Verbind je met ons

Moldavië

Oprichting van het Internationaal Centrum voor de bescherming van de mensenrechten en de democratie in Moldavië

DELEN:

gepubliceerd

on

We gebruiken uw aanmelding om inhoud aan te bieden op manieren waarmee u heeft ingestemd en om ons begrip van u te verbeteren. U kunt zich op elk moment afmelden.

A Er is een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van de mensenrechtenbehartiging en de democratische beginselen met de oprichting van het Internationaal Centrum voor de Bescherming van de Mensenrechten en de Democratie (ICPHRD) in Moldavië. De NGO, opgericht door Stanislav Pavlovschi, een prominente Moldavische advocaat en mensenrechtenadvocaat, staat klaar om een ​​centrale rol te spelen bij het bevorderen en beschermen van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten, zowel in eigen land als op mondiaal niveau.

De kernmissie van de ICPHRD is gewijd aan het bevorderen van de fundamentele waarden van democratie en mensenrechten in Moldavië en vervolgens over de grenzen heen. Door zorgvuldige monitoring, objectieve analyse en strategische aanbevelingen wil het Centrum hiaten en tekortkomingen in overheidsactiviteiten identificeren, de Moldavische samenleving en internationale partners informeren en pleiten voor tastbare verbeteringen in beleid en praktijk.

De overkoepelende doelstellingen van de ICPHRD omvatten een alomvattende aanpak voor het aanpakken van kritieke kwesties op het gebied van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat. Specifieke doelstellingen zijn onder meer het onderzoeken van de huidige stand van zaken in Moldavië, het voorstellen van concrete stappen voor verbetering en het actief bijdragen aan de realisatie van deze voorstellen.

De ICPHRD maakt gebruik van een veelzijdige methodologie, waaronder het verzamelen van gegevens uit diverse bronnen, het houden van interviews met belanghebbenden, het bestuderen van relevante rechterlijke beslissingen, het analyseren van beste praktijken uit andere rechtsgebieden en het in overweging nemen van maatschappelijke behoeften door middel van enquêtes. Deze rigoureuze aanpak garandeert de formulering van op bewijs gebaseerde voorstellen die gericht zijn op het bewerkstelligen van betekenisvolle veranderingen.

Terwijl het Centrum aan zijn reis begint, kondigt het met trots het eerste rechtsstaatsymposium 2024 aan, gericht op de hedendaagse uitdagingen op het gebied van de rechtsstaat in de Republiek Moldavië. Het symposium, gesponsord door de ICPHRD, zal rechtsgeleerden en praktijkmensen uit vooraanstaande rechtsgebieden bijeenbrengen, met als doel kritische kwesties rond de kandidatuur van Moldavië voor het lidmaatschap van de Europese Unie te bespreken.

Het evenement zal plaatsvinden op 17 en 18 april 2024 in het Standard East Village Hotel in New York. Deelnemers en aanwezigen zullen debatteren over de belangrijke mensenrechtenkwesties en tekortkomingen in de rechtsstaat die de Moldavische instellingen en het algehele politieke landschap teisteren. Ondanks deze zorgen is de Europese Unie toetredingsonderhandelingen met Moldavië begonnen, wat de noodzaak van alomvattende hervormingen onderstreept.

Aan het symposium zullen gewaardeerde deelnemers deelnemen, waaronder Carsten Zatschler, adjunct-professor aan het University College Dublin en expert op het gebied van EU-recht, en Justin S. Weddle, een in de VS gevestigde strafrechtadvocaat met ervaring in Oost-Europese rechtssystemen. Matthew Hoke, een voormalig FBI-agent, zal ook inzichten bijdragen in grensoverschrijdende financiële misdaden. Andere genodigden zijn onder meer Scott Hulsey, partner van Barnes & Thornburg, en Nathan Park van Kibler Fowler & Cave, die op hun beurt verschillende perspectieven zullen bieden op het juridische en politieke landschap van Moldavië.

advertentie

De discussies zullen een breed scala aan onderwerpen omvatten, waaronder de bredere context van het hedendaagse Moldavië, uitdagingen binnen het Moldavische rechtssysteem en de naleving van de fundamentele waarden van de EU. Casestudies, waaronder het verbod op politieke partijen, zullen worden geanalyseerd om genuanceerde inzichten te verschaffen in de uitdagingen van de rechtsstaat in Moldavië.

Naast uitdagingen binnen het rechtssysteem wordt Moldavië geconfronteerd met een zorgelijke erosie van de mediavrijheden, die gepaard gaat met de vervolging van perspersoneel en mediakanalen. Rapporten duiden op een patroon van beperkingen op de persvrijheid, waaronder de opschorting en intrekking van licenties van talrijke omroepen die als kritisch tegenover de regering worden beschouwd. Journalisten en mediakanalen die pleiten voor transparantie en verantwoordingsplicht worden vaak geconfronteerd met intimidatie en intimidatie, waardoor de vrijheid van meningsuiting verder wordt onderdrukt en de democratische beginselen worden ondermijnd. Het symposium zal een platform bieden om deze kwesties aan te pakken en strategieën te verkennen om de mediavrijheden in Moldavië te beschermen.

Op de agenda van het symposium staan ​​welkomsopmerkingen, gesprekken bij het haardvuur, rondetafelgesprekken en een opgenomen paneldiscussie onder leiding van professor Zatschler. De deelnemers zullen deelnemen aan een rigoureuze dialoog gericht op het identificeren van uitvoerbare aanbevelingen voor het aanpakken van de tekortkomingen van de rechtsstaat in Moldavië.

Onder auspiciën van een academisch project onder leiding van professor Laurent Pech van de Sutherland School of Law van University College Dublin kan het symposium bijdragen aan bredere onderzoeksinspanningen over de terugval van de rechtsstaat in Europa en de reactie van de Europese Unie op uitdagingen op het gebied van de rechtsstaat.

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending