Verbind je met ons

Een handicap

Unie van gelijkheid: Commissie stelt Europese gehandicapten- en parkeerkaart voor die geldig is in alle lidstaten

DELEN:

gepubliceerd

on

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel dat de toegang tot het recht op vrij verkeer voor personen met een handicap zal vergemakkelijken, door ervoor te zorgen dat zij, op gelijke basis, toegang kunnen krijgen tot speciale voorwaarden, voorkeursbehandelingen en parkeerrechten wanneer zij een andere lidstaat bezoeken. Het voorstel van de Commissie introduceert een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart en verbetert de huidige Europese parkeerkaart voor personen met een handicap. Beide kaarten worden in de hele EU erkend.

Een Europese gehandicaptenkaart

Wanneer de handicapstatus van mensen in het buitenland niet wordt erkend, hebben zij tijdens hun bezoek aan andere lidstaten geen toegang tot de speciale voorwaarden en voorkeursbehandeling, zoals gratis en/of prioritaire toegang, lagere vergoedingen of persoonlijke assistentie. Om dit probleem aan te pakken stelt de Commissie de invoering van een gestandaardiseerde Europese gehandicaptenkaart voor.

De Europese gehandicaptenkaart zal dienen als erkend bewijs van invaliditeit in de hele EU, waarbij gelijke toegang wordt verleend tot bijzondere voorwaarden en een voorkeursbehandeling in openbare en particuliere diensten, waaronder bijvoorbeeld vervoer, culturele evenementen, musea, vrijetijds- en sportcentra of pretparken. De kaart zal worden afgegeven door de nationale bevoegde autoriteiten en zal een aanvulling vormen op de bestaande nationale kaarten of certificaten.

Verbetering van de Europese Parkeerkaart

Voor veel personen met een handicap blijft privé-autovervoer de beste of enige mogelijkheid om zelfstandig te reizen en zich te verplaatsen, waarbij hun autonomie wordt gewaarborgd. De voorgestelde verbeteringen aan de huidige Europese parkeerkaart zullen het voor personen met een handicap mogelijk maken toegang krijgen tot dezelfde parkeerrechten die beschikbaar zijn in een andere lidstaat. Het zal een bindend gemeenschappelijk formaat hebben dat de nationale parkeerkaarten voor personen met een handicap zal vervangen en in de hele EU zal worden erkend.

Toegankelijkheid van de kaarten garanderen

advertentie

Om het gebruiksgemak te bevorderen en de administratieve lasten te verminderen, wordt voorgesteld Richtlijn zal van de lidstaten eisen dat zij:

  • Geef de kaarten in beide fysieke en digitale versies.
  • Merk voorwaarden en regels voor het uitgeven of intrekken van de kaarten die openbaar beschikbaar zijn in beschikbaar formaten.
  • Verzekeren dienstverleners bieden informatie aan over bijzondere voorwaarden en voorkeursbehandeling voor personen met een handicap in toegankelijke formaten.

Om de naleving te garanderen, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat personen met een handicap, hun representatieve organisaties en relevante overheidsinstanties indien nodig actie kunnen ondernemen op grond van de nationale wetgeving. Nadat de richtlijn in nationaal recht is omgezet, wordt de lidstaten gevraagd boetes en corrigerende maatregelen op te leggen in geval van overtredingen.

Volgende stappen

Het voorstel van de Commissie zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. Het voorstel bepaalt dat de lidstaten, zodra ze zijn aangenomen, achttien maanden de tijd hebben om de bepalingen van de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

Achtergrond

De voorgestelde richtlijn tot vaststelling van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap werd aangekondigd in de EU-strategie voor de rechten van personen met een handicap 2021-2030. Het voorstel draagt ​​bij aan de uitvoering door de EU van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, waarbij de EU en al haar lidstaten partij zijn (UNCRPD). Het UNCRPD bevat verplichtingen voor de staten die partij zijn om de rechten van personen met een handicap op bewegingsvrijheid op voet van gelijkheid met anderen te erkennen. De Staten die partij zijn, worden tevens verzocht effectieve maatregelen te nemen om de persoonlijke mobiliteit met de grootst mogelijke onafhankelijkheid voor personen met een handicap te garanderen, onder meer door de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap te vergemakkelijken op de manier en op het tijdstip van hun keuze, en tegen betaalbare kosten. Het voorstel sluit ook aan bij de beginselen van gelijke kansen en de inclusie van mensen met een handicap uit de EU Europese pijler voor Sociale Rechten.

Dit initiatief bouwt voort op de resultaten van het proefproject van de EU-gehandicaptenkaart dat tussen 2016 en 2018 werd uitgevoerd in België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië. Daarnaast integreert het inzichten uit een recente openbare raadpleging, waarin meer dan 3,300 antwoorden, waarvan 78% van personen met een handicap.

Meer informatie

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap

Voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van de Europese gehandicaptenkaart en de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap (makkelijk leesbare versie)

Q & A

De rechten van personen met een handicap mogen niet stoppen bij de nationale grenzen. We willen het reizen gemakkelijker maken voor personen met een handicap en de Europese gehandicaptenkaart en de verbeterde Europese parkeerkaart moeten voor hen een aantal obstakels wegnemen. Ik vertrouw erop dat dit hun onafhankelijkheid zal versterken en hen zal helpen hun rechten in de hele EU uit te oefenen. Věra Jourová, vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie - 05/09/2023

Vandaag ontsluiten we het vrije verkeer voor EU-burgers met een handicap door de wederzijdse erkenning van hun handicapstatus in Europa te garanderen. Dit zal de inclusie en volledige deelname van personen met een handicap in onze samenlevingen vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat personen met een handicap gemakkelijk toegang hebben tot de steun die in alle lidstaten voor hen bedoeld is.Helena Dalli, commissaris voor Gelijkheid - 05/09/2023

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending