Verbind je met ons

Klimaatverandering

Europarlementariërs zeggen dat de EU haar klimaatactie dringend moet versterken 

DELEN:

gepubliceerd

on

Op donderdag (15 september) nam het Parlement een reeks aanbevelingen aan na een zomer van verwoestende droogtes, bosbranden en andere extreme weersverschijnselen in heel Europa, plenaire zitting.

EP-leden namen een resolutie aan over het vergroten van de inspanningen van de EU om klimaatverandering te bestrijden met 469 stemmen voor, 34 tegen en 44 onthoudingen. EEN plenair debat met Milieucommissaris Virginijus Sinkevičius en het Tsjechische voorzitterschap vond plaats op dinsdagochtend (13 september).

Meer ambitie nodig op het gebied van mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering

De EU moet haar inspanningen op het gebied van klimaatmitigatie opvoeren, om de opwarming van de aarde tot 1.5°C te beperken in vergelijking met het pre-industriële niveau, en haar klimaatadaptatieplannen op te voeren, zeggen Europarlementariërs. Ze willen dat de Commissie een alomvattend, ambitieus en juridisch bindend Europees klimaatadaptatiekader voorstelt, met bijzondere nadruk op de meest kwetsbare regio's van de EU. De EU moet ook een actieve rol blijven spelen bij het bepalen van een mondiaal doel voor aanpassing en om ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap haar doel voor internationale klimaatfinanciering haalt.

EP-leden dringen er bij de Commissie op aan om een ​​EU-brede klimaatrisicobeoordeling op te stellen en speciale aandacht te besteden aan de risico's van droogte, bosbranden en gezondheidsbedreigingen. Ze willen ook tegen de zomer van 2023 een EU-klimaatbestendigheids-stresstest voor belangrijke infrastructuur.

Opvoeren van het reactievermogen van de EU bij rampen

De tekst benadrukt het belang van het bevorderen en volledig benutten van de EU-mechanisme voor civiele bescherming. In het licht van de steeds frequentere en ernstigere klimaatrampen willen de leden van het Europees Parlement de nieuwe permanente rescEU vloot snel op te bouwen en daarmee een uitbreiding van de huidige vrijwillige brandweerreserve op te nemen. Volgens Europarlementariërs is er ook een permanente EU-macht voor civiele bescherming nodig.

advertentie

Prioriteit voor voedselopslag en duurzaam watergebruik

De EU moet haar voedselsystemen blijven aanpassen om ze op de lange termijn veerkrachtiger te maken. Europarlementariërs dringen er bij de lidstaten op aan om buffervoorraden van strategisch voer en levensmiddelen aan te leggen en irrigatiesystemen in te voeren die geen gebruik maken van oppervlakte- of grondwater, zoals regenwateropslag of afvalwaterrecycling, in combinatie met inspanningen om het totale watergebruik te verminderen. In dit verband roept de tekst de Commissie op om een ​​alomvattende EU-waterstrategie voor te stellen.

Verdere EU-actie moet een EU-doelstelling omvatten van neutraliteit van bodemdegradatie in de EU tegen 2030 en een geïntegreerde reactie op bosbranden om de EU-bossen te beschermen tegen de vernietiging veroorzaakt door extreme klimaatgebeurtenissen.

Achtergrond

Het Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld bij het streven naar ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en verklaarde een klimaat noodsituatie op 28 november 2019. De EU heeft zich ertoe verbonden haar uitstoot van broeikasgassen tegen 55 met ten minste 2030 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en tegen 2050 klimaatneutraal te worden door middel van de Europese klimaatwet, en werkt nu aan de “Fit for 55 in 2030 pakket” om zijn klimaatambities waar te maken.

Meer informatie 

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending