Verbind je met ons

EU

EP-leden stellen een blauwdruk voor voor een veiligere gezondheidszorg

DELEN:

gepubliceerd

on

20150518PHT56107_originalEP-leden merken op dat de huidige economische crisis de druk op de nationale budgetten voor gezondheidszorg vergroot© BELGAIMAGE/DPA/P.SEEGER

Voorgestelde manieren om de patiëntveiligheid te verbeteren, waaronder het aanpakken van de groeiende resistentie tegen humane en veterinaire antibiotica, het verantwoorder gebruiken van de huidige behandelingen en het bevorderen van innovatie, zijn uiteengezet in een resolutie waarover op dinsdag (19 mei) is gestemd. Europarlementariërs merken op dat 8-12% van de patiënten in EU-ziekenhuizen te maken heeft met bijwerkingen, zoals gezondheidszorggerelateerde infecties, die verantwoordelijk zijn voor 37,000 sterfgevallen per jaar en een zware last vormen voor de beperkte budgetten voor gezondheidszorg.

"Bezuinigingsmaatregelen kunnen niet zodanig worden opgelegd dat ze de veiligheid van patiënten, personeel of deskundigen in ziekenhuizen aantasten", zei leidend EP-lid Piernicola Pedicini (EFDD, IT), wiens aanbevelingen werden goedgekeurd met 637 stemmen voor, 32 tegen en tien onthoudingen.

“Elk jaar sterven in Europa 25,000 burgers door de groeiende resistentie tegen bestaande antimicrobiële middelen, dus we moeten onderzoek naar nieuwe soorten stoffen stimuleren. In de veterinaire sector moet de online verkoop van antimicrobiële middelen en het profylactische gebruik ervan worden voorkomen”, voegde hij eraan toe.
Krappe budgetten voor gezondheidszorg kunnen patiënten pijn doen

EP-leden merken op dat de huidige economische crisis de nationale gezondheidszorgbegrotingen onder grotere druk heeft gezet en dus een impact heeft op de patiëntveiligheid. Ze roepen de lidstaten op ervoor te zorgen dat de veiligheid van patiënten niet in het gedrang komt door bezuinigingsmaatregelen en dat de gezondheidszorgstelsels voldoende worden gefinancierd.Menselijke antibiotica: diagnose alvorens voor te schrijven

De maatregelen die worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat antibiotica op een meer verantwoorde manier worden gebruikt, zijn onder meer:

  • Het strikt verbieden van het gebruik ervan zonder recept;
  • een microbiologische diagnose vereisen alvorens antibiotica voor te schrijven;
  • het implementeren van marketingpraktijken die zijn ontworpen om belangenconflicten tussen producenten en voorschrijvers te voorkomen, en;
  • verbetering van de informatie over de monitoring van antimicrobiële consumptie en antimicrobiële resistentie en infectiebeheersing.

Europarlementariërs dringen er ook bij farmaceutische bedrijven op aan om te investeren in de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen, en vragen de Europese Commissie om een ​​"wetgevend kader" voor te stellen om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica aan te moedigen.

Diergeneeskundige antibiotica: beperk preventief gebruik

EP-leden pleiten ook voor een verantwoord gebruik van antimicrobiële stoffen in de diergeneeskunde, inclusief gemedicineerd voer, door het gebruik ervan alleen toe te staan ​​voor behandeling na een veterinaire diagnose. In het Europees Parlement zijn twee wetsteksten ter zake in behandeling.

advertentie

Het gebruik van veterinaire antibiotica moet daarom geleidelijk worden beperkt tot therapeutische doeleinden, door het gebruik voor profylactische doeleinden geleidelijk af te schaffen. Het gebruik van metafylaxe, dwz de massale medicatie van dieren om zieke dieren op boerderijen te genezen en tegelijkertijd de infectie van gezonde te voorkomen, moet tot een minimum worden beperkt, zeggen EP-leden.

Achtergrond

Tussen 8% en 12% van de patiënten in EU-ziekenhuizen krijgt te maken met bijwerkingen, waarvan bijna de helft had kunnen worden vermeden. De meest voorkomende bijwerkingen in verband met de gezondheidszorg zijn zorggerelateerde infecties (HAI's), medicatiegerelateerde voorvallen en complicaties die optreden tijdens of na chirurgische ingrepen.

Meer informatie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending