Verbind je met ons

Internet

Het wordt tijd dat de Europese Unie strenge regels goedkeurt om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik op internet

DELEN:

gepubliceerd

on

Op deze Safer Internet Day 2024 dringt COFACE er bij EU-stakeholders op aan om de tijdelijke ePrivacy-afwijking met ten minste twee jaar te verlengen, maar met de nadruk op het aannemen van een langetermijnkader voor het voorkomen en bestrijden van online seksueel misbruik van kinderen. Beleidsmakers en technologiebedrijven moeten hun steentje bijdragen om kinderen online veilig te houden en de last niet op de schouders van kinderen en hun families te laten rusten.


De manieren waarop gezinnen omgaan met digitale technologieën is complex en heeft uiteenlopende effecten. Enerzijds bieden digitale technologieën unieke kansen voor alle gezinsleden. Aan de andere kant worden kinderen – en volwassenen – geconfronteerd met online risico's en uitdagingen, zoals online seksueel misbruik van kinderen. Deze risico's hebben een grote impact op de veiligheid en het mentale en fysieke welzijn van een kind.

Er is een holistisch antwoord nodig om de steeds evoluerende misdaad van seksueel misbruik van kinderen aan te pakken. Bewustmaking en voorlichting van ouders en verzorgers kunnen helpen om kinderen te betrekken bij onlinegedrag en hoe ze bepaalde risico's kunnen herkennen. Er moet echter meer worden gedaan. Overlevenden van seksueel misbruik van kinderen en hun families moeten de juiste steun krijgen, en er moeten effectieve maatregelen worden genomen om misbruik van kinderen überhaupt te voorkomen. Beleidsmakers in de EU moeten onlineruimtes reguleren met de belangen van alle kinderen in gedachten, en technologiebedrijven moeten digitale diensten en producten creëren die door hun ontwerp de rechten van kinderen beschermen en bevorderen.

Op 11 mei 2022 heeft de Europese Commissie een voorgestelde verordening het vaststellen van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen (CSAR), samen met a Nieuwe strategie voor een beter internet voor kinderen. De nieuwe verordening zou aanbieders van onlinediensten verplichten om online materiaal over seksueel misbruik van kinderen (CSAM) te voorkomen, op te sporen, te rapporteren en te verwijderen. Deze verordening zou in de plaats komen van het tijdelijke kader dat momenteel van kracht is, ook wel de Afwijking van e-privacy, die echter alleen van toepassing is tot de 3rd augustus 2024.

Nu het huidige EU-mandaat van dit tijdelijke kader ten einde loopt en de EU-verkiezingen in juni 2024 in zicht zijn, heeft COFACE onlangs een overeenkomst ondertekend gezamenlijke verklaring samen met meer dan 50 technische brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties die de EU oproepen om onmiddellijke en effectieve maatregelen te nemen om de veiligheid van kinderen online te garanderen. De ondertekenaars uiten hun zorgen over het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen rond het CSAR-voorstel. Het ontbreken van een tijdelijk kader, zoals de tijdelijke ePrivacy-afwijking, zou een juridische leemte creëren voor aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten om door te gaan met het opsporen, rapporteren en verwijderen van online CSAM. Daarom beweren de ondertekenaars dat een verlenging van het tijdelijke kader met ten minste twee jaar, of totdat het nieuwe permanente kader van kracht is, is noodzakelijk. Niettemin, de primaire focus blijft het aannemen van een langetermijnkader dat effectief is in het voorkomen en bestrijden van online seksueel misbruik van kinderen en dat verenigbaar is met het recht op privacy en andere mensenrechten.

Op de 8th mei 2024zal het COFACE-netwerk bijeenkomen in Zagreb, Kroatië, om de balans op te maken van deze EU-ontwikkelingen en om een Europees studieseminar over het aanpakken en voorkomen van kindermisbruik in de digitale omgeving. Het seminar zal worden georganiseerd met de Step by Step Oudervereniging om meer te weten te komen over haar activiteiten als regionaal trainingscentrum in Kroatië voor de Programma ter voorkoming van kindermishandeling (CAP).. De organisatie leidt CAP-facilitators op om kinderen uit te rusten met effectieve preventiestrategieën om hun kwetsbaarheid en blootstelling aan verschillende vormen van geweld te verminderen. Het doel van het studieseminarie zal zijn om meer te leren over dit CAP-programma in Kroatië, ideeën uit te wisselen met praktijkmensen uit andere landen die zich inzetten om kindermisbruik te voorkomen, samen te beoordelen hoe programma’s kunnen worden geüpgraded om kindermisbruik online te voorkomen, en ten slotte om partnerschappen tussen families op te bouwen. organisaties en veiligere internetcentra en meldpunten in de EU.

Meer informatie over de inspanningen van COFACE om een ​​veiliger internet te bouwen kunt u vinden via de onderstaande links.

advertentie

 Brave Movement-opiniestuk voor COFACE (2023)

COFACE Digitaliseringsprincipes (2018)

COFACE Kindkompas (2020)

Europese Groep voor Wetgeving inzake Seksueel Misbruik (ECLAG)

Website van de Europese Commissie

Safer Internet Day-website

Beter internet voor kinderen – BIK-portaal

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending