Eerste geselecteerde 17 'Europese Universiteiten': belangrijke stap naar het bouwen van een #EuropeanEducationArea

| Juni 27, 2019

De Europese Commissie heeft de hogeronderwijsinstellingen uit heel Europa aangekondigd die deel zullen uitmaken van de eerste Europese universiteiten allianties. Zij zullen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Europese hoger onderwijs verbeteren en de samenwerking tussen instellingen, hun studenten en personeel bevorderen.

Uit 54-applicaties die zijn ontvangen, 17 Europese universiteiten met 114-instellingen voor hoger onderwijs van 24 mde lidstaten zijn geselecteerd (zie Bijlage), op basis van een evaluatie door onafhankelijke externe deskundigen van 26, waaronder rectoren, professoren en onderzoekers, benoemd door de Commissie. Europese universiteiten zijn transnationale allianties van instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU die een langetermijnstrategie delen en Europese waarden en identiteit bevorderen. Het initiatief is bedoeld om de mobiliteit van studenten en personeel aanzienlijk te versterken en de kwaliteit, inclusiviteit en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs te bevorderen.

Onderwijs, cultuur, jeugd en sport Commissaris Tibor Navracsics zei: "Ik ben blij de ambitie van de eerste te zien 17 Europese universiteiten, die zullen fungeren als rolmodel voor anderen in de hele EU. Ze zullen de volgende generaties studenten in staat stellen Europa te ervaren door in verschillende landen te studeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit initiatief, een essentiële bouwsteen van de Europese onderwijsruimte, een echte spelwisselaar voor het hoger onderwijs in Europa zal zijn, en excellentie en integratie zal bevorderen."

De selectie van Europese universiteiten omvat een breed scala aan instellingen voor hoger onderwijs uit de hele EU, van hogescholen, technische universiteiten en hogescholen tot uitgebreide en onderzoeksintensieve universiteiten.

Europese universiteiten worden interuniversitaire campussen waar studenten, promovendi, personeel en onderzoekers naadloos kunnen bewegen. Zij zullen hun expertise, platforms en middelen bundelen om gezamenlijke curricula of modules over verschillende disciplines te leveren. Deze curricula zullen zeer flexibel zijn en zullen studenten in staat stellen hun onderwijs te personaliseren, te kiezen wat, waar en wanneer ze moeten studeren en een Europese graad te behalen. Europese universiteiten dragen ook bij aan de duurzame economische ontwikkeling van de regio's waar ze zijn gevestigd, omdat hun studenten nauw zullen samenwerken met bedrijven, gemeentelijke autoriteiten, academici en onderzoekers om oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee hun regio's worden geconfronteerd.

In totaal een budget van maximaal € 85 miljoen euro is beschikbaar voor de eerste 17 'Europese universiteiten. EA alliantie ontvangt tot 5m in de komende drie jaar om hun plannen te implementeren en de weg vrij te maken voor andere instellingen voor hoger onderwijs in de hele EU. Hun voortgang zal nauwlettend worden gevolgd.

Deze eerste oproep - samen met een tweede die dit najaar zal worden gelanceerd - zal verschillende modellen testen om het nieuwe concept van Europese universiteiten en het potentieel ervan om hoger onderwijs te stimuleren, te implementeren. Voor de volgende langetermijnbegroting voor de EU die loopt van 2021-2027, heeft de Commissie voorgesteld om Europese universiteiten onder Erasmus + volledig uit te rollen, met een aanzienlijk hoger budget. Hoewel sommige allianties veelomvattend zijn en alle disciplines bestrijken, richten anderen zich bijvoorbeeld op duurzaamheid van stedelijke kustgebieden, sociale wetenschappen of wereldwijde gezondheid. Elke alliantie is samengesteld uit gemiddeld zeven instellingen voor hoger onderwijs uit alle delen van Europa, wat leidt tot nieuwe partnerschappen. Dit weerspiegelt de verdeling van de ontvangen aanvragen uit de verschillende landen.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft dit nieuwe initiatief voorgesteld aan de leiders van de Europese Unie, voorafgaand aan de Europese Top van Göteborg in november 2017. Het initiatief werd goedgekeurd door de Europese Raad in december 2017, waarin werd opgeroepen tot de opkomst van 20 European Universities door 2024 en die deel uitmaakt van het streven naar de oprichting van een Europese onderwijsruimte door 2025.

Het concept van de Europese Universiteiten, ontwikkeld samen met lidstaten, instellingen voor hoger onderwijs en studentenorganisaties, trok toepassingen aan van 54-allianties waarbij meer dan 300-instellingen voor hoger onderwijs van 28-lidstaten en andere Erasmus + -programmalanden betrokken waren. Ze reageerden op een Erasmus + -bezoek aan "Europese Universiteiten" dat in oktober 2018 werd gelanceerd.

De € 60m die oorspronkelijk gereserveerd was voor dit nieuwe Erasmus + -initiatief, is verhoogd tot € 85m, waardoor de financiering van 17-allianties mogelijk is in plaats van de 12 die oorspronkelijk was voorzien.

Meer informatie

Factsheet

Europees universitair initiatief

Informatie over de oproep tot het indienen van voorstellen

Comments

Facebook reacties

Tags: , , ,

Categorie: Een voorpagina, Volwasseneneducatie, Onderwijs, EU, Europese Commissie, Universiteiten

Reacties zijn gesloten.