Verbind je met ons

Landbouw

#DroughtInEurope – Commissie presenteert aanvullende maatregelen om boeren te ondersteunen

DELEN:

gepubliceerd

on


In het licht van de problemen waarmee de Europese boeren die deze zomer door de droogte zijn getroffen, worden geconfronteerd, blijft de Europese Commissie actie ondernemen om de sector praktische steun te bieden. Er zal extra flexibiliteit worden geboden om boeren te helpen hun dieren van voldoende voer te voorzien.

De Europese Commissie heeft vandaag een aanvullend pakket maatregelen gepresenteerd dat gericht is op het vergroten van de beschikbaarheid van voedselbronnen voor vee, een van de belangrijkste uitdagingen waarmee boeren worden geconfronteerd als ze te maken hebben met de gevolgen van droogte. Dit pakket is een aanvulling de maatregelen die begin augustus al waren aangekondigd.

Landbouwcommissaris Phil Hogan zei: “De Commissie reageerde snel op de eerste signalen van deze extreme klimatologische gebeurtenissen en ik blijf de situatie op de voet volgen. Ik heb contact met de ministers van de getroffen lidstaten terwijl we de geschiktheid van de reeds bestaande maatregelen beoordelen. We ondernemen vandaag aanvullende maatregelen die naar mijn mening de Europese boeren verlichting moeten bieden in de strijd tegen het tekort aan voer voor dieren. Ik verwelkom de recente aankondigingen van verschillende lidstaten die bereid zijn actie te ondernemen voor hun landbouwsector, en ik zal met hen blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat zij de beschikbare mogelijkheden ten volle benutten, met name binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.”

Meer specifiek hebben de nieuwe afwijkingen die vandaag worden gepresenteerd betrekking op bepaalde vergroeningsregels:

  • Mogelijkheid om wintergewassen die normaal gesproken in de herfst worden gezaaid voor oogst/begrazing te beschouwen als vanggewassen (verboden onder de huidige regels) als ze bedoeld zijn voor begrazing/voerproductie;
  • mogelijkheid om vanggewassen als zuivere gewassen te zaaien (en niet als een mengsel van gewassen zoals momenteel voorgeschreven) indien bedoeld voor begrazing/voerproductie;
  • de mogelijkheid om de minimumperiode van acht weken voor vanggewassen te verkorten, zodat akkerbouwers hun wintergewassen tijdig na hun vanggewassen kunnen inzaaien, en;
  • uitbreiding van de eerder aangenomen afwijking om braakland naar Frankrijk te kappen/weiden.

Het voorstel over hogere voorschotten, dat al een paar weken geleden werd aangekondigd, werd vandaag ook formeel gepresenteerd. Boeren zullen al vanaf medio oktober 70 tot 85% van hun rechtstreekse betalingen en 2018% van de betalingen in het kader van plattelandsontwikkeling kunnen ontvangen, in plaats van te wachten tot december om hun cashflowsituatie te verbeteren.

Deze voorstellen komen bovenop de voorzieningen die al beschikbaar zijn voor dergelijke omstandigheden. In alle gevallen zorgt de Commissie ervoor dat al deze maatregelen op evenredige wijze worden uitgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met milieuoverwegingen. Op grond van de bestaande staatssteunregels kan bijvoorbeeld steun worden verleend tot 80% van de schade veroorzaakt door droogte (of tot 90% in gebieden met natuurlijke beperkingen), onder bepaalde specifieke voorwaarden. De aankoop van veevoer kan voor steun in aanmerking komen als materiële schade of als inkomensverlies. Schadevergoeding kan ook worden toegekend zonder dat dit bij de Commissie hoeft te worden gemeld (de zogenaamde de minimis-steun), met bedragen tot € 15,000 per boer over een periode van drie jaar. Er bestaan ​​ook verlichtingsmogelijkheden op het gebied van plattelandsontwikkeling, waaronder de financiering van bijvoorbeeld het opnieuw inzaaien van weilanden of compensatie voor inkomensverlies.

De voorstellen van vandaag zijn voorgelegd aan de lidstaten die bijeen waren in een commissievergadering. Er zou de komende dagen over gestemd moeten worden en eind september formeel aangenomen. De maatregelen zullen met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

advertentie

De Commissie staat in contact met alle lidstaten om vóór 31 augustus bijgewerkte informatie te ontvangen over de gevolgen van de droogte.

Meer informatie

Aankondiging over voorschotten en eerste afwijkingen

Presentatie over de impact van droogte in Europa

Monitoring Agricultural ResourceS (MARS) bulletins

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending