Verbind je met ons

Toetreding

Hernieuwde EU-steun voor belangrijke hervormingen in Turkije

DELEN:

gepubliceerd

on

ALAKBARfoto-800_550De EU zal ruim 236 miljoen euro ter beschikking stellen ter ondersteuning van de hervormingsinspanningen van Turkije op belangrijke terreinen als de rechterlijke macht en de grondrechten, migratie en grensbeheer, energie, milieu en klimaatverandering, sociale ontwikkeling, maar ook landbouw en plattelandsontwikkeling. De middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van het nationale programma voor Turkije uit 2013 onder het instrument voor pretoetredingssteun (component I: Transitiesteun en institutionele opbouw) dat door de Europese Commissie is aangenomen.

“De afgelopen weken hebben zich positieve ontwikkelingen voorgedaan in de betrekkingen tussen de EU en Turkije, en ik hoop dat deze hernieuwde steun verdere hervormingen zal helpen bevorderen die zullen bijdragen aan de vooruitgang in het toetredingsproces”, aldus commissaris voor Uitbreiding en Europees Nabuurschapsbeleid Štefan Füle.

De financiering zal Turkije helpen bij zijn inspanningen om een ​​onafhankelijke, onpartijdige en efficiënte rechterlijke macht op te bouwen en verdere vooruitgang te boeken op weg naar volledige uitoefening van fundamentele rechten en vrijheden. Er zal ook steun worden verleend om de verantwoordingsplicht en efficiëntie van wetshandhavingsinstanties te versterken en de strijd tegen de georganiseerde misdaad op te voeren.

Migratie en grensbeheer zijn cruciaal voor de hervormingsinspanningen van Turkije. Institutionele opbouw op het gebied van migratie en asiel zal worden ondersteund, samen met maatregelen om het vermogen van Turkije om de grenzen efficiënter te beheren te vergroten, met name langs de westelijke grenzen en in samenwerking met zijn buurlanden. De EU-steun zal Turkije ook helpen grensoverschrijdende criminaliteit effectief te bestrijden.

Financiering uit het nationale programma voor 2013 zal Turkije ondersteunen bij het bevorderen van de sociale dialoog in het beroepsleven op alle niveaus. Het zal verder worden afgestemd op de EU-wetten en -normen op het gebied van energie, met als doel een veilige, liberale en transparante energiemarkt in Turkije tot stand te brengen, voortbouwend op maatregelen die in 2012 zijn vastgesteld. vervuiling, het voldoen aan goede normen voor waterbeheer en het waarborgen van waterefficiëntie. Verdere steun zal de landbouw- en visserijsector ten goede komen, evenals de afstemming op de EU-normen op het gebied van voedselveiligheid en veterinair en fytosanitair beleid.

Voor meer informatie, klik hier.

advertentie

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending