Verbind je met ons

Europees parlement

De verklaring 'Ter verdediging van de democratie' combineert hoge principes met electorale politiek

DELEN:

gepubliceerd

on

Vier fracties in het Europees Parlement hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven 'Ter verdediging van de democratie'. De verklaring van de Socialisten, Renew, de Groenen en Links is ongetwijfeld een oprechte uiting van bezorgdheid over de bedreiging van de democratische vrijheden. Maar het moet niet alleen in de context van de Europese verkiezingen worden gelezen, maar ook in de context van wat er daarna zou kunnen gebeuren, schrijft politiek redacteur Nick Powell.

Een verwachte verschuiving naar rechts bij de verkiezingen zou de grootste groep, de EVP, de keuze kunnen geven om samen te werken met de groep rechts ervan, de ECR. Noch de EVP, noch de ECR hebben de verklaring ondertekend, maar deze wordt gesteund door de centrum- en centrumlinkse groepen waarmee de EVP traditioneel heeft samengewerkt om een ​​meerderheid te vinden voor cruciale stemmen. Dit omvat de benoeming van kandidaten voor sleutelrollen binnen het Parlement zelf en ook de ratificatie van de voorzitter en commissarissen van de Europese Commissie.

De verklaring kan dan ook worden gezien als een uitdaging aan vooral de EVP om zich ook aan te sluiten en elk conflict met de ECR uit te sluiten. Toen het grootste lid van de ECR, PiS, aan de macht was in Polen, werd dat land er in het parlement vaak van beschuldigd dat het terugviel op de toewijding aan de Europese waarden, die bedoeld waren om deel uit te maken van het EU-lidmaatschap.

De verklaring luidt als volgt:

De Europese Unie is gegrondvest op de waarden van respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten, inclusief de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving waarin pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid tussen vrouwen en mannen de boventoon voeren.

Europa viert zijn 75 jaar vrede. Het is een historisch vooruitgangsproject dat de afgelopen decennia gedeelde welvaart op ons continent heeft gebracht en dat ons de gemeenschappelijke kracht geeft om onze toekomst samen als Europeanen vorm te geven.

De Europese Unie is het meest geavanceerde project ter wereld om een ​​transnationale democratie op te bouwen met een sterk parlement als hart, het Europees Parlement. Een reeks recente aanvallen op politici en politieke bijeenkomsten in onze lidstaten laten echter duidelijk zien dat we dit niet als vanzelfsprekend kunnen beschouwen.

advertentie

We staan ​​voor een cruciaal moment in de geschiedenis van ons Europese project, waarin extreemrechts opnieuw probeert de donkerste bladzijden van onze geschiedenis terug te halen, alles wat we hebben opgebouwd in twijfel trekt en onze democratieën vergiftigt. De Europese Unie heeft zich altijd krachtig verzet tegen de dreigingen van extremisme, van alle kanten van het politieke spectrum.

De opkomst van extreemrechtse en radicale partijen in Europa is een bedreiging voor ons gemeenschappelijk project, zijn waarden en voor de burgerlijke vrijheden en fundamentele rechten van zijn burgers. In duidelijk contrast hiermee delen wij, leiders die de pro-Europese krachten vertegenwoordigen, een geschiedenis van strijd

breng mensen samen en zet ze niet tegen elkaar op. Wij bestrijden ongelijkheid, verdeeldheid en intolerantie.

Wij staan ​​trots voor het waarborgen van gelijke rechten, voor de rechtsstaat, de democratie en de grondrechten, voor het maatschappelijk middenveld en de persvrijheid, voor de rechten van vrouwen en gendergelijkheid, en wij staan ​​pal tegen alle vormen van discriminatie, haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven.

Onlangs zijn miljoenen burgers de straat op gegaan om te protesteren tegen extreemrechts in Europa. Wij, de Europese leiders van de verschillende politieke fracties, staan ​​achter hen.

Samen veroordelen wij krachtig de recente brutale aanval op parlementslid Matthias Ecke, parlementslid Kai Gehring en andere politieke families, de gewelddaden van extreemrechtse aanhangers in Stockholm, aanvallen op partijhoofdkantoren in Spanje en het aanvallen van huizen van politici in België.

Wij veroordelen krachtig de voortdurend groeiende gevallen van intimidatie, vandalisme, verspreiding van desinformatie, laster en haatzaaiende uitlatingen door extreemrechtse partijen in alle lidstaten, waardoor politici, activisten, journalisten en Europese burgers elke dag worden bedreigd. Dit hoort niet thuis in Europa en we zullen nooit het zwijgen opgelegd krijgen. Wij zullen nooit toestaan ​​dat welke burger dan ook wordt bedreigd bij de uitoefening van zijn democratische rechten.

We betreuren ook de toenemende berichten dat politici, waaronder leden van het Europees Parlement, worden betaald om de verspreiding van Russische propaganda te verspreiden, en herhalen de eerdere veroordeling door het Europees Parlement van eerdere gevallen van politieke partnerschappen tussen extreemrechtse partijen en radicale partijen in Europa en de Russische leiders.

Voor onze politieke families bestaat er geen dubbelzinnigheid:

Wij zullen nooit samenwerken of een coalitie vormen met extreemrechtse en radicale partijen, op welk niveau dan ook. Wij roepen de voorzitter van de Europese Commissie en alle democratische Europese partijen op om elke normalisering, samenwerking of alliantie met extreemrechtse en radicale partijen resoluut af te wijzen. Wij verwachten van hen dat zij dit formeel en ondubbelzinnig opnemen in hun verkiezingsprogramma’s en partijverklaringen.

Als Europese leiders zullen we waakzaam blijven en strijden voor een democratische, inclusieve, vrije en gelijke samenleving waarin iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld. Deze waarden vormen de basis van het Europese project en de principes die we altijd zullen verdedigen.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending