Verbind je met ons

Milieu

EU-taxonomie: Groene investeringen om duurzame financiering te stimuleren 

DELEN:

gepubliceerd

on

Om de verschuiving naar milieuvriendelijke investeringen te stimuleren heeft de EU regels ingevoerd om te definiëren wat als groene of duurzame activiteiten kan worden aangemerkt.

Waarom de EU een gemeenschappelijke definitie voor duurzame beleggingen nodig heeft

Duurzame ontwikkeling vereist het behoud van natuurlijke hulpbronnen en respect voor de mensenrechten en sociale rechten. Klimaatactie is een belangrijk aspect, omdat de noodzaak om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en te verzachten groter wordt steeds dringender.

De EU heeft zich ertoe verbonden dit geleidelijk aan te doen het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. De Europese Green Deal, het vlaggenschipinitiatief van de EU op het gebied van klimaatactie, stelt een doelstelling van nul netto-uitstoot tegen 2050.

Om dit doel te bereiken moet de EU investeren in nieuwe technologieën.

Publieke investeringen zullen niet volstaan ​​en particuliere investeerders zullen moeten ingrijpen om klimaatvriendelijke projecten te financieren. Dit vereist duidelijke criteria over wat precies duurzaam en milieuvriendelijk is; anders zou een deel van de financiering kunnen worden besteed aan ‘greenwashing’-projecten die beweren groen te zijn, maar dat in werkelijkheid niet zijn.

Sommige EU-landen zijn al begonnen met het ontwikkelen van classificatiesystemen. Zowel bedrijven die financiering zoeken als investeerders die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van duurzame projecten zouden profiteren van gemeenschappelijke EU-normen.

advertentie
Een moderne recyclingfabriek
Een werknemer in een moderne recyclingfabriek sorteert afval voor verwerking ©Romaset/AdobeStock 

Welke economische activiteiten kwalificeren als duurzaam?


In juni 2020 De leden van het Europees Parlement keurden de taxonomieverordening goed, een raamwerk dat bepaalt welke activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Hierdoor wordt een gemeenschappelijk classificatiesysteem in de hele EU tot stand gebracht, wordt het bedrijfsleven en investeerders duidelijkheid geboden en wordt een verhoging van de financiering door de particuliere sector voor de transitie naar klimaatneutraliteit.

De regulatie stelt zes milieudoelstellingen vast en stelt dat een activiteit als ecologisch duurzaam kan worden beschouwd als deze bijdraagt ​​aan een van deze doelstellingen zonder de andere significant te schaden.

Het ‘do no damage’-principe – dat verder zal worden gedefinieerd door de Europese Commissie – zorgt ervoor dat een economische activiteit die meer schade aan het milieu veroorzaakt dan voordelen oplevert, niet als duurzaam kan worden geclassificeerd. Ecologisch duurzame activiteiten moeten ook de mensen- en arbeidsrechten respecteren.

De milieudoelstellingen zijn:

  • Beperking van de klimaatverandering (het vermijden/verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of het verhogen van de verwijdering van broeikasgassen)
  • Aanpassing aan de klimaatverandering (het verminderen of voorkomen van negatieve gevolgen voor het huidige of verwachte toekomstige klimaat, of de risico's van dergelijke negatieve gevolgen)
  • Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen
  • Overgang naar een circulaire economie (gericht op hergebruik en recycling van hulpbronnen)
  • Preventie en bestrijding van vervuiling
  • Bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen

Handelingen van de Commissie met betrekking tot de regels

De taxonomieverordening, die in juli 2020 wet werd, bepaalt het algemene kader voor de classificatie van duurzame activiteiten, maar laat het aan de Europese Commissie over om de technische criteria uit te werken die bepalen of projecten bijdragen aan sommige van de milieudoelstellingen.

De Commissie kwam met een eerste reeks criteria in april 2021, die in december 2021 in werking is getreden.

Een andere reeks regels, voorgesteld in februari 2022, maakte het mogelijk inclusie van kernenergie en gas als ecologisch duurzame economische activiteiten onder bepaalde omstandigheden. Het Parlement debatteerde over het besluit van de Commissie en besloten daartegen geen bezwaar te maken in juli 2022.

Taxonomieregulering, groene obligaties en meer 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending