Verbind je met ons

Digitale economie

Naar een meer digitale coördinatie van de sociale zekerheid: de Commissie stelt stappen voor om het voor Europeanen gemakkelijker te maken om in het buitenland te wonen, werken en reizen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie heeft concrete stappen voorgesteld om de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in Europa verder te digitaliseren Communicatie. Het bevat maatregelen om de toegang tot socialezekerheidsdiensten over de grenzen heen sneller en eenvoudiger te maken door volledig gebruik te maken van digitale instrumenten, waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven worden verminderd.

Dit zal de uitwisseling van informatie tussen de nationale socialezekerheidsinstellingen verbeteren en de erkenning en toekenning van in aanmerking komende uitkeringen over de grenzen heen versnellen. Het zal het dus gemakkelijker maken voor Europeanen om in het buitenland te wonen, werken en reizen, voor bedrijven om zaken te doen in andere EU-landen, en voor nationale overheden om de sociale zekerheid over de grenzen heen te coördineren.

Ondanks eerdere initiatieven om de grensoverschrijdende stroom van socialezekerheidsinformatie te verbeteren, ondervinden nationale instellingen, gezondheidszorgaanbieders en arbeidsinspecties nog steeds moeilijkheden bij het verkrijgen van toegang tot en het delen van gegevens, als gevolg van onvoldoende interoperabiliteit tussen nationale systemen. Ook worden bijvoorbeeld kosten gemaakt voor de afgifte en verificatie van gerechtigdendocumenten.

In de mededeling van vandaag wordt de balans opgemaakt van de tot nu toe geboekte vooruitgang bij het digitaliseren van de coördinatie van de sociale zekerheid, worden de lopende initiatieven op dit gebied gepresenteerd en worden toekomstige initiatieven voorgesteld maatregelen om ten volle gebruik te maken van de voordelen die de digitalisering kan bieden.

Belangrijkste maatregelen voorgesteld

De Commissie roept de lidstaten op om:

  • Versnel de nationale implementatie van de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie (EESSI) zodat het tegen eind 2024 in heel Europa volledig operationeel zal zijn. EESSI digitaliseert de uitwisselingen tussen nationale socialezekerheidsinstellingen, om af te stappen van op papier gebaseerde, tijdrovende en omslachtige procedures.
  • Bied meer coördinatieprocedures voor de sociale zekerheid volledig online aan, om het voor mensen nog gemakkelijker te maken om naar het buitenland te verhuizen en te werken, en ervoor te zorgen dat ze snel toegang krijgen tot de uitkeringen die voor hen in aanmerking komen. De lidstaten kunnen voortbouwen op de Eén digitale gateway Verordening, die voorziet in een volledig online levering van een aantal belangrijke administratieve procedures aan burgers en bedrijven uiterlijk op 12 december 2023.
  • Volledig deelnemen aan de Europese socialezekerheidspas (ESSPASS) proefactiviteiten, waarin wordt onderzocht hoe de uitgifte en verificatie van de socialezekerheidsrechten van burgers over de grenzen heen kan worden vereenvoudigd.
  • Werk aan de introductie Digitale identiteit van de EU (EUDI) portemonnees, waardoor EU-burgers digitale versies van rechtendocumenten, zoals de Europese ziekteverzekeringskaart, bij zich kunnen hebben (EHIC), waardoor het voor socialezekerheidsinstellingen, arbeidsinspecties en zorgaanbieders gemakkelijker wordt om deze documenten onmiddellijk te verifiëren.

De Commissie zal de EU-lidstaten ondersteunen bij de uitvoering van deze acties door te voorzien in technische assistentie, onder meer via het instrument voor technische ondersteuning, en het beschikbaar stellen ervan EU-financiering, bijvoorbeeld via de Digital Europe-programma, InvestEU Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingEn Europees Sociaal Fonds Plus.

advertentie

De Europese Arbeidsautoriteit zal ook een actieve rol spelen door voorbeelden van beste praktijken te verzamelen en regelmatige uitwisselingen tussen nationale autoriteiten te vergemakkelijken.

Volgende stappen

De Commissie nodigt het Europees Parlement en de Raad uit om de in deze mededeling uiteengezette aanpak te onderschrijven en roept daartoe op De lidstaten en alle belanghebbenden moeten samenwerken om haar acties uit te voeren. De Commissie zal de uitvoering van deze mededeling ondersteunen en monitoren tijdens jaarlijkse bijeenkomsten met nationale vertegenwoordigers.

Het bevorderen van de digitalisering van de coördinatie van de sociale zekerheid is ook belangrijk in de context van de lopende onderhandelingen door de medewetgevers over de herziening van de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheidDe Commissie roept het Europees Parlement en de Raad op om snel overeenstemming te bereiken over de herziening, om dit rechtskader te moderniseren, en zal de medewetgevers blijven steunen om deze doelstelling te verwezenlijken.

Achtergrond

EU-onderdanen hebben het recht om in een ander EU-land te reizen, werken en wonen. In 2021 woonden en/of werkten 16 miljoen mensen uit de EU, de Europese Economische Ruimte (EER)/Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en Zwitserland in een ander EU-, EER-/EVA-land en Zwitserland. EU-regels (Verordening nr 883 / 2004 en Verordening nr 987 / 2009 over de uitvoering ervan) de socialezekerheidsrechten van mensen beschermen wanneer ze zich binnen Europa verplaatsen, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheidszorg, gezinsbijslagen en pensioenen, en ervoor zorgen dat ze in de hele EU zo snel mogelijk toegang krijgen tot hun in aanmerking komende uitkeringen.

In 2021 hielden ongeveer 235 miljoen mensen in Europa een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), waardoor ze in het buitenland onvoorziene noodzakelijke medische ondersteuning konden krijgen. Ook werden 6 miljoen pensioenen uitbetaald aan gepensioneerden die in een ander land wonen. Daarnaast hebben de nationale overheden 3.6 miljoen verzoeken om een ​​bewijs ontvangen socialezekerheidsdekking in grensoverschrijdende situaties.

Dankzij de Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie (EESSI) Sinds 16.5 hebben socialezekerheidsinstellingen in de lidstaten 2019 miljoen socialezekerheidszaken van mensen die in een ander EU-land reizen, wonen, studeren en/of werken, sneller en veiliger afgehandeld. Elke maand worden er 2.5 miljoen elektronische berichten uitgewisseld.

Momenteel voeren de instellingen van twaalf lidstaten een proefproject uit ESSPASS om de socialezekerheidsrechten van burgers over de grenzen heen digitaal uit te geven en te verifiëren, zoals het 'draagbare document A1' voor werkdoeleinden en de EHIC in de gezondheidszorg.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Digitalisering in de coördinatie van de sociale zekerheid

Mededeling over de digitalisering van de coördinatie van de sociale zekerheid: het vrije verkeer op de eengemaakte markt vergemakkelijken

Digitalisering van de coördinatie van de sociale zekerheid

Abonneer u op de gratis e-mail van de Europese Commissie nieuwsbrief op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Het is een belangrijke prestatie en hoeksteen van de interne markt van de EU dat mensen in andere EU-lidstaten kunnen wonen, werken en studeren. De EU-regels zorgen ervoor dat mensen geen verlies lijden als het gaat om hun in aanmerking komende socialezekerheidsuitkeringen en dat bedrijven gemakkelijk zaken kunnen doen in andere landen. Digitalisering maakt de toepassing van deze regels gemakkelijker voor burgers, terwijl de lasten voor bedrijven en overheden worden verlicht. Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen - 05/09/2023

Miljoenen mensen uit de EU wonen, werken of studeren in een ander EU-land. De mededeling van vandaag draagt ​​bij aan het vereenvoudigen van hun leven door hun interacties met de nationale autoriteiten te vergemakkelijken en hen snellere toegang te geven tot hun in aanmerking komende sociale uitkeringen uit het buitenland, zoals pensioenen of gezondheidszorg. Tegelijkertijd zal het een enorm kosten- en tijdbesparend effect hebben op bedrijven, nationale autoriteiten en arbeidsinspecties, dus het is echt een win-winsituatie. We hebben de tools geïmplementeerd; we rekenen er nu op dat de lidstaten er goed gebruik van zullen maken, waardoor de administratieve lasten worden verminderd.Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten - 05/09/2023

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending