met name op de prestatiegebieden onderwijs & leren, onderzoek, kennisuitwisseling en internationalisering (personeels- & studentenmobiliteit, gezamenlijke diploma's & publicaties, enz.). Over het algemeen presteren universiteiten die samenwerken met andere instellingen, bedrijven en industrieën, overheden, regionale instanties of grensoverschrijdend, over het algemeen beter dan universiteiten die minder op samenwerking zijn gericht. Voor de ranking zijn zeven aspecten meegenomen: strategische partnerships, internationale joint degrees, stages, internationale co-publicaties, co-publicaties met industriële partners, regionale co-publicaties en co-octrooien met het bedrijfsleven.

Elk jaar, U-Multirank vergelijkt de prestaties van instellingen voor hoger onderwijs op gebieden die het belangrijkst zijn voor studenten, en biedt 's werelds grootste aanpasbare online rankings. Universiteiten kunnen U-Multirank-gegevens gebruiken om hun sterke en zwakke punten te beoordelen en manieren te vinden om hun strategische plannen te maken of te versterken, inclusief aspecten van samenwerking. De Europees universitair initiatief is een van de vlaggenschipacties onder leiding van de Commissie in de richting van de Europese onderwijsruimte. Het doel is om transnationale allianties te creëren waar studenten, personeel en onderzoekers kunnen genieten van naadloze mobiliteit - zowel fysiek als virtueel, om te studeren, op te leiden, les te geven, onderzoek te doen, te werken of diensten te delen in een van de samenwerkende partnerinstellingen. Tot dusver zijn er 41 van dergelijke allianties die meer dan 280 instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa samenbrengen. In totaal is er voor deze 287 Europese universiteiten een budget van maximaal € 41 miljoen uit Erasmus+ en Horizon Europe beschikbaar. Meer informatie is beschikbaar online..

advertentie

Verder lezen

Educatie

Verklaring van Crisisbeheersingscommissaris Janez Lenarčič op de Internationale Dag ter Bescherming van Onderwijs tegen Aanvallen

gepubliceerd

on

Ter gelegenheid van de Internationale Dag om het onderwijs tegen aanvallen te beschermen (9 september), bevestigt de EU haar engagement om het recht van elk kind om in een veilige omgeving op te groeien, toegang te hebben tot kwaliteitsonderwijs en een beter en beter onderwijs op te bouwen, te bevorderen en te beschermen. vreedzame toekomst, zegt Janez Lenarčič (foto).

Aanvallen op scholen, studenten en docenten hebben een verwoestende impact op de toegang tot onderwijs, onderwijssystemen en op maatschappelijke ontwikkeling. Helaas neemt hun incidentie in een alarmerend tempo toe. Dat blijkt maar al te duidelijk uit de recente ontwikkelingen in Afghanistan en de crises in onder meer Ethiopië, Tsjaad, de Sahelregio in Afrika, Syrië, Jemen of Myanmar. De Global Coalition to Protect Education from Attack heeft in 2,400 meer dan 2020 aanvallen op onderwijsfaciliteiten, studenten en docenten geïdentificeerd, een stijging van 33 procent sinds 2019.

Aanvallen op het onderwijs vormen ook schendingen van het internationaal humanitair recht, de reeks regels die de gevolgen van gewapende conflicten moeten beperken. Dergelijke schendingen nemen toe, terwijl de daders zelden ter verantwoording worden geroepen. In die optiek stellen we de naleving van het internationaal humanitair recht consequent centraal in het externe optreden van de EU. Als een van de grootste humanitaire donoren zal de EU daarom blijven pleiten voor wereldwijde eerbiediging van het internationaal humanitair recht, zowel door staten als niet-statelijke gewapende groeperingen tijdens een gewapend conflict.

advertentie

Naast de vernietiging van faciliteiten, leiden aanvallen op het onderwijs tot langdurige opschorting van leren en lesgeven, verhogen ze het risico op schooluitval, leiden ze tot dwangarbeid en rekrutering door gewapende groepen en strijdkrachten. Schoolsluitingen versterken de blootstelling aan alle vormen van geweld, inclusief seksueel en gendergerelateerd geweld of huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, waarvan de niveaus tijdens de COVID-19-pandemie drastisch zijn toegenomen.

De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid van het onderwijs wereldwijd blootgelegd en verergerd. Nu, meer dan ooit, moeten we de verstoring van het onderwijs tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat kinderen veilig en beschermd kunnen leren.

Veiligheid van het onderwijs, inclusief verdere betrokkenheid bij de Safe Schools-verklaring, is een integraal onderdeel van onze inspanningen om het recht op onderwijs voor elk meisje en elke jongen te beschermen en te bevorderen.

advertentie

Het reageren op en voorkomen van aanvallen op scholen, het ondersteunen van beschermende aspecten van het onderwijs en het beschermen van leerlingen en docenten vereist een gecoördineerde en intersectorale aanpak.

Via door de EU gefinancierde projecten op het gebied van onderwijs in noodsituaties helpen we de risico's van gewapende conflicten te verminderen en te beperken.

De EU blijft het voortouw nemen bij het ondersteunen van onderwijs in noodsituaties en besteedt 10% van haar budget voor humanitaire hulp aan toegang, kwaliteit en bescherming van onderwijs.

Meer informatie

Factsheet - Onderwijs in noodsituaties

Verder lezen

Educatie

Verslag van de Europese Commissie over volwasseneneducatie en -opleiding in Europa

gepubliceerd

on

De Europese Commissie Eurydice-netwerk heeft een rapport gepubliceerd over 'Volwassenenonderwijs en -opleiding in Europa: bouwen aan inclusieve trajecten naar vaardigheden en kwalificaties'. Het rapport onderzoekt de huidige benaderingen om een ​​leven lang leren te bevorderen, met bijzondere aandacht voor beleid en maatregelen ter ondersteuning van de toegang van volwassenen met lage vaardigheden en kwalificaties tot leermogelijkheden. Het kijkt naar 42 onderwijs- en opleidingssystemen in 37 Europese landen.

Commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Mariya Gabriel zei: “Deze pandemie heeft aangetoond dat veel volwassenen niet over voldoende basisvaardigheden beschikken. Het heeft met name de grote digitale kloof onder de volwassen bevolking aan het licht gebracht. Het is essentieel om systematische leermogelijkheden te creëren, zodat mensen hun basisvaardigheden in elke levensfase kunnen verbeteren. We moeten ook de versnippering van de sector volwasseneneducatie aanpakken, zodat volwassenen eenvoudig kunnen overstappen tussen verschillende soorten en vormen van onderwijs.”

Nicolas Schmit, commissaris voor banen en sociale rechten, zei: “Om ons aan te passen aan de snel veranderende arbeidswereld, moeten we onze aandacht en middelen richten op levenslang leren. Tegen 2030 willen we dat jaarlijks minstens 60% van de volwassenen in de EU deelneemt aan opleidingen. De EU-leiders verwelkomden deze ambitie en hun nationale plannen voor herstel en weerbaarheid omvatten grote investeringen in bij- en omscholing van volwassenen. Samen met de sociale partners en alle belanghebbenden moeten we de toegang tot leermogelijkheden waarborgen, met name voor mensen die het meest baat zouden hebben bij bij- en omscholing. Dit aspect staat centraal in het Upskilling Pathways-initiatief dat bijzondere aandacht besteedt aan de meest kwetsbaren.”

advertentie

Naast het onderzoeken hoe initiatieven voor volwasseneneducatie en -opleiding op nationaal niveau worden gecoördineerd, presenteert dit rapport ook een uniek overzicht van door de overheid gefinancierde en medegefinancierde programma's voor volwassenenonderwijs en -opleiding, en de bestaande begeleidings- en ondersteuningsmaatregelen voor de minst gekwalificeerden. De Eurydice-netwerk bestaat uit nationale eenheden in Europese landen en wordt gecoördineerd door de Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

advertentie
Verder lezen
advertentie
advertentie
advertentie

Trending