Verbind je met ons

Hormoonontregelaars (EDC)

De Commissie verwelkomt het voorlopige akkoord over het verbeteren van de classificatie, etikettering en verpakking van gevaarlijke chemische stoffen

DELEN:

gepubliceerd

on

De Commissie is verheugd over het voorlopige akkoord dat vandaag tussen het Europees Parlement en de Raad is bereikt over de herziening van de verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP). Terwijl de nieuwe maatregelen de werking van de EU-markt verbeteren met betrekking tot producten die gevaarlijke chemicaliën bevatten, zullen ze consumenten, werknemers en het milieu beter beschermen. De herziene tekst zal ook de identificatie van gevaarlijke stoffen en mengsels op EU-niveau versnellen. De herziening zal de communicatie over gevaarlijke chemicaliën verbeteren, ook over chemicaliën die online worden verkocht. Er worden ook regels vastgelegd voor de verkoop van navulverpakkingen en er wordt meer flexibiliteit geboden bij het gebruik van de etiketten.

Duidelijkere regels en labels voor gevaarlijke chemicaliën om consumenten en het milieu beter te beschermen

De herziening van de CLP-verordening zal tot de volgende verbeteringen leiden:

  • Bijgewerkte regels voor het classificeren van complexe stoffen (stoffen die meer dan één bestanddeel bevatten, bekend als 'MOCS'). Het Parlement en de Raad zijn het eens geworden over een specifieke afwijking voor plantenextracten, inclusief etherische oliën, met een vijfjaarlijkse evaluatie van het wetenschappelijk bewijsmateriaal door de Commissie.
  • Betere bescherming van consumenten bij aankoop van gevaarlijke chemicaliën online. Websites zullen de gevaarlijke eigenschappen van de producten moeten weergeven.
  • Duidelijkere etikettering van gevaarlijke chemicaliën, ook voor online verkoop. De herziening introduceert bijvoorbeeld advertentievereisten en een minimale lettergrootte voor gevaarlijke chemicaliën.
  • De mogelijkheid voor bedrijven om uitvouwbare labels te gebruiken digitale etikettering, terwijl belangrijke veiligheidsinformatie en de gevarenpictogrammen ook op de verpakking blijven staan. 
  • Naast de lidstaten en de industrie zijn ook de De Commissie zal ook het recht hebben classificatievoorstellen te ontwikkelen over potentieel gevaarlijke stoffen. Dit zal het tempo verhogen waarin gevaarlijke stoffen worden geïdentificeerd.
  • Eerste regels ooit voor hervulbare chemicaliën, om de veilige verkoop van huishoudelijke chemicaliën in bulk te ondersteunen. Dit zal ook de verpakking en dus het verpakkingsafval verminderen.
  • Gifcentra betere en snellere informatie krijgen voor medische noodgevallen.

De CLP-herziening zal de transitie van de Europese industrie, inclusief het MKB, naar duurzame chemicaliën bevorderen en hen ondersteunen om mondiale koplopers te worden op het gebied van toekomstbestendige chemie. De herziening van de CLP is een belangrijk resultaat van de Chemische strategie voor duurzaamheid, een belangrijke bouwsteen van de Europese Green Deal.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Raad zullen de nieuwe verordening nu formeel aannemen. Zodra het formeel is aangenomen, zal het twintig dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU in werking treden.

Achtergrond

De doelstellingen van de CLP-verordening zijn het beschermen van mens en milieu tegen gevaarlijke chemische stoffen en het waarborgen van het vrije verkeer van stoffen en mengsels binnen de interne markt. De CLP-verordening verplicht fabrikanten, importeurs en andere bedrijven in de waardeketen om hun gevaarlijke chemicaliën op de juiste manier te classificeren, etiketteren en verpakken voordat ze deze verkopen. Via pictogrammen en vermeldingen op etiketten informeert de CLP-verordening consumenten en professionals over de gevaren van deze chemicaliën, zodat ze goed geïnformeerd zijn bij de aankoop of omgang met gevaarlijke chemicaliën en welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen bij het gebruik ervan. Het vrije verkeer op de interne markt is gewaarborgd omdat de regels in de hele EU hetzelfde zijn.

CLP vormt de basis voor veel wettelijke bepalingen in de EU-wetgeving over het risicobeheer van chemische stoffen. De CLP bepaalt op wetenschappelijke basis of een stof of mengsel als gevaarlijk moet worden ingedeeld en geëtiketteerd. Het implementeert in de EU het Globally Harmonised System (GHS) van de Verenigde Naties.

Eenmaal aangenomen zullen de overeengekomen wijzigingen in de regelgeving van vandaag, evenals de nieuwe gevarencriteria voor hormoonontregelaars en persistente en giftige chemicaliën in het milieu die al sinds april van dit jaar van toepassing zijn, zorgen voor een betere communicatie en identificatie van chemische gevaren. 

advertentie

Meer informatie

Voorstel voor een herziening van de Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP)
gedelegeerde handeling het vaststellen van nieuwe gevarenklassen
Vragen over de herziening van de CLP (vanaf 19 december 2022)
Chemische strategie voor duurzaamheid

“Het akkoord van vandaag is heel goed nieuws voor onze burgers, omdat het een stap verder is in de richting van een Europa zonder vervuiling en een gifvrij milieu. Meer en duidelijkere informatie over gevaarlijke chemische stoffen zal burgers in staat stellen veiliger beslissingen te nemen en betere preventie en behandeling van medische noodsituaties. Een snellere classificatie van chemicaliën als gevaarlijk zal een goed beheer ervan mogelijk maken, zodat het risico bij het gebruik ervan tot een minimum wordt beperkt." Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij - 04/12/2023

“De chemische industrie is van cruciaal belang voor de industriële toekomst van Europa. Zij heeft behoefte aan een vloeiende interne markt die zekerheid en schaalgrootte biedt aan onze bedrijven. Met deze herziening verbeteren we de manier waarop gevaarlijke chemicaliën op de interne markt worden geclassificeerd, terwijl de specifieke kenmerken ervan behouden blijven. van plantenextracten, waaronder essentiële oliën. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat etiketten voor iedereen duidelijker zijn, onder meer door een beter gebruik van digitale hulpmiddelen, om de gezondheid van onze burgers te beschermen." Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt - 04/12/2023

“De chemische industrie is van cruciaal belang voor de industriële toekomst van Europa. Zij heeft behoefte aan een vloeiende interne markt die zekerheid en schaalgrootte biedt aan onze bedrijven. Met deze herziening verbeteren we de manier waarop gevaarlijke chemicaliën op de interne markt worden geclassificeerd, terwijl de specifieke kenmerken ervan behouden blijven. van plantenextracten, waaronder essentiële oliën. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat etiketten voor iedereen duidelijker zijn, onder meer door een beter gebruik van digitale hulpmiddelen, om de gezondheid van onze burgers te beschermen." Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt - 04/12/2023

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.
advertentie

Trending