Verbind je met ons

Afrika en India

Nieuwe EU-steun voor hernieuwbare energie en bestuur in Kaapverdië

DELEN:

gepubliceerd

on

pagina1_afbeeldingTijdens zijn allereerste bezoek aan het land kondigde ontwikkelingscommissaris Andris Piebalgs € 55 miljoen aan nieuwe steun aan Kaapverdië aan voor de periode 2014-20. De financiering zal zich specifiek richten op de gebieden armoedebestrijding, duurzame en inclusieve groei en goed bestuur.

De commissaris zal deelnemen aan een seminar over hernieuwbare energie, waar hij de eerste inzet zal aankondigen van de EU-faciliteit voor technische bijstand voor duurzame energie voor iedereen in Kaapverdië; een nieuw instrument voor energiesamenwerking dat heel Afrika zal bestrijken. De nieuwe faciliteit zal de Kaapverdische autoriteiten ondersteunen bij het identificeren van nieuwe en innovatieve projectvoorstellen in de energiesector. De Europese Unie zal de expertise leveren (bijvoorbeeld door beste praktijken uit te wisselen en training te geven) die nodig zijn om de ambitieuze energiedoelstelling van Kaapverdië te verwezenlijken, namelijk om tegen 50 2020% hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix te voorzien.

Commissaris Piebalgs zei: “Hernieuwbare energie is iets waar ik mij sterk voor inzet. Energie in Kaapverdië is van cruciaal belang, voor onderwijs en gezondheidszorg, voor groei, toerisme en zelfs voor de watervoorziening. Kortom, hernieuwbare energie is de belangrijkste route van het land naar groei en ontwikkeling.

“De elektriciteitsprijzen in Kaapverdië zijn torenhoog en het land beschikt niet over fossiele brandstoffen. Dat is de reden waarom onze nieuwe technische faciliteit zo belangrijk is – door het bieden van expertise en innovatieve oplossingen zal het helpen om overvloedige hernieuwbare bronnen zoals wind en zon te gebruiken om mensen op alle Kaapverdische eilanden betrouwbare en kosteneffectieve toegang te geven tot elektriciteit en moderne energiediensten door hernieuwbare energie.”

De commissaris zal het Cabeolica Wind Farm Project bezoeken, het eerste grootschalige windproject in Afrika en dat al indrukwekkende resultaten heeft geboekt; het aandeel van het land in hernieuwbare energie in één keer verhogen tot 25 procent. Het project is het eerste publiek-private partnerschap op het gebied van hernieuwbare energie in Afrika bezuiden de Sahara, en laat zien hoe partnerschappen met ontwikkelingsbanken die samenwerken met de particuliere sector een bedrijfsmodel vormen dat met succes in veel andere landen kan worden gekopieerd.

Commissaris Piebalgs zal tijdens zijn bezoek een ontmoeting hebben met president Jorge Carlos Fonseca en premier José Maria Neves, evenals met andere ministers op hoog niveau en vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen.

De voortdurende steun van de EU aan het land

advertentie

De EU heeft tussen 51 en 2008 2013 miljoen euro aan Kaapverdië verstrekt via het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Als gevolg van de tussentijdse evaluatie zijn tevens aanvullende middelen (€ 10.2 miljoen) beschikbaar gesteld.

Als voortzetting van de algemene begrotingssteun van de EU aan Kaapverdië en het lopende begrotingssteunprogramma (getiteld Good Governance and Development Contract of GGDC), zullen er ook nieuwe contracten worden afgesloten tussen de EU en Kaapverdië. Zij zal de ontwikkelingsstrategie van Kaapverdië en het speciale partnerschap tussen de EU en Kaapverdië blijven ondersteunen. Hieruit blijkt welk belang de EU hecht aan haar betrekkingen met Kaapverdië.

Nieuwe steun aan het speciale partnerschap EU-Kaapverdië (dat de samenwerking van de EU met het land op gebieden van wederzijds belang, zoals veiligheid en stabiliteit, en de harmonisatie van technologie en normen, verbetert om deze in overeenstemming te brengen met de EU) is ook van plan voorzien.

Achtergrond

Kaapverdië ligt op koers om in 2015 bijna al zijn Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (MDG's) te verwezenlijken. De grootste uitdaging van het land is het uitroeien van de armoede (26.6% van de bevolking leeft momenteel in armoede en het bevorderen van de economische groei, evenals het terugdringen van de overheidstekorten en -schulden).

Het door de twee partners overeengekomen speciale partnerschap EU Kaapverdië heeft tot doel de samenwerking te stimuleren op gebieden als goed bestuur, veiligheid en stabiliteit, maar ook regionale integratie en de strijd tegen armoede. De EU is de belangrijkste handelspartner van Kaapverdië.

De Europese Commissie steunt vanaf de eerste dag het doel van Duurzame Energie voor Iedereen (en het SE4ALL-initiatief van de VN) en heeft zich in 2012 ertoe verbonden de ontwikkelingslanden te helpen om tegen 500 2030 miljoen mensen toegang te bieden tot duurzame energiediensten.

Meer informatie

Het werk van de EU op het gebied van energie en duurzame energie voor iedereenIP / 13 / 1002: EU bevestigt haar steun voor de ontwikkeling en integratie van West-Afrika (vorig persbericht over financiering aan West-Afrika)
IP / 14 / 124: Commissaris Piebalgs bezoekt drie West-Afrikaanse landen om de toekomstige ontwikkelingssamenwerking te bespreken
Website van DG Ontwikkeling en Samenwerking EuropeAid
Website van Andris Piebalgs

Deel dit artikel:

EU Reporter publiceert artikelen uit verschillende externe bronnen die een breed scala aan standpunten uitdrukken. De standpunten die in deze artikelen worden ingenomen, zijn niet noodzakelijk die van EU Reporter.

Trending