Verbind je met ons

Belasting

Bahama's, Belize, Seychellen en Turks- en Caicoseilanden verwijderd van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

DELEN:

gepubliceerd

on

Vandaag heeft de Europese Raad de Bahama's, Belize, de Seychellen en de Turks- en Caicoseilanden geschrapt van de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Met deze updates bestaat de EU-lijst uit de volgende 12 rechtsgebieden:

 • Amerikaans Samoa
 • Anguilla
 • Antigua en Barbuda
 • Fiji
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Rusland
 • Samoa
 • Trinidad en Tobago
 • Amerikaanse Maagdeneilanden
 • Vanuatu

De Raad betreurt het dat deze jurisdicties nog niet samenwerken op belastinggebied en verzoekt hen hun rechtskader te verbeteren om de vastgestelde problemen op te lossen.

Redenen om rechtsgebieden van de lijst te verwijderen

Op deze EU-lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties (bijlage I) zijn landen opgenomen die ofwel geen constructieve dialoog met de EU over fiscaal bestuur hebben gevoerd, ofwel er niet in zijn geslaagd hun beloften na te komen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Deze hervormingen moeten gericht zijn op het verwezenlijken van een reeks doelstellingen criteria voor goed fiscaal bestuur, waaronder fiscale transparantie, eerlijke belastingheffing en implementatie van internationale normen die daartoe zijn ontworpen om belastinggrondslaguitholling en winstverschuiving te voorkomen. De lijst wordt twee keer per jaar bijgewerkt om de ontwikkelingen bij te houden, meestal in februari en oktober, onder auspiciën van de ministers van Financiën van de EU.

Omtrent Bahama's en Turks- en CaicoseilandenSinds oktober 2022 zijn in beide rechtsgebieden tekortkomingen bij de handhaving van de vereisten inzake economische substantie vastgesteld door het OESO-Forum of Harmful Tax Practices (FHTP). In de meest recente beoordeling van de FHTP zijn de aanbevelingen aan beide jurisdicties om deze tekortkomingen te verhelpen omgezet van “harde” naar “zachte” aanbevelingen, waardoor de Code of Conduct Group deze rechtsgebieden kon beschouwen als in overeenstemming met de norm voor rechtsgebieden met geen of slechts een nominale vennootschapsbelasting.

In oktober 2023, Belize en Seychellen werden opgenomen in de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden na een negatieve beoordeling van het OECD Global Forum met betrekking tot de uitwisseling van informatie op verzoek. Na wijzigingen in de toepasselijke regels in deze rechtsgebieden heeft het Global Forum hen beiden een aanvullende beoordeling toegestaan, die in de nabije toekomst zal worden uitgevoerd. In afwachting van de uitkomst van deze evaluatie zijn Belize en de Seychellen opgenomen in het desbetreffende deel van bijlage II.

Document over de stand van zaken (bijlage II)

Naast de lijst van niet-coöperatieve belastingjurisdicties heeft de Raad het gebruikelijke document over de stand van zaken (bijlage II) goedgekeurd, waarin de lopende EU-wetgeving wordt weerspiegeld. samenwerking met haar internationale partners en de verplichtingen van deze landen hun wetgeving te hervormen om te voldoen aan de overeengekomen normen voor goed fiscaal bestuur. Het doel ervan is om erkenning van het voortdurende constructieve werk op belastinggebieden het aanmoedigen van de positieve benadering van coöperatieve rechtsgebieden om de beginselen van goed fiscaal bestuur ten uitvoer te leggen.

Twee rechtsgebieden, Albanië en Hong Kong, zijn hun verplichtingen nagekomen door een schadelijk belastingregime te wijzigen, en zullen uit het stand van zakendocument worden verwijderd.

advertentie

Aruba en Israël ook al hun lopende verplichtingen nagekomen (met betrekking tot de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen in het kader van de gemeenschappelijke rapportagestandaard).

Het Global Forum gaf Botswana en Dominica positieve beoordelingen met betrekking tot de uitwisseling van informatie op verzoek, resulterend in het schrappen van de verwijzing naar deze rechtsgebieden in de betreffende sectie.

Achtergrond

De EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden werd opgesteld in december 2017. Het maakt deel uit van de externe strategie van de EU inzake belastingheffing en heeft tot doel bij te dragen aan de lopende inspanningen om wereldwijd goed fiscaal bestuur te bevorderen.
Rechtsgebieden worden beoordeeld op basis van een reeks criteria die door de Raad zijn vastgesteld. Deze criteria hebben betrekking op fiscale transparantie, eerlijke belastingheffing en de implementatie van internationale normen die bedoeld zijn om erosie van de belastinggrondslag en winstverschuiving te voorkomen.

De voorzitter van de gedragscodegroep voert waar nodig politieke en procedurele dialogen met relevante internationale organisaties en rechtsgebieden.

Het werken aan de lijst is een dynamisch proces. Sinds 2020 werkt de Raad de lijst tweemaal per jaar bij. De volgende herziening van de lijst staat gepland voor oktober 2024.

De lijst is opgenomen in bijlage I bij de conclusies van de Raad over de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden op belastinggebied. De conclusies omvatten ook een stand van zaken (bijlage II) waarin coöperatieve rechtsgebieden worden geïdentificeerd die verdere verbeteringen hebben aangebracht in hun belastingbeleid of de daarmee verband houdende samenwerking.

De besluiten van de Raad worden voorbereid door de gedragscodegroep van de Raad, die ook verantwoordelijk is voor het toezicht op belastingmaatregelen in de EU-lidstaten. De gedragscodegroep werkt nauw samen met internationale instanties zoals het OESO-Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) om goed fiscaal bestuur wereldwijd te bevorderen.

Conclusies van de Raad over de herziene EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden op belastinggebied

EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden (achtergrondinformatie)

Groep Gedragscode (Belastingheffing ondernemingen)

Bezoek de website

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending