Verbind je met ons

Kaschmir

Wereldmachten plaatsen mensenrechten zelden boven geostrategische belangen

DELEN:

gepubliceerd

on

Het Internationaal Gerechtshof stelt in zijn onofficiële persbericht, uitgegeven op 29 december 2023: “Zuid-Afrika heeft vandaag een verzoek ingediend om een ​​procedure tegen Israël in te stellen bij het Internationale Gerechtshof (ICJ), het belangrijkste rechterlijke orgaan van de Verenigde Naties, betreffende vermeende schendingen door Israël van zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide (de ‘Genocideconventie’) met betrekking tot Palestijnen in de Gazastrook,” schrijft Dr. Ghulam Nabi Fai Voorzitter, World Forum for Peace & Justice.

Eerder in december 2019 heeft de Republiek Gambia, met de steun van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC), ook een zaak aangespannen bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) wegens schending van de mensenrechten door Myanmar tegen de Rohingya. het Verdrag ter voorkoming en bestraffing van genocide (“het Genocideverdrag”).
 
Beide ontwikkelingen zijn belangrijke stappen in de richting van een grotere internationale erkenning van de ernstige vermeende misstanden tegen de burgerbevolking. Het indienen van een verzoekschrift bij het Internationaal Gerechtshof kan de sluier van geheimhouding wegnemen van vermeende mensenrechtenschendingen. Misschien kan de wereldgemeenschap nu de verontwaardiging delen die de mensen in de regio voelen.
 
Yet in another part of the globe – Kashmir – atrocities of a similar pattern have been and are being perpetrated by the 900,000 Indian military and paramilitary forces (Figure quoted from an interview with Indian novelist, Arundhati Roy) with no fear of a corrective international response. The scale of the human rights atrocities in Kashmir dwarf those in Kosovo, Bosnia, Sierra Leone, and East Timor which have triggered international interventions. But the world powers and the United Nations have remained silent, not even employing moral suasion against India’s shocking indiscriminate violence in Kashmir as was done regarding South Africa during its ugly years of apartheid. 
 
Het is de moeite waard hier te vermelden dat Dr. Gregory Stanton, president van 'Genocide Watch' en voorzitter van de 'Alliance Against Genocide' de wereldgemeenschap op 5 februari 2021 waarschuwde: 'Wij geloven dat de acties van de Indiase regering in Kasjmir een ramp zijn geweest. een extreem geval van vervolging en zou heel goed tot genocide kunnen leiden.” De wereldgemeenschap sloeg geen acht op zijn waarschuwing. Vervolgens zei hij op 18 januari 2022 opnieuw dat we ons ervan bewust moeten zijn dat genocide geen gebeurtenis is. Het is een proces. Er zijn vroege tekenen en processen van genocide in Kasjmir.
 
Het is pijnlijk maar noodzakelijk om hier te vermelden hoe de Indiase wet vrijwel juridische immuniteit verleent aan elke vorm van oorlogsmisdaad tegen de menselijkheid die in Kasjmir wordt gepleegd. Verkrachting is een erkende oorlogsmisdaad en talloze vrouwen uit Kasjmir zijn verkracht door het Indiase leger. Marteling is een internationale misdaad, zoals de gerechtelijke procedure tegen generaal Augustino Pinochet in Groot-Brittannië heeft bewezen. Toch worden Indiase leiders die marteling in Kasjmir toestaan, niet vervolgd voor de misdaad in de jurisdicties die zij mogelijk bezoeken. Narendra Modi werd de toegang tot de Verenigde Staten en Groot-Brittannië ontzegd vanwege zijn betrokkenheid bij de massamoord op moslims in Gujrat. Nu wordt hij in veel hoofdsteden van de wereld op de rode loper ontvangen. Is een internationale misdaad minder crimineel als de agressor India is en het slachtoffer een Kashmiri, vragen mensen zich af? 
 
De gewone Kasjmiri’s vragen zich ook af: zijn Kasjmiri’s minder menselijk dan mensen uit andere landen? Om van Shakespeare te lenen in The Merchant of Venice: Heeft geen Kashmiri-oog? heeft geen Kashmiri-hand, organen, afmetingen, zintuigen, genegenheden, hartstochten; gevoed met hetzelfde voedsel, gewond door dezelfde wapens, onderworpen aan dezelfde ziekten, genezen door dezelfde middelen, verwarmd en gekoeld door dezelfde winter en zomer als andere volkeren? Als je ons prikt, bloeden we dan niet? Als je ons kietelt, lachen we dan niet? Als je ons vergiftigt, gaan we dan niet dood?

It is true that violence characteristically stems from dehumanizing an adversary or enemy.  The more another seems distant, odd, inferior, or different from yourself, the easier to kill, maim, and oppress.  That psychological insight is corroborated by thousands of years of experience.  Take genocide. The Nazis and Germans generally perpetrated the Holocaust by demonizing Jews and inculcating the idea of their racial or religious inferiority. Jews looked different from Aryans.  Jews were stigmatized as killers of Christ, making them all deicides. In this way, Holocaust participants were able psychologically to block out their villainies by perceiving Jews as subhuman, and thus their extermination as no different than killing animals for food. The Holocaust would never have reached its horrifying scale if Aryan Germans had perceived and treated Jews as human peers and subscribed to John Donne’s timeless poetic recognition of the unity of mankind. 
 
Idem over de genocide op de Tutsi's door de Hutu's in Rwanda. De twee stammen beschouwden zichzelf als verschillend, fysiek en anderszins. De Hutu's hadden een hekel aan hun minderwaardigheidsgevoel, dat zij toeschreven aan de arrogantie van de Tutsi's. De Tutsi behandelden de Hutu’s niet als sociale gelijken. Verschil leidde tot ontmenselijking, wat massamoord op basis van etniciteit in de hand werkte. 

Het is heel goed mogelijk dat als het internationaal recht in Kasjmir eerlijk zou worden toegepast, er jaren geleden een internationaal tribunaal voor oorlogsmisdaden zou zijn opgericht om de tientallen Indiase civiele en militaire leiders te berechten die zich schuldig hadden gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en agressie. Wat Slobodan Milosevich in Kosovo en Bosnië heeft gedaan, verbleekt in vergelijking met wat Indiase civiele en militaire grandes 76 jaar op rij in Kasjmir hebben gedaan, iets dat lijkt op genocide op de afbetaling.
 

Laten we een pragmatische kijk op de wereld hebben. De wereldmachten plaatsen democratie en mensenrechten zelden boven geostrategische of economische belangen. Ik wil afsluiten met deze ontnuchterende observaties. Het buitenlands beleid in de Verenigde Staten komt niet voort uit een eenvoudig algoritme. Het wordt deels gedreven door emoties van het volk, deels door de dagelijkse krantenkoppen, deels door binnenlandse overwegingen, en deels door mondiale zorgen op de lange termijn die het tijdelijke en vergankelijke overstijgen. Welke relatieve invloed deze uiteenlopende elementen spelen op een bepaalde beslissing over het buitenlands beleid, varieert afhankelijk van het land, het tijdstip en de omstandigheden. Als iemand denkt dat er eenvoudige indicatoren zijn voor het voorspellen van het Amerikaanse buitenlandse beleid, dan vergist hij zich ernstig. Het is veel meer ad hoc en geïmproviseerd dan systematisch en thematisch. Dat betekent dat de mogelijkheden om te proberen met de beleidsmakers te redeneren groot zijn, maar dat geldt ook voor de gevaren en onzekerheden van een dergelijke onderneming.

Dr. Fai is de voorzitter van het World Forum for Peace & Justice.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending