Verbind je met ons

Ontwikkeling

Historische VN-vergadering over migratie en ontwikkeling op 3-4 oktober in New York

DELEN:

gepubliceerd

on

Migratie-Dialoog-LogoOp 3 en 4 oktober zal de VN-dialoog op hoog niveau over internationale migratie en ontwikkeling zal bijeenkomen in New York. Voor de tweede keer in de geschiedenis brengt het beleidsmakers en mensen uit de praktijk van over de hele wereld samen om na te denken over een gedurfdere aanpak van migratie en ontwikkeling. Binnenlandse zaken Commissaris Cecilia Malmström zal de EU vertegenwoordigen op deze bijeenkomst en een keynote speech geven over migratie en het ontwikkelingskader voor na 2015 en over hoe mondiale inspanningen beter kunnen worden afgestemd op nieuwe realiteiten, met steeds groeiende internationale mobiliteit.

“De dialoog op hoog niveau zal zich richten op de manier waarop de voordelen van internationale migratie voor zowel migranten als landen kunnen worden vergroot en op de manier waarop de mondiale samenwerking op dit gebied kan worden versterkt. We moeten onze aanpak van migratie en mobiliteit opnieuw definiëren om alle voordelen te kunnen benutten die dit voor onze economieën en samenlevingen kan opleveren. Het benutten van het volledige potentieel van migratie voor economische ontwikkeling is een van de grote uitdagingen voor de 21e eeuw. We moeten concrete maatregelen bevorderen die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de levens van migranten en hun rechten beschermen”, aldus Cecilia Malmström.

Uit nieuwe VN-gegevens blijkt dat het aantal internationale migranten is gegroeid van 175 miljoen in 2000 tot 232 miljoen nu, waarbij Azië een groot deel van de stijging voor zijn rekening neemt. En het totaal zal tegen 400 naar verwachting 2040 miljoen bereiken. Europa blijft de meest populaire bestemmingsregio met 72 miljoen internationale migranten in 2013. Binnen Europa herbergen Duitsland en Frankrijk de grootste immigrantengemeenschappen.

De HLD moet zich inspannen om een ​​actiegerichte agenda op te stellen die tastbare doelen bevat, met name om:

 1. Zorg ervoor dat ontwikkelingsstrategieën migratie en mobiliteit erkennen als 'bevorderende factoren' voor ontwikkeling.
 2. Respecteer de waardigheid en eerbiedig de mensenrechten van migranten, ongeacht de legale status van de migranten.
 3. Erken de kansen en uitdagingen die toenemende verstedelijking en migratie voor steden en stedelijke regio's met zich meebrengen.
 4. Migratiebeheer versterken door middel van bilaterale en regionale samenwerking, onder meer door samen te werken met het maatschappelijk middenveld.
 5. Internationale en regionale arbeidsmobiliteit bevorderen.

Achtergrond

 1. Kerncijfers internationale migratie

Meer mensen dan ooit leven in het buitenland. In 2013 waren 232 miljoen mensen (3.2 procent van de wereldbevolking) internationale migranten, vergeleken met 175 miljoen in 2000 en 154 miljoen in 1990.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van de VN1 Europa en Azië herbergen bijna tweederde van alle internationale migranten wereldwijd. Europa blijft de populairste bestemmingsregio met 72 miljoen internationale migranten in 2013. Binnen Europa herbergen Duitsland en Frankrijk de grootste immigrantengemeenschappen.

advertentie

De bevindingen tonen ook aan dat Zuid-Zuid-migratie net zo gewoon is als Zuid-Noord-migratie. De meeste internationale migranten zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden, maar de afgelopen jaren hebben ze zich in bijna evenveel landen gevestigd in ontwikkelde als in ontwikkelingsregio's.

Deze toenemende regionale en mondiale mobiliteit schept kansen; bijdragen aan bijvoorbeeld armoedebestrijding en innovatie. Maar het vereist ook effectief bestuur om uitdagingen als 'braindrain' (uitwaartse migratie van geschoolde mensen), uitbuiting van migranten en de effecten van migratie op verstedelijking aan te pakken.

 1. Discussies op de VN-dialoog op hoog niveau zal focussen op:
 1. Maatregelen om de eerbiediging en bescherming van de mensenrechten van alle migranten te waarborgen, met bijzondere aandacht voor vrouwen en kinderen, en om migrantensmokkel en mensenhandel te voorkomen en te bestrijden en om een ​​ordelijke, regelmatige en veilige migratie te waarborgen;
 2. Het beoordelen van de effecten van internationale migratie op duurzame ontwikkeling en het identificeren van relevante prioriteiten met het oog op de voorbereiding van het post-2015 ontwikkelingskader;
 3. Versterking van partnerschappen en samenwerking op het gebied van internationale migratie, mechanismen om migratie effectief te integreren in het ontwikkelingsbeleid en coherentie op alle niveaus te bevorderen; En
 4. Internationale en regionale arbeidsmobiliteit en de impact ervan op ontwikkeling.
 1. De EU-aanpak

Met haar totaalaanpak van migratie en mobiliteit heeft de EU een evenwichtig en alomvattend extern migratiebeleid ontwikkeld, waarin migratie en ontwikkeling een van haar vier operationele prioriteitsgebieden zijn. Migratie is ook een prioriteit in het kader van de ontwikkelingssamenwerking van de EU, de Agenda voor Verandering.

Samen met haar lidstaten is de EU 's werelds grootste donor van ontwikkelingshulp en zal zij de komende jaren substantiële steun blijven verlenen. Tussen 2004 en 2012 heeft de Commissie bijna 1 miljard euro vastgelegd voor meer dan 400 migratiegerelateerde projecten.

Op 21 mei heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen De ontwikkelingsimpact van migratie maximaliseren, dat de basis vormt voor een gemeenschappelijk standpunt van de EU en haar lidstaten tijdens de dialoog op hoog niveau. Het doet ook voorstellen om ervoor te zorgen dat het toekomstige optreden van de EU op het gebied van migratie en ontwikkeling echt alomvattend wordt, waarbij het volledige scala aan positieve en negatieve effecten wordt aangepakt van de verschillende vormen die migratie kan hebben op duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling in lage- en middenklassen. - inkomenslanden van herkomst en bestemming.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending