Verbind je met ons

EU

Europese Commissie stelt geen einde aan #Overfishing in #Baltic by 2020

DELEN:

gepubliceerd

on

Milieu-ngo's Seas At Risk, Our Fish en Oceana zijn diep teleurgesteld dat het voorstel van de Commissie voor visserijbeperkingen in de Oostzee de voortzetting van overbevissing in 2020 toestaat, ook al is er een wettelijke deadline om overbevissing tegen 2020 te beëindigen in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU. Het voorstel van de Commissie omvat vangstbeperkingen die het wetenschappelijk advies overschrijden voor de iconische haring in het westelijke deel van de Oostzee en de Oostzeezalm in het hoofdbekken. Het laat ook een gapende maas in de wet achter voor overexploitatie van de bedreigde kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee. 

Overbevissing is een ernstig probleem in de Oostzee, de Europese Unie en wereldwijd. Het put niet alleen de visbestanden uit, verstoort mariene voedselwebben en verhoogt de druk op het fragiele evenwicht van mariene ecosystemen enorm, maar schaadt ook de voedsel- en werkgelegenheidszekerheid van miljoenen Europeanen. Momenteel 69% van de visbestanden wordt overbevist in EU-wateren, en 50% in de Oostzee. Ondanks de duidelijke mislukking voor bepaalde bestanden, heeft de Commissie in de meeste gevallen (6 van de 10) het wetenschappelijke advies gevolgd, wat de ngo's toejuichen.

“In het licht van de ineenstorting van de kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee en de deadline van 2020 is het ongelooflijk dat de Commissie in 2020 nog steeds overbevissing toestaat, ondanks het wetenschappelijke advies voor haring in het westelijke deel van de Oostzee. Met de toenemende wetenschappelijke bewijzen van een klimaat- en biodiversiteitscrisis in onze zeeën, is dit niet het moment voor de Commissie, de hoedster van het EU-Verdrag, om dringend noodzakelijke en in de hele EU overeengekomen maatregelen uit te stellen. We erkennen de inspanningen die zijn gedaan naar aanleiding van wetenschappelijk advies voor de meeste visbestanden, maar dit jaar is de wetgeving duidelijk: alle geoogste bestanden moeten op duurzame niveaus worden bevist, er is geen ruimte voor losse eindjes”, aldus Rebecca Hubbard, programmadirecteur van Our Fish.

“Het voorstel van de Commissie moet niet alleen duurzame visserijbeperkingen verplicht stellen, maar ook gericht zijn op het leveren van gezonde vispopulaties tegen 2020, zoals vereist door de EU-regelgeving. In plaats daarvan zijn ze er niet in geslaagd de snelle actie voor te stellen die nodig is om de Oostzee uit de grootschalige ecologische crisis te halen die deze ervaart. Hoewel de Commissie een nulgerichte visserij op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee heeft voorgesteld, zorgen de bekende mazen in de trawlvisserij ervoor dat dit niet voldoende is. De EU-lidstaten zullen op dit voorstel moeten voortbouwen en dringend een reeks andere maatregelen moeten nemen om de kabeljauw te redden”, aldus beleidsadviseur Andrzej Białaś van Oceana Europa.

“De ministers van Visserij zullen het laatste woord hebben om de goede ambitie van de Commissie voor sommige bestanden hoog te houden, of verantwoordelijkheid te tonen door wetenschappelijk advies op te volgen voor andere, zoals de westelijke Oostzeeharing en de Main Basin-zalm. Vanaf 1 januari is overbevissing illegaal in de EU-wateren, en de ministers moeten dienovereenkomstig handelen”, aldus Andrea Ripol, beleidsmedewerker Seas At Risk Fisheries.

De visserijquota voor 2020 voor de Oostzee die vandaag door de Europese Commissie zijn voorgesteld, zullen worden vastgesteld tijdens de AGRIFISH-Raad van Visserijministers op 14 en 15 oktober in Luxemburg. Dit zal de laatste kans zijn voor de EU om tegen 2020 een einde te maken aan de overbevissing in de regio.

Meer informatie

advertentie

 Gemeenschappelijk visserijbeleid: 

Het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid omvat de fundamentele doelstelling om de visbestanden geleidelijk te herstellen en boven een duurzaam niveau te houden, met name boven een niveau dat de maximale duurzame opbrengst kan opleveren. De wetgeving bepaalt ook dat deze doelstelling tegen 2015 of progressief uiterlijk tegen 2020 moet worden bereikt voor alle bestanden. Bovendien vermeldt het gemeenschappelijk visserijbeleid dat maatregelen moeten worden genomen in overeenstemming met het beste beschikbare wetenschappelijke advies. (Artikel 3(c) van de GVB-basisverordening).

Oost-Baltische kabeljauw: 

De ICES heeft een nulvangstadvies gegeven en de Commissie moest noodmaatregelen nemen om te voorkomen dat het bestand onherstelbaar instortte. We verwelkomen het voorstel van de Commissie om de sluiting van alle gerichte kabeljauwvisserij voort te zetten en de voorgestelde voortzetting van een paaistop. De ministers moeten er echter voor zorgen dat demersale trawlers geen enkel vooruitzicht op herstel in gevaar brengen door een massale bijvangst van kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee bij het vissen op platvis zoals bot en schol.

Westelijke Oostzeeharing: 

Voor het tweede jaar op rij is het ICES-advies een nulvangst. Vorig jaar negeerden de Commissie en de Raad dat advies. De Commissie heeft dat wetenschappelijke advies opnieuw in de wind geslagen en steunt in plaats daarvan een politiek kortzichtig argument dat onmiddellijke sociaal-economische kwesties voorrang moeten hebben op het herstel van de visserij. ONDERZOEK hebben aangetoond dat als de EU-visserij duurzaam zou worden beheerd, we aanzienlijke sociaaleconomische voordelen zouden zien in de vorm van hogere inkomsten, groei van het bbp en extra banen in zowel de visserij als aanverwante sectoren, dus er is geen reden voor de Commissie en de Raad om het wetenschappelijke advies voor duurzame limieten te negeren. 

De waarschuwingssignalen van ICES zijn duidelijk bv De werving is laag sinds het midden van de jaren 2000 en de afgelopen vier jaar op een historisch dieptepunt. We kunnen niet onderhandelen over de grenzen van de natuur.  

Baltische zalm (Main Basin): Het wetenschappelijke advies voor de zalm is heel duidelijk en vermeldt een commercieel gewilde vangst van in totaal 58 900 zalmen. De Commissie heeft 86,575 zalmen voorgesteld en wij aanvaarden dit voorstel niet omdat het niet in overeenstemming is met EU-regelgeving en wetenschappelijk advies. 

Web Links

Voorstel van de Commissie voor de visserij in de Oostzee Totaal toegestane vangsten

De aanbevelingen van ngo's over de vangstmogelijkheden in de Oostzee voor 2020 zijn beschikbaar Hier.

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1248 VAN DE COMMISSIE van 22 juli 2019 tot vaststelling van maatregelen om een ​​ernstige bedreiging voor de instandhouding van het kabeljauwbestand (Gadus morhua) in het oostelijke deel van de Oostzee. 

Weblink naar EU-persbericht over noodmaatregelen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee

ICES-advies over westelijke Oostzeeharing Gepubliceerd op 29 mei 2019 

ICES-advies over Atlantische zalm in de Oostzee, met uitzondering van de Finse Golf

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending