Verbind je met ons

Economie

Belastingen: Nieuwe voorstellen om de belastingregels te vereenvoudigen en de nalevingskosten voor grensoverschrijdende bedrijven te verminderen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een belangrijk pakket initiatieven goedgekeurd om de kosten voor het naleven van de belastingen voor grote, grensoverschrijdende bedrijven in de Europese Unie te verminderen.

Het voorstel, genaamd “Business in Europe: Framework for Income Taxation” (BEFIT), zal het leven gemakkelijker maken voor zowel bedrijven als de belastingautoriteiten door de introductie van een nieuwe, enkele reeks regels om de belastinggrondslag van groepen bedrijven te bepalen. Dit zal de nalevingskosten verlagen voor grote bedrijven die in meer dan één lidstaat actief zijn en het voor de nationale belastingautoriteiten gemakkelijker maken om te bepalen welke belastingen terecht verschuldigd zijn. De nieuwe, eenvoudigere regels kunnen de kosten voor het naleven van de belastingen voor bedrijven die in de EU actief zijn, met wel 65% verlagen.

BEFIT betekent dat:

  • Bedrijven die lid zijn van dezelfde groep zullen hun belastinggrondslag berekenen in overeenstemming met een gemeenschappelijke reeks regels.
  • De belastinggrondslagen van alle leden van de groep worden samengevoegd in één enkele belastinggrondslag.
  • Elk lid van de BEFIT-groep krijgt een percentage van de totale belastinggrondslag, berekend op basis van het gemiddelde van de belastbare resultaten van de voorgaande drie boekjaren.

De omgang met 27 verschillende nationale belastingstelsels, elk met zijn specifieke regels, maakt het voor bedrijven duur als het gaat om de naleving van de belastingwetgeving. Dit ontmoedigt grensoverschrijdende investeringen in de EU, waardoor Europese bedrijven een concurrentienadeel ondervinden ten opzichte van bedrijven elders in de wereld.

Meer gedetailleerd

Het voorstel bouwt voort op de internationale belastingovereenkomst van de OESO/G20 over een mondiaal minimumbelastingniveau, en op de tweede pijlerrichtlijn die eind 2022 werd aangenomen. Het vervangt de CCTB (gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting) en de CCCTB (gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting) van de Commissie. ) voorstellen, die worden ingetrokken[1]. De nieuwe regels zullen verplicht zijn voor groepen die actief zijn in de EU met een jaarlijkse gezamenlijke omzet van ten minste 750 miljoen euro, en waarbij de uiteindelijke moedermaatschappij ten minste 75% van de eigendomsrechten of van de rechten die recht geven op winst bezit.

De regels zullen discretionair zijn voor kleinere groepen, die ervoor kunnen kiezen om mee te doen zolang ze geconsolideerde financiële overzichten opstellen. Dit kan van bijzonder belang zijn voor het MKB.

advertentie

Verrekenprijzen

Het pakket omvat ook een voorstel dat tot doel heeft de regels voor verrekenprijzen binnen de EU te harmoniseren en een gemeenschappelijke aanpak van verrekenprijzen te garanderen.

Het voorstel zal de fiscale zekerheid vergroten en het risico op rechtszaken en dubbele belastingheffing verkleinen. De richtlijn zal ook de mogelijkheden voor bedrijven om verrekenprijzen te gebruiken voor agressieve belastingplanningsdoeleinden verder beperken.

Volgende stappen

Zodra de voorstellen door de Raad zijn aangenomen, zouden ze in werking moeten treden op 1 juli 2028 (voor BEFIT) en vanaf 1 januari 2026 (voor het verrekenprijsvoorstel).

Voor meer informatie

Vragen en antwoorden over BEFIT en transfer pricing

BEFIT-wetsvoorstel

Verrekenprijzen

BEFIT-factsheet


[1] COM(2016) 685 final en COM(2016) 683 final.

Vandaag zet de Commissie een nieuwe stap in de richting van het vereenvoudigen van de belastingwetten van de EU en het eerlijker maken ervan voor bedrijven die in meer dan één lidstaat actief zijn. Kmo's zullen één stel regels kunnen gebruiken voor het indienen van hun belastingaangiften, in plaats van met 27 verschillende nationale regimes te maken te hebben. Dit bespaart hen nalevingskosten en stimuleert meer grensoverschrijdende investeringen en concurrentievermogen. Op het gebied van de vennootschapsbelasting bouwen de voorstellen van vandaag voort op het werk van de OESO/G20 om een ​​gemeenschappelijke reeks regels vast te stellen om de belastinggrondslag van bedrijven te bepalen en om problemen in verband met verrekenprijzen aan te pakken – zoals winstverschuiving, belastingontwijking en dubbele belastingheffing – zodat om de belastingzekerheid te vergroten en tegelijkertijd de mogelijkheden voor agressieve belastingplanning te verminderen. Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen - 11/09/2023

De voorstellen van vandaag zijn bedoeld om het voor grote en kleine bedrijven gemakkelijker te maken om in de EU actief te zijn, de kosten voor belastingnaleving te verminderen en middelen vrij te maken zodat ze kunnen investeren en banen kunnen creëren. Onze voorstellen zullen ook de inspanningen van de belastingautoriteiten vergemakkelijken om ervoor te zorgen dat bedrijven betalen wat ze terecht verschuldigd zijn. Na de goedkeuring van de EU-richtlijn die een minimaal effectief belastingtarief voor grote multinationale groepen waarborgt, zetten we vandaag opnieuw een belangrijke stap in de richting van eenvoudigere, duidelijkere en kosteneffectievere belastingstelsels in de EU. Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie - 11/09/ 2023

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending