Verbind je met ons

Vervoer

Chauffeurs van toeristenbusjes: Raad en Parlement sluiten een akkoord om de arbeidsomstandigheden te verbeteren

DELEN:

gepubliceerd

on

Om de verkeersveiligheid en de arbeidsomstandigheden te verbeteren voor chauffeurs die occasionele bus- en touringcardiensten in Europa verzorgen, hebben het voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel voor een herziening van de regels uit 2006 inzake rij- en rusttijden in de Europese Unie. incidenteel personenvervoer sector.

“We are proud to have achieved such a swift agreement with the Parliament on this important file. The new rules on minimum breaks and rests will ensure better working conditions for bus drivers and guarantee better services for tourist trips across Europe.”
Georges Gilkinet, Belgisch minister van Mobiliteit

Belangrijkste doelstellingen van de herziene verordening

De herziene wetgeving bestaat uit gerichte wijzigingen van de verordening uit 2006, die tot doel hebben een bepaald welomschreven begrip in te voeren flexibiliteit, in afwijking en naar eigen goeddunken van de bestuurder, in de bepalingen inzake pauzes en rusttijden voor beroepschauffeurs die zich bezighouden met incidenteel personenvervoer, zoals tour bussen.

De herziene wet heeft daarom tot doel deze sector beter aan te passen aan zijn situatie specifiek werkritme en om een ​​betere dienstverlening aan de passagiers te garanderen. Het verandert echter op geen enkele wijze de maximale rijtijden of minimale rusttijden voor de beroepschauffeurs in kwestie.

Belangrijkste elementen van het voorlopige akkoord

Het voorlopige akkoord behoudt de hoofdlijnen van het Commissievoorstel. De medewetgevers hebben echter enkele aspecten van het voorstel gewijzigd, voornamelijk met betrekking tot de omvang van specifieke rustregels, als volgt:

  • de flexibiliteit bij het opdelen van de vereiste minimale rustperiode van 45 minuten twee pauzes verdeeld over de rijperiode van 4.5 uur
  • de flexibiliteit om stel de dagelijkse rusttijd met 1 uur uit, op voorwaarde dat de totale verzamelde rijtijd voor die dag niet meer dan 7 uur bedraagt, en dat van deze mogelijkheid één keer gebruik wordt gemaakt tijdens een reis met een duur van minimaal 6 dagen, of tweemaal tijdens een reis van minimaal 8 dagen
  • de flexibiliteit om stel de wekelijkse rusttijd uit gedurende maximaal twaalf opeenvolgende dagen na een voorgaande normale wekelijkse rustperiode
  • Op laatstgenoemde optie, die al in de internationale dienstverlening wordt toegepast, zou nu kunnen worden toegepast huishoudelijke diensten .

Daarnaast worden de verkeersveiligheidsnormen door de herziene wet gewaarborgd en verbeterd door middel van een verbeterde controle kader. Een weg naar gebruiksvriendelijk en controle-faciliterend digitale formulieren werd eveneens overeengekomen. Meer concreet:

  • on controlebepalingenbepaalt de voorlopige overeenkomst dat de vereiste documentatie voor het gebruik van de afwijkingen een enkele reisformulier aan boord is, dat zal worden vervangen door een digitaal formulier na voltooiing van een studie van de Commissie ter zake
  • de documentatie aan boord strekt zich uit tot eerdere reizen gedurende een bepaalde periode, gedurende welke kopieën aan boord moeten worden vervoerd, in papieren of elektronische vorm
  • De stap naar digitalisering wordt verder ondersteund door de noodzaak om de wetgeving te wijzigen tachograaf specificaties uiterlijk 18 maanden na inwerkingtreding van de regeling, zodat het type personenvervoer uit de automaat kan worden afgelezen en de verplichting om documenten van eerdere reizen aan boord te hebben vervalt wanneer de tachograaf in gebruik wordt genomen
  • de herziene verordening maakt dat duidelijk inbreuken Tachograafregels gepleegd op het grondgebied van een andere lidstaat kunnen in de lidstaat van detectie vervolgd worden

Volgende stappen

Na het voorlopige akkoord van vandaag zullen de technische werkzaamheden worden voortgezet met het oog op het ter goedkeuring voorleggen van een compromistekst van de herziene verordening in de komende weken aan beide instellingen. Van de kant van de Raad is het Belgische voorzitterschap van plan de tekst zo snel mogelijk ter goedkeuring aan de vertegenwoordigers van de lidstaten (Coreper) voor te leggen. De tekst zal vervolgens aan een juridisch-taalkundige beoordeling worden onderworpen voordat hij formeel door de medewetgevers wordt aangenomen, in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd en in werking treedt.

advertentie

Achtergrondinformatie

Tijdens de goedkeuring van 'Mobiliteitspakket I' in 2020 heeft de Europese Commissie zich ertoe verbonden de geschiktheid van de regels inzake rijtijden, pauzes en rusttijden voor chauffeurs die betrokken zijn bij incidenteel personenvervoer over de weg te evalueren (Verordening (EG) nr. 561/2006). Ondanks de objectieve verschillen in de werkomgeving maken de in 2020 aangenomen sociale bepalingen geen onderscheid tussen vracht- en personenvervoer, noch tussen lijn- en ongeregeld vervoer.

Regels inzake rijtijden, pauzes en rusttijden in het wegvervoer zijn sinds 1969 een onderwerp van discussie. Specifieke regels voor passagiersdiensten werden in 1985 door de Raad ingevoerd, maar werden later in 2006 afgeschaft en in 2009 slechts gedeeltelijk opnieuw ingevoerd ( voor internationale ongeregelde passagiersdiensten). Het toepassingsgebied van dit voorstel, dat op 24 mei 2023 door de Commissie is ingediend, is beperkt tot nationale en internationale ongeregelde passagiersdiensten, die het meest relevant zijn voor het toerisme. Het voorstel beoogt drie flexibiliteitselementen in te voeren in de regels voor pauzes en rusttijden van chauffeurs die zich bezighouden met incidenteel personenvervoer. Het voorstel heeft betrekking op ongeveer 3% van het personenvervoer per bus op EU-niveau.

Herziene verordening betreffende pauzes en rustpauzes bij incidenteel personenvervoer, algemene oriëntatie van de Raad, 4 december 2023

Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft pauzes en rustpauzes bij ongeregelde passagiersvervoersdiensten, voorstel van de Commissie, 24 mei 2023

Foto door Siddharth on Unsplash

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending