Verbind je met ons

EU vrij verkeer

Commissie stelt visumvrijstelling voor Moldavië voor

DELEN:

gepubliceerd

on

moldova_flag_wallpaper_2-breedOp 27 november heeft de Europese Commissie voorgesteld om Moldavische burgers met een biometrisch paspoort visumvrij naar het Schengengebied te laten reizen. Dit voorstel bouwt voort op de succesvolle tenuitvoerlegging door de Republiek Moldavië van alle benchmarks die zijn vastgesteld in haar actieplan voor visumliberalisering.

“Ik ben zeer verheugd om voor te stellen om de visumplicht voor Moldavische burgers met een biometrisch paspoort af te schaffen. Ik wil de Moldavische autoriteiten feliciteren met hun inspanningen om belangrijke hervormingen door te voeren en met de belangrijke resultaten die zij hebben geboekt. De mogelijkheid om zonder visum naar de EU te reizen zal de contacten tussen mensen verder vergemakkelijken en de zakelijke, sociale en culturele banden tussen de Europese Unie en Moldavië versterken. Ik hoop oprecht dat andere oostelijke partners die visumvrij reizen naar de EU nastreven, zullen blijven werken aan het bereiken van dit belangrijke doel”, aldus commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmström.

Commissaris voor Uitbreiding en Europees Nabuurschapsbeleid Štefan Füle sprak zijn waardering uit voor de Moldavische partners voor de succesvolle implementatie van de hervormingen die aan het voorstel van vandaag voorafgingen: “Ik ben blij dat we dit voorstel kunnen doen aan de vooravond van de Top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius, waar we zijn ook van plan de associatieovereenkomst te paraferen, inclusief een diepe en brede vrijhandelsruimte met Moldavië. Dit zijn belangrijke mijlpalen op de weg van Moldavië naar een nauwere politieke associatie en economische integratie met Europa – en mijlpalen die tastbare voordelen zullen opleveren voor de Moldavische burgers.”

Het voorstel om de visumplicht voor Moldavische burgers met een biometrisch paspoort af te schaffen, zal nu worden besproken door het Europees Parlement en de Raad. De Commissie zou zeer verheugd zijn over een akkoord tussen de medewetgevers vóór het einde van de huidige zittingsperiode van het Europees Parlement.

Achtergrond: van visumversoepeling tot voorstel voor visumvrijstelling voor Moldavië

  • Als eerste stap op weg naar het langetermijndoel van visumvrij reizen, genoten Moldavische burgers al sinds 1 januari 2008 van de voordelen van een visumversoepelingsovereenkomst met de EU (een verbeterde visumversoepelingsovereenkomst trad in werking op 1 juli 2013).
  • In de visumversoepelingsovereenkomst werden lagere visumleges vastgesteld (35 euro in plaats van 60 euro) voor alle Moldavische visumaanvragers, en werden leges kwijtgescholden voor brede categorieën burgers, zoals kinderen, gepensioneerden, studenten, mensen die op bezoek zijn bij familieleden die in de EU wonen, mensen in medische behandeling nodig hebben, marktdeelnemers die met EU-bedrijven werken, deelnemers aan culturele uitwisselingen, journalisten, enz. De visumversoepelingsovereenkomst heeft ook de procedures vereenvoudigd en versneld en de toegang tot meervoudige visa van langere duur vergemakkelijkt.
  • De Republiek Moldavië heeft op 1 januari 2007 de visumplicht voor EU-burgers opgeheven.
  • Op 15 juni 2010 is de dialoog tussen de EU en de Republiek Moldavië over visumliberalisering van start gegaan en in januari 2011 is het actieplan voor visumliberalisering (VLAP) aan de Moldavische autoriteiten gepresenteerd (IP / 11 / 59).
  • In haar vijfde verslag over de tenuitvoerlegging van het VLAP oordeelde de Commissie dat de Republiek Moldavië voldoet aan alle benchmarks die zijn vastgesteld in de vier blokken van de tweede fase van het VLAP (IP / 13 / 1085).
  • Met name heeft de Republiek Moldavië de hervorming van het ministerie van Binnenlandse Zaken met succes afgerond, de soepele justitiële samenwerking in strafzaken met de EU-lidstaten en de internationale politiële samenwerking voortgezet, en een solide raamwerk opgezet voor het verdiepen van de samenwerking met Oekraïne op het gebied van grensbeheer. De Moldavische autoriteiten hebben serieuze implementatie-inspanningen geleverd met betrekking tot de wet ter waarborging van gelijkheid en het nationale actieplan voor de mensenrechten, en de versterking van het bureau van de Ombudsman.
  • Voortbouwend op deze beoordeling, rekening houdend met de algemene betrekkingen tussen de EU en de Republiek Moldavië en met het oog op de top van het Oostelijk Partnerschap van Vilnius van 28-29 november 2013, heeft de Commissie daarom voorgesteld het land over te plaatsen naar de lijst van derde landen waarvan onderdanen zijn vrijgesteld van visumplicht. Deze visumvrijstelling zou van toepassing zijn op Moldavische burgers die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort.
  • Het aantal Schengenvisumaanvragen voor kort verblijf van Moldavische burgers is de afgelopen drie jaar stabiel gebleven (schommelend tussen de 50,000 en 55,000). Tegelijkertijd is het weigeringspercentage voor visumaanvragen sterk gedaald van 11.4% in 2010 naar 6.5% in 2012.

Handige links

Cecilia Malmström website

advertentie

Volg commissaris Malmström Twitter

DG Binnenlandse Zaken website

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending